Tag: walne zebranie

Walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Wielunia

18 maja odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Wielunia. Poprowadził je wybrany przewodniczący Zenon Kołodziej. Najważniejsze punkty w programie zebrania to: sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wybory nowego Zarządu.: Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawiła prezes Iwona Podeszwa.  Było to podsumowanie działalności Towarzystwa za okres sprawozdawczy 19 maja 2022-18 maja …

Kontynuuj czytanie