Tag: Gmina Wieluń

Środki na kulturę w budżecie Gminy Wieluń na rok 2021

Wydatki na kulturę i obiekty sportowe  stanowią ważną część w projekcie budżetu Gminy Wieluń na rok 2021. Przedstawiają to poniższe slajdy. Wśród  inwestycji przewidziano remont zabytkowego dworu drewnianego w Ożarowie mieszczącego  Muzeum Wnętrz Dworskich Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu…               

Podłączenia kanalizacyjne z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Burmistrz Wielunia uprzejmie informuje mieszkańców Gminy Wieluń, zainteresowanych podłączeniem budynków do kanalizacji sanitarnej, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w ramach programu: Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych w obszarze Gminy Wieluń. Osoby ubiegające się o uzyskanie dofinansowania zobowiązane są do złożenia deklaracji chęci …

Kontynuuj czytanie

Nagrody Burmistrza Wielunia dla uzdolnionej młodzieży i absolwentów szkół podstawowych Gminy Wieluń

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa w asyście Wiceburmistrza – Joanny Skotnickiej-Fiuk wręczył uzdolnionej młodzieży i absolwentom szkół podstawowych z terenu Gminy Wieluń 14 stypendiów. Stypendia przyznano za wysokie wyniki w nauce, udział w konkursach, zawodach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Uroczyste wręczenie stypendiów uczniom i absolwentom szkół podstawowych odbyło się skromnie, z powodu obowiązującego jeszcze reżimu sanitarnego, w sali 101 Starostwa Powiatowego w Wieluniu. Do grona laureatów …

Kontynuuj czytanie

Gmina Wieluń i pandemia koronawirusa. Apel Przewodniczącego Rady Miejskiej do Burmistrza Wielunia

Koronawirus coraz bardziej groźny a wieluńska służba zdrowia, ubrana w dobre chęci niesienia pomocy, potrzebuje wsparcia również w postaci sprzętu i odzieży ochronnej. Stąd inicjatywa Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieluniu Tomasza Akulicza by szukać środków finansowych we wszystkich możliwych miejscach oraz by w tym roku zrezygnować z niektórych uroczystości w mieście. Tomasz Akulicz proponuje redukcję …

Kontynuuj czytanie

Nowy bojowy wóz strażacki otrzymała OSP Kadłub

Wieczorem 18 stycznia na plac manewrowy OSP Kadłub wjechał nowy wóz strażacki. Na przybycie wozu oczekiwali druhowie strażacy z jednostek OSP Gminy Wieluń, mieszkańcy wsi, ks. proboszcz Marian Kozłowski, radni Gminy Wieluń z przewodniczącym Tomaszem Akuliczem, Burmistrzem Pawłem Okrasą, wiceburmistrzem Joanną Skotnicką – Fiuk, posłem na Sejm RP Pawłem Rychlikiem, Bronisławem Mitułą – honorowym prezesem …

Kontynuuj czytanie