Podziękowanie Zespołu Śpiewaczo – Obrzędowego z Ożarowa dla Wandy Majtyki

Wanda Majtyka urodziła się 6 IV 1936 r. w Popowicach, gm. Pątnów. Od wczesnej młodości przejawiała zainteresowanie sztuką ludową. W 1980 r. została członkinią Sieradzkiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych, co uprawniało ją do realizowania twórczości plastyka ludowego. W 1996 r. wyróżniona odznaką Zasłużonego Działacza Kultury przez MKiDN. Z gminą Mokrsko Pani W. Majtyka związana była od, 1994 r., kiedy to została członkinią Zespołu Śpiewaczo–Obrzędowego z Ożarowa, natomiast od roku 1999 pełniła rolę instruktora tego Zespołu. Pani Majtyka była autorem scenariuszy i reżyserem widowisk, a także odtwórczynią głównych ról. Autorka z dużą dokładnością opisywała tradycje ludowe swego regionu, co sprawia, że widowiska bardzo dobrze odbierane są przez publiczność. Po raz pierwszy jej twórczość doceniła komisja artystyczna, w 1995 r. na XI Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych we Włoszakowicach, gdzie Zespół zaprezentował widowisko Wieczór panieński. Przewodniczący komisji artystycznej Sejmiku stwierdził: od lat nie spotkałem się z takim talentem pozostawionym na wsi. Od tamtej pory pani W. Majtyka napisała, wyreżyserowała i zagrała w piętnastu przedstawieniach, z których aż czternaście zakwalifikowano do Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie. Nie obce są jej kamery telewizyjne. W roku 1997 wraz ze swoją rodziną wystąpiła dla TVP1 w cyklu pt. „Rozrywki Rodzinne” w sztuce Romanse dworskie wg własnego scenariusza. Akcję tej sztuki nagrano w Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział MZW. Warto wspomnieć, że w roku 2005 aktorski talent Wandy Majtyki odkrył w Tarnogrodzie reżyser Wiesław Paluch, angażując ją do swego debiutanckiego filmu Motór. Film ten wyróżniono w Konkursie Polskie Kino Niezależne.

Pani Wanda Majtyka – otrzymała także nagrody Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu nad Wisłą w kategorii soliści. Zdobyła także wiele nagród z Zespołem Śpiewaczo-Obrzędowym z Ożarowa i z Dziecięcym Zespołem Obrzędowym z Ożarowa, którego od 1995 r. była opiekunem artystycznym. W 46. Festiwalu w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą (2012 r.) zdobyła BASZTĘ – główną nagrodę w kategorii solistek śpiewaczek. Twórczyni Ludowa z Popowic jest osobą wszechstronnie uzdolnioną. Zdobywała również nagrody na międzynarodowych i międzywojewódzkich konkursach plastyki obrzędowej (ozdobne pająki, wielkanocne pisanki, ozdoby choinkowe). Od 1996 r. uczestniczyła w spotkaniach Gawędziarzy Ludowych, także zdobywając nagrody. Rada Gminy Mokrsko w 2011 r. nadała Pani Wandzie Majtyce godność Honorowego Obywatela Gminy Mokrsko. Pani W. Majtyka przyjeżdżała do Ożarowa na próby w każdy piątek bez względu na pogodę i zdrowie. Była integralną częścią i siłą napędową Zespołu Śpiewaczo-Obrzędowego oraz Dziecięcego Zespołu Obrzędowego z Ożarowa, z którymi współpracowała od 1986 roku.

Wieluńskie Wieże Sukcesu

Kolejna Gala dla Przedsiębiorców połączona z wręczeniem Wież Sukcesu odbyła się 10 lutego 2018 r. w sali kino – teatru Syrena. Gospodarzem imprezy był Paweł Okrasa – burmistrz Wielunia. Statuetki – Wieże Sukcesu – wykonał z drewna lokalny artysta rzeźbiarz Grzegorz Kołaczek. Przyznano je za działalność społeczną, sportową, gospodarczą i kulturalną. Do nagrody w kategorii „kultura” nominowani byli: Wieluński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Nina Pawlaczyk, Piotr Sitarski, Zespół Śpiewaczy „Czeremcha” z Rudy i Wieluńskie Towarzystwo Naukowe. Laureata w tej kategorii ogłosił Mirosław Szymul – ubiegłoroczny zwycięzca.  Została nim Nina Pawlaczyk – wieluńska poetka. Gościem specjalnym Gali dla Przedsiębiorców był Bogdan Łazuka, legenda polskiej estrady, teatru i filmu. Wcześniej na scenie zaprezentował się Zespół „Tadeusza nic nie rusza” oraz Zespół „Czeremcha”.

Zdjęcia Ewa Misiak

 

 

XVII Mistrzostwa Wielunia Amatorów w Pływaniu „Bij Mistrza”

Regulamin XVII Powiatowych  Mistrzostw  Wielunia  Amatorów w Pływaniu ”Bij Mistrza”

Cel: Popularyzacja pływania  jako dyscypliny sportowej i formy rekreacji.

Organizatorzy:

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i  Sportu  w  Wieluniu przy współpracy Starostwa Powiatowego  w Wieluniu i WOSiR  w Wieluniu.

Termin i miejsce:

Zawody odbędą się w dniu 03.03.2018 (sobota) o  godzinie 9.30 na  pływalni krytej  w Wieluniu ul. POW  17. Zapisy zawodników odbywać się będą według wcześniej dostarczonych list startowych (mail- tomekgolanski@wp.pl    lub osobiście na pływalnie POW 14 Wieluń ) , nie później jednak niż na trzy dni przed rozpoczęciem zawodów tj. do 28.02  do godz.20. Lista musi zawierać kompletne dane zawodnika łącznie z ostatnim najlepszym czasem osiągniętym na danym dystansie.

Uczestnicy:

1.Dzieci i młodzież zamieszkała na terenie powiatu wieluńskiego oraz inni zaproszeni przez  organizatorów do wzięcia udziału  w zawodach.

2.Zawodnicy w konkursie mogą startować wyłącznie w swojej grupie wiekowej w jednej konkurencji w ramach zawodów i w jednej poza konkursem.

Grupa I    ( kl.2 i młodsi) rocznik  2009  i młodsi  –   25 m st. dowolny ,   25 m st. grzbietowy

Grupa II   (  kl.3 – 4 )          „       2007 –  2008   –   25 m st. dowolny  ,  25 m st. grzbietowy

Grupa III  ( kl.5 – 6 )                      „       2005 – 2006    –   50 m st. dowolny  , 50m st. klasyczny ,  50 m st. grzbietowy

Grupa IV  ( gimnazja i klasy VII)         „       200 2– 2004    –   50 m st. dowolny  ,  50 m st. klasyczny , 50 m st. grzbietowy

Grupa V                         OPEN                            –   100 m st. zmiennym i 100 dowolnym

Jeśli czas pozwoli to możemy rozegrać sztafety stylem zmiennym 4x50m.

Przebieg zawodów:

 1. Zawody rozegrane zostaną seriami na czas.

2. Aby dana konkurencja mogła się  odbyć musi być w niej zgłoszonych minimum 4   zawodników.

3. Zawody będą rozgrywane w kategorii dziewcząt i chłopców

4. Zawody będą rozgrywane zgodnie z przepisami PZP.

5. Wszystkie kwestie sporne nie ujęte w tym regulaminie będzie rozstrzygał sędzia główny zawodów pan Janusz Witych.

6. Kolejność konkurencji: według kategorii wiekowych .

 1. Zawodnik ma prawo do startu w konkursie w swojej kategorii wiekowej w jednej konkurencji ( i jednej poza konkursem) i w kategorii OPEN. Nagrody: Za III pierwsze miejsca w każdej konkurencji wręczone będą medale i dyplomy.

W  najmłodszej grupie wiekowej w miarę posiadanych środków przewidziane są medale pamiątkowe dla wszystkich uczestników.

Uwagi końcowe:

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.
 2. Przyjazd ekip na własny koszt.

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy  zaginione podczas zawodów.

4. Kierownicy ekip ponoszą odpowiedzialność za zachowanie się swoich podopiecznych podczas zawodów.

 1. W przypadku wątpliwości organizator zastrzega sobie możliwość sprawdzenia podanych danych personalnych zawodników z dokumentem potwierdzającym te dane. Za posiadanie tychże dokumentów odpowiedzialny jest opiekun ekipy.

W razie wątpliwości i pytań proszę o telefon 509033479

Otrzymują:

1.Klub Pływacki z Pajęczna

2.  Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu

 1. Szkoły wieluńskie
 2. Klub pływacki Łask
 3. Klub pływacki Kłobuck
 4. Klub z Praszki i Olesna
 5. Uks Orka Częstochowa

Przebieg zawodów

 1.  100 m stylem dowolnym dziewcząt

2. Grupa I dziewcząt styl dowolny  (klasa 1-2) rocznik 2009 i młodsi

 1. Grupa I chłopcy styl dowolny (klasa 1-2) rocznik 2009 i młodsi
 2. Grupa II dziewcząt styl dowolny (klasa 3-4) rocznik 2007-2008
 3. Grupa II chłopców styl dowolny (klasa 3-4) rocznik 2007-2008
 4. Grupa I dziewcząt styl grzbietowy (klasa 1-2) 2009 i młodsi
 5. Grupa I chłopcy styl grzbietowy (klasa 1-2) rocznik 2009 i młodsi
 6. 100mstylem dowolnym chłopców
 7. Grupa II dziewcząt styl grzbietowy (klasa 3-4) rocznik 2007- 2008
 8. Grupa II chłopców styl grzbietowy (klasa 3-4) rocznik 2007- 2008
 9. Grupa III dziewcząt styl dowolny (klasa 5-6) rocznik 2005-2006

12. Grupa III chłopców styl dowolny (klasa 5-6) rocznik 2005-2006

 1. Grupa IV dziewcząt styl dowolny- gimnazja rocznik 2002-2004
 2. Grupa IV chłopców styl dowolny- gimnazja rocznik 2002-2004
 3. Grupa III dziewcząt styl grzbietowy (klasa 5-6) rocznik 2005-2006
 4. Grupa III chłopców styl grzbietowy (klasa 5-6) rocznik 2005-2006
 5. Grupa IV dziewcząt styl grzbietowy- gimnazja rocznik 2002-2004
 6. Grupa IV chłopców styl grzbietowy- gimnazja rocznik 2002-2004
 7. Grupa III dziewcząt styl klasyczny (klasa 5-6) rocznik 2005-2006
 8. Grupa III chłopców styl klasyczny (klasa 5-6) rocznik 2005-2006
 9. Grupa IV dziewcząt styl klasyczny- gimnazja rocznik 2002-2004
 10. Grupa IV chłopców styl klasyczny- gimnazja rocznik 2002-2004

23.100 stylem zmiennym dziewcząt

24.100 stylem zmiennym chłopców

 

 

 

 

Zaproszenie na promocję pokonferencyjnej książki ” Konopnica. Studia archeologiczno – historyczne”

Promocja pokonferencyjnej książki „KONOPNICA. Studia archeologiczno-historyczne pod redakcją Lubomiry Tyszler wydanej w 2018 roku przez Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Łódzki i Gminę Konopnica (Wieluń-Łódź-Konopnica) odbędzie się w sobotę 24 lutego 2018 roku o godzinie 10.00 w gmachu Urzędu Gminy Konopnica. Organizatorami spotkania są Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Urząd Gminy Konopnica i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Konopnickiej.

 

 

XI Powiatowy Konkurs Piosenki Poetyckiej

Tradycją II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu są organizowane od dwudziestu dziewięciu lat wieczory poezji przy świecach, od jedenastu lat to Powiatowy Konkurs Piosenki Poetyckiej.  Finał konkursu odbył się 16 lutego w sali gimnastycznej II LO, a zaprosili na niego organizatorzy: II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu, Starosta Wieluński. Przybyli na niego rodzice uczestników, przedstawiciele władz powiatowych z panem starostą Andrzejem Stępniem, dyrektorzy wieluńskich szkół i wieluńskich instytucji kultury oraz Zofia Szpikowska z PMDKiS (pedagog, trener wokalny, animatorka kultury, wokalistka) i Irena Siorek – opiekunka Sekcji  Muzycznej w GOKiS w Białej.

Koncert poprzedziły przesłuchania wstępne uczestników w PMDKiS w Wieluniu (28 stycznia) zakończone wyłonieniem uczestników do II etapu konkursu i koncertu finałowego. II etap konkursu to dwudniowe warsztaty wokalne, które poprowadziła Kinga Zygmunt – absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu, absolwentka Szkoły Aktorstwa i Musicalu w Krakowie, Studium Aktorskiego Doroty Pomykały w Katowicach, aktualnie studentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu oraz praca z akompaniatorem Piotrem Sitarskim – absolwentem Studium Nauczycielskiego w Wieluniu, nauczycielem muzyki, liderem i instruktorem zespołu muzycznego „Gwiazdy po osiemnastej” działającego w Wieluńskim Domu Kultury.

Popisy wokalistów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych, wychowanków PMDKiS w Wieluniu, GOKiS w Białej, uczestników koncertu finałowego, oceniało jury w składzie: Elżbieta Kalińska ( przewodnicząca), Karolina Szymańska, Dorota Staszak, Iwona Kania, Grażyna Ryczyńska, Kinga Zygmunt, która wcześniej wykonała dla publiczności kilka piosenek ze swojego repertuaru.  Ocenie jury podlegały: zgodność piosenek z tematyką konkursu, muzykalność, walory głosowe, interpretacja tekstu poetyckiego i ogólne wrażenia artystyczne.

Do koncertu finałowego zakwalifikowano 15 wykonawców, 14 wokalistek i jednego wokalistę, w wykonaniu, których przybyli na spotkanie usłyszeli 15 różnych piosenek o miłości, a wśród nich: Strój (słowa Bolesław Leśmian), Szyba (z musicalu Metro), Odkryjemy miłość nieznaną (tekst Wojciech Młynarski), Do kogo idziesz z repertuaru Miry Kubasińskiej, Czas nas uczy pogody z repertuaru Grażyny Łobaszewskiej, Na brzozowej korze (tekst Agnieszka Osiecka), Walc Domino z repertuaru Marii Koterbskiej ( tekst Jeremi Przybora), Kochankowie z ulicy Kamiennej (tekst Agnieszka Osiecka), Czerwone korale z repertuaru zespołu Brathanki, Idź w swoją stronę ( tekst Jonasz Kofta, repertuar Edyty Geppert), Tango Tardes, Przedostatni walc (tekst Wojciech Młynarski), Boję się z musicalu Romeo i Julia, Uciekaj, moje serce (tekst Agnieszka Osiecka), Klucz do szczęścia (z repertuaru Seweryna Krajewskiego).

XI Konkurs Piosenki Poetyckiej pokazał talenty wokalne już ukształtowane i talenty nowe. Wszyscy wykonawcy piosenek sprostali wymogom konkursu i każdy z nich zasłużył na dyplom i nagrodę rzeczową.

Nagrody i wyróżnienia

Pierwsze miejsce – Katarzyna Panaszek piosenką Na brzozowej korze do tekstu Agnieszki Osieckiej. Uczennica II LO w Wieluniu została przygotowana przez p. Zofię Szpikowską.

II miejsce – Antonina Sołtysiak, uczennica Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieluniu, Piosenką o walcu Domino z repertuaru Kabaretu Starszych Panów.

III miejsce – Wiktoria Cieślak z GOKiS w Białej z piosenką Boję się, przygotowana przez p. I. Sikorek.

Wyróżnienia:

1) Julia Ciborska z piosenką Do kogo idziesz Miry Kubasińskiej, reprezentująca II LO w Wieluniu i   MDKiS w Wieluniu – I wyróżnienie,

2) Kamila Krawczyk z KLO w Wieluniu z piosenką Uciekaj moje serce S. Krajewskiego – II wyróżnienie,

3) Adrianna Wąsik z piosenką Szyba, reprezentująca GOKiS w Białej – III wyróżnienie,

4) Sandra Stochmiałek z piosenką Idź w swoją stronę, reprezentująca GOKiS w Białej –IV wyróżnienie,

5)Martyna Szlawska z II LO w Wieluniu z piosenką Czerwone korale z repertuaru zespołu Brathanki – V wyróżnienie.

Nagroda Publiczności – Jakub Wawrzyniak z I LO w Wieluniu piosenką Seweryna Krajewskiego Klucz do szczęścia.

Nagroda Kingi Zygmunt – gościa XI Wieczoru Poezji przy Świecach – Paulina Jarząb za piosenkę Strój, reprezentująca GOKiS w Białej, przygotowana przez p. I. Sikorek.