Pętla Wieluńska

Zapraszamy do udziału w IX Masowym Biegu Ulicznym
“PĘTLA WIELUŃSKA”

Wieluń, Plac Legionów
14 maja 2016

Program imprezy:

 • 1300 – 1530 Zapisy do biegu głównego
 • 1400  OTWARCIE ZAWODÓW
  • 1410  Bieg szkół ponadgimnazjalnych dziewcząt
  • 1420  Bieg szkół ponadgimnazjalnych chłopców
  • 1430  Bieg szkół gimnazjalnych dziewcząt
  • 1440  Bieg szkół gimnazjalnych chłopców
  • 1450  Bieg szkół podstawowych klasy IV – VI dziewcząt
  • 1500  Bieg szkół podstawowych klasy IV – VI chłopców
  • 1510  Bieg szkół podstawowych klasy I – III dziewcząt
  • 1520  Bieg szkół podstawowych klasy I – III chłopców
  • 1530  Bieg przedszkolaka
  • 1540  Wręczenie nagród dla uczniów
 • 1610  BIEG GŁÓWNY 2500 METRÓW
  • 1630  Wręczenie nagród dla zawodników buegu głównego
   Losowanie nagórd dla uczestników biegu
 • 1640  ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW

 

Na bieg zaprasza organizator – Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu

Bieg jest częścią ogólnopolskiej akcji “Polska biega“.

Z życia Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie

Zebranie sprawozdawcze TPMWD w Ożarowie

W Muzeum Ziemi Wieluńskiej 30 kwietnia odbyło się doroczne zebranie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie. Jednym z najważniejszych punktów porządku obrad było sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od maja 2015 r. do kwietnia 2016 r. Przedstawiła je prezes Halina Gniłka.2016-04-30-Zebranie sprawozdawcze-TPMWD-w-Ozarowie

Działalność statutowa TPMWD w Ożarowie oparta jest na współpracy z Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie i Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Od ostatniego zebrania zwiększyła się liczba członków Towarzystwa. Jest ich aktualnie 81. Wśród nowych członków m.in. Jan Książek- dyrektor MZW, Jerzy Burman, Zofia Białas.  W okresie sprawozdawczym Zarząd spotykał się pięciokrotnie, w tym trzykrotnie w Muzeum Ziemi Wieluńskiej.  Praca Zarządu, choć oparta na bardzo skromnych środkach finansowych, zaowocowała następującymi przedsięwzięciami:

18 X 2015 r. przygotowano jubileusz Bohdana Pilarskiego, który z powodu jego nieobecności przełożono na 13 XII. Na okoliczność jubileuszu przygotowano tort urodzinowy, obecni wysłuchali wystąpienia prof. Tadeusza Olejnika poświęconego jubilatowi – muzykologowi i przyjacielowi muzeum. Niestety, z powodów zdrowotnych jubilat nie pojawił się.

TPMWD w Ożarowie weszło w projekt mający na celu wspomóc Muzeum Ziemi Wieluńskiej w zakupie audio przewodników w językach obcych.

Po wysłuchaniu sprawozdania finansowego przygotowanego przez Halinę Szumigaj-Perdek i sprawozdania Komisji Rewizyjnej przedstawionego przez Danutę Juzalę rozbudziła się dyskusja na temat sposobu pozyskania środków finansowych na wzbogacenie aktywności Towarzystwa w zakresie integracji członków, pielęgnacji dziedzictwa kultury narodowej. Nadal ważnym środkiem pozostaje 1% przekazywany na rzecz TPMWD w Ożarowie za pośrednictwem Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego, inne proponowane źródła – powrócić do działalności wydawniczej (pocztówki, foldery), poprawić ściągalność składek od członków, zorganizować piknik folklorystyczny…

Integracji członków ma służyć zaplanowana na 4 czerwca br. wycieczka do Praszki, Pawłowic, Byczyny, kolejne wyjazdy mające na celu poznanie najbliższych okolic oraz przygotowania do 20. rocznicy powstania TPMWD w Ożarowie.

Zofia Białas

Koncert słowno-muzyczny Ocalić od zapomnienia

Tadeusz Karolczak i Leszek Wolniak przed koncertem, w tle obrazy z pleneru Z biegiem Warty

Tadeusz Karolczak i Leszek Wolniak przed koncertem, w tle obrazy z pleneru Z biegiem Warty

 

Na koncert zaprosili organizatorzy: Muzeum Ziemi Wieluńskiej i Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie. W programie koncertu znalazły się wiersze wybitnych i uznanych  poetów: ks. Jana Twardowskiego (Zaufałem drodze, Nie płacz w liście,  Samotności różne, Śpieszmy się),Juliusza Słowackiego (Smutno mi Boże), C.K. Norwida (Moja piosnka), Wisławy Szymborskiej (Rozmowa z kamieniem, Nic dwa razy, Miłość od pierwszego wejrzenia), W. Gomeza (Romans), Zbigniewa Herberta (W pracowni, Zasypiamy na słowach), Antoniego Słonimskiego (Żal), Leopolda Staffa (Nadzieja), Adama Mickiewicza (Niepewność), Kazimierza Przerwy-Tetmajera (A kiedy będziesz moją żoną), Marka Yakonellego (Prosiłem-otrzymałem) i Hymn o miłości Pawła Apostoła. Poezji, która miała wprowadzić słuchacza w nadchodzący majowy klimat polskich świąt i najpiękniejszego uczucia jakim jest miłość, towarzyszyły  utwory muzyczne grane na trąbce i gitarze. Wśród utworów muzycznych m.in. L. Armstrong – What a wonderful world (trąbka, gitara), B. Green, L. Brown, B. Homer – Sentimental Journey (trąbka, gitara), R. Rodgers – It never entered my mind (trąbka, gitara), F. Tarrega – Wspomnienie z Alhambry (gitara), N. Paganini – Sonatina C cz .I (gitara), J. Mercer – Autumn leaves (trąbka, gitara), J. Livingston – Mona Lisa (trąbka, gitara), J. Revaux, C. Francois – My Way (trąbka, gitara). Wersje instrumentalne innych wspaniałych utworów można było słyszeć także w trakcie recytacji.

Wykonawcami koncertu byli: Leszek Wolniak–trąbka, recytacje, Tadeusz Karolczak-gitara, Małgorzata Zarzycka- słowo o utworach .

Od lewej Małgorzata Zarzycka, Tadeusz Karolczak, Leszek Wolniak

Od lewej Małgorzata Zarzycka, Tadeusz Karolczak, Leszek Wolniak

Leszek Wolniak – kaliszanin, absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Kaliszu, Akademii Muzycznej we Wrocławiu i w Łodzi. W latach 1986-1989 koncertował w Wiener Oper Mozart, potem przebywał na rocznym kontrakcie w Turyngii, gdzie występował jako trębacz solista. W latach 1980-1988 współpracował z kwintetem instrumentów blaszanych Filharmonii Narodowej, w latach 1992-1997 był solistą trębaczem w Symfonicznej Orkiestrze w Kaliszu. Przez 30 lat był nauczycielem PSM I i II Stopnia w Kaliszu. W tym czasie założył zespół  Calisia Band złożony z uczniów ostatniej klasy szkoły muzycznej II stopnia i z filharmoników kaliskich. Zespół grał muzykę filmową, big band oraz transkrypcje utworów symfonicznych, występował w partnerskich miastach Kalisza, także w Holandii, brał udział w koncertach Jesienna Kamerata.

Z gitarą Tadeusz Karolczak, z trąbką Leszek Wolniak

Z gitarą Tadeusz Karolczak, z trąbką Leszek Wolniak

Tadeusz Karolczak – absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Kaliszu, jednej ze szkół muzycznych średnich w Łodzi i Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie gitary prof. Aleksandra Kowalczyka (1983).  Przez 30 lat był nauczycielem Państwowej szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Kaliszu. Był także wykładowcą na Wydziale Pedagogiki Artystycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu. Od roku 1987 prowadzi zajęcia  w Zakładzie Edukacji Artystycznej z zakresu sztuki muzycznej. Współpracuje z Filharmonią kaliską, koncertując z nią w południowej Wielkopolsce. Od 1992 roku pracuje także  w Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia w Krotoszynie (miejsce jego urodzenia).

Akompaniuje Tadeusz Karolczak, recytuje Leszek Wolniak

Akompaniuje Tadeusz Karolczak, recytuje Leszek Wolniak

Rok temu dwóch artystów rozpoczęło wspólne próby. Efektem współpracy jest m.in. wieluński koncert słowno–muzyczny Ocalić od zapomnienia, w którym artyści zaprezentowali się 30 kwietnia.

Wieluńska Noc Muzeów

Przed nami Wieluńskie Noce Kulturalne

Wieluńska Noc Muzeów

 

Już po raz ósmy Muzeum Ziemi Wieluńskiej zaprasza na Noc Muzeów. Imprezy towarzyszące Nocy Muzeów będą odbywały się 14 i 15 maja. 14 maja, w godzinach 1700–2400 swoje podwoje otworzy Muzeum Ziemi Wieluńskiej, a 15 maja w godzinach 1700–2300 Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie. Nocy Muzeów będą towarzyszyć zajęcia edukacyjne dla dzieci, sprzedaż wydawnictw albumowych w cenach promocyjnych i wiele innych atrakcji, a rozpocznie ją muzealny rajd rowerowy na trasie Wieluń – Ożarów – Wieluń. Rajd będzie przebiegał szlakiem kolejki wąskotorowej i zakończy się niespodzianką dla rowerzystów…

Wieluńska Noc Muzeów

Zaproszenie na Noc Muzeów

Program

Muzeum Ziemi Wieluńskiej
sobota, 14 maja sobota 2016 r., godz. 1700-2400

 • 1700 – Powitanie gości i otwarcie wystawy Dwanaście dekad mody. Analogie i kontrasty, ze zbiorów Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
 • 1800 – Prezentacja umundurowania i uzbrojenia przez Stowarzyszenie Historyczne Bataliony obrony Narodowej
 • 1830 – Spektakl teatralny Dorośli są bardzo dziwni… w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Wieluńskich Batalionów Obrony Narodowej w Wieluniu, pod opieką artystyczną Anety Sokolak
 • 1900 – Pokaz odlewania ozdób średniowiecznych na wystawie Skarby Doliny Prosny
 • 2000 – Koncert W meloniku i szmizjerce w wykonaniu wokalistów z PMDKiS w Wieluniu, pod opieką artystyczną Zofii Szpikowskiej i Danieli Baranowskiej
 • 2100Dziennik snów – spotkanie z poezją Magdaleny Kapuścińskiej
 • 2145 – Zwiedzanie z etnografem wystawy stałej Życie codzienne wsi wieluńskiej na pocz. XX wieku
 • 2230 –  Zwiedzanie z archeologiem wystawy stałej Pradzieje ziemi wieluńskiej
 • 2300 – Zwiedzanie z historykiem wystawy stałej Tragedia Wielunia – 1 września 1939 r.

Równolegle:

 • 1700–2300 – Pokaz lalek szmacianek Aleksandry Dzbik
 • 1800–2000 – Zwiedzanie baszty Męczarni w towarzystwie „kata”
 • 1800–2200 –  Ks. pastor Szymon Czembor zaprasza do zwiedzania kościoła ewangelicko – augsburskiego
  (pobernardyńskiego)

Muzeum wnętrz Dworskich w Ożarowie
niedziela, 15 maja 2016 r. godz. 1700–2300

 • 1700 –  Monodram Maski polskości w wykonaniu Bartłomieja Jaworka, absolwenta KLO SPSK im. bp. Teodora Kubiny, na podstawie dramatu Jerzego Łukosza
 • 1745 – Wykład dr Macieja Rydla połączony z prezentacją multimedialną Stan dawnych siedzib ziemiańskich w Polsce – A.D.2016
 • 1930 – Wernisaż wystawy Łowiecka pasja (oficyna przy dworze w Ożarowie)
 • 2000 – Koncert Zespołu Sygnalistów przy Kole Łowieckim Daniel
 • 2100 – Zwiedzanie z przewodnikiem sal ekspozycyjnych w dworku

Równolegle:

 • 1700–2000 – Zwiedzanie wiatraka w Kocilewie

Wyniki turnieju brydża sportowego z dnia 4.05.2016 r.

Wczoraj, tj. 4 maja br. został rozegrany kolejny z cyklu turniejów brydża sportowego w Wieluniu. Był to siedemnasty turniej w tym roku. Rywalizowało 9 par, jak zwykle zaciekle i ambitnie. Każdemu zależało na jak najlepszym wyniku, ale jak to w rywalizacji sportowej bywa ktoś musiał wygrać… Następnym razem wyniki mogą być diametralnie inne.

Poniżej ostateczny rezultat turnieju rozegranego na zapis maksymalny:

  1. Bogdan Lipczak – Janusz Kuśmierczyk                         135.45 pkt.       62.71%

  2. Czesław Grądys – Włodzimierz Pocztowski                  131.60 pkt.       60.93%

  3. Danuta Uram – Jerzy Rabikowski                                 118.35 pkt.       54.79%      

  4. Mirosław Bodnaruś – Stanisław Dyderski                    115.50 pkt.       53.47%      

  5. Ireneusz Starczyk – Tadeusz Olejnik                             103.00 pkt.       47.69%

  6. Elżbieta Kalińska – Stanisław Ciach                             97.15 pkt.        44.98%

  7. Ireneusz Kmiecik – Zbigniew Dyderski                         94.20 pkt.        43.61%

  8. Janusz Bednarek – Wiesław Dworak                            90.50 pkt.        41.90%

  9. Marek Śliwka – Przemysław Hreczański                      89.65 pkt.        41.50%

W tabeli, pod spodem przedstawiono aktualne wyniki punktacji obejmującej wszystkie siedemnaście dotychczas rozegranych turniejów brydżowych w tym roku kalendarzowym. W turniejach tych wzięło udział 29 osób. Część co prawda tylko sporadycznie. Liczymy na udział jak największej rzeszy brydżystów, zwłaszcza tych, którzy jeszcze się wahają, czy wziąć udział w turniejach brydżowych. Spróbować zawsze można i warto, a może się spodoba taka forma spędzania wolnego czasu?… Serdecznie po raz kolejny zapraszamy – w każdą środę od godziny 1730 do lokalu WSM na osiedlu Wyszyńskiego.

 

  Imię i nazwisko

Razem punktów

Średnia

Rozegranych turniejów

1. Janusz Kuśmierczyk 141,0 8,29 17
2. Włodzimierz Pocztowski 120,5 7,53 16
3. Stanisław Ciach 113,5 7,09 16
4. Zbigniew Dyderski 109,5 6,44 17
5. Bogdan Lipczak 108,5 7,75 14
6. Jerzy Rabikowski 102,0 6,00 17
7. Ireneusz Kmiecik 97,0 6,06 16
8. Ryszard Wójtowicz 89,0 7,42 12
9. Stanisław Dyderski 80,0 4,71 17
10. Janusz Bednarek 76,5 4,50 17
11. Przemysław Hreczański 75,5 4,72 16
12. Czesław Grądys 71,0 4,73 15
13. Marek Śliwka 67,5 5,19 13
14. Mieczysław Magott 67,0 6,70 10
15. Danuta Uram 67,0 5,58 12
16. Wiesław Dworak 65,5 4,09 16
17. Tadeusz Olejnik 64,0 4,57 14
18. Ireneusz Starczyk 64,0 4,57 14
19. Elżbieta Kalińska 41,0 3,73 11
20. Mirosław Bodnaruś 39,0 4,33 9
21. Jacek Huszno 20,0 6,67 3
22. Zbigniew Sabała 11,0 11,00 1
23. Bronisław Mazur 8,0 8,00 1
24. Kazimierz Pinkosz 8,0 8,00 1
25. Bogusław Hiller 6,0 3,00 2
26. Jan Skoczylas 5,5 5,50 1
27. Augustyn Ślesiński 5,5 5,50 1
28. Paweł Piktus 5,0 5,00 1
29. Roman Gniazdowski 1,0 1,00 1