O autorce

Zofia Białas

Zofia Białas

Absolwentka SP w Ożarowie w powiecie wieluńskim, Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Praszce, Uniwersytetu Wrocławskiego. Z wykształcenia historyk i bibliotekarz. Była nauczycielka szkół wrocławskich (1972-1977) i wieluńskich (1978-2004), od roku 2004 na emeryturze. Matka dwóch dorosłych synów, dumna babcia.

Po okresie czteroletniej „ciszy”, związanej z przejściem na emeryturę, przełomowym okazał się rok 2008. Włączyłam się aktywnie w życie parafii św. Barbary. Opracowałam historię kościoła św. Barbary, która ukazała się w postaci książki „Kościół św. Barbary w Wieluniu” – cegiełki na budowę nowej świątyni. Z okazji jubileuszu 500-lecia kościoła św. Barbary w roku 2015 ukazała się pozycja mojego autorstwa „Świadek miłości Boga i człowieka. 500 lat kościoła św. Barbary”. Od kilku lat prowadzę kronikę parafialną. Jestem jednym z założycieli Stowarzyszenia „Razem możemy więcej” im. Matki Teresy Kierocińskiej. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie budowy kościoła, integracja mieszkańców Wielunia, promowanie miasta i okolic, zdrowego stylu życia oraz szerzenie kultu Matki Teresy Kierocińskiej, wielunianki, kandydatki na ołtarze. Pod patronatem Stowarzyszenia współtworzyłam bibliotekę parafialną. Moje działania w parafii przełożyły się na współpracę z tygodnikiem katolickim „Niedziela”, uhonorowaną w 2012 roku Medalem Mater Verbi.

W 2011 roku nawiązałam współpracę z dwutygodnikiem „Wieluniak”. Poszerzył się mój krąg zainteresowań. Poza artykułami na temat historii parafii Wieluńskiego Regionu Kościelnego oraz wydarzeń sakralnych w mieście i bliskiej okolicy zaczęłam pisać relacje z wydarzeń kulturalnych, których inicjatorami były MiGBP, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Powiatowa Biblioteka Publiczna, Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

Coraz bliższa była mi myśl o napisaniu książki o miejscowości, w której się urodziłam, czyli o Ożarowie, wsi znanej już w 1381 roku. Dzięki pomocy wielu życzliwych osób moje marzenie zmaterializowało się w roku 2014. Wydana została książka „Mój Ożarów – daleki i bliski”, za którą Wieluńskie Towarzystwo Naukowe uhonorowało mnie Nagrodą Jana Długosza.

W 2015 roku Rada Powiatu w Wieluniu wyróżniła mnie medalem honorowym „Zasłużony dla Ziemi Wieluńskiej”, a Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych odznaką „Za Zasługi Dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych”. Cenię sobie także „Podziękowanie” otrzymane z rąk pani Elżbiety Caban, prezesa „Stowarzyszenia Po Prostu Żyj, którego jestem członkiem. Stowarzyszenie to wspiera ludzi dotkniętych chorobą nowotworową. Cennym jest też dla mnie „Złoty Krzyż Zasługi”, którym zostałam odznaczona w 1993 roku.

Należę także do wieluńskiego Klubu Historycznego im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego