Wystawa poprojektowa zakończyła projekt „Biblioteka nie wyklucza” realizowany w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wieluniu

Zamysłem projektu „Biblioteka nie wyklucza” było twórcze, artystyczne i czytelnicze uczestnictwo osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami w życiu kulturalnym. Projekt miał zwiększyć dostępność informacyjną wszystkim osobom, a jednocześnie rozwinąć kompetencje pracowników w obszarze dostępności współpracy z osobami ze szczególnymi potrzebami w tym niepełnosprawnościami.   Projekt „Biblioteka nie wyklucza” był wieloetapowy i obejmował:

 • szkolenia dla wszystkich pracowników biblioteki
 • warsztaty arteterapeutyczne
 • wykonanie muralu
 • zakup książek z dużym drukiem
 •  zorganizować ogólnodostępną wystawę poprojektową

W liczbach realizacja projektu przedstawia się  następująco:

 • 8 dni szkoleniowych
 • 4 rodzaje warsztatów – 22 dni warsztatowych i ponad 160 uczestników.
 • 202 nowe książki z dużym drukiem
 • 250 m2 muralu
 • 170 litrów wykorzystanej farby
 • 850 metrów sznurka
 • 60 kg gliny
 • 97 220 zł grantu

Podsumowanie projektu to czas na podziękowania dla tych wszystkich dzięki którym projekt został zrealizowany. Do tych osób należą:

Aleksandra Lach, autorka tytułu, odpowiedzialna za harmonogram prac, za sprawy merytoryczne, finansowe i medialne grantu

Magdalena Fijałkowska – Nowak i Magdalena Płatek odpowiedzialne za zakup książek z dużymi literami i ich opracowanie

Małgorzata Preś  odpowiedzialna za przygotowanie sali na każde spotkanie projektowe

 Cały zespół biblioteki, który  koordynował działania warsztatowe, a dni warsztatowych było aż 22.

Szczególne podziękowania otrzymał Zarząd Powiatu Wieluńskiego za zgodę na realizację pomysłu namalowania muralu na ścianie budynku należącego do jednostki samorządu terytorialnego.

Podziękowania otrzymali ponadto  Aneta Włodarczyk, Kinga Kozarow, Katarzyna Wyrębak – dyrektor ZSS w Wieluniu oraz  Emilia Łaniewska- dyrektor DPS w Skrzynnie.

Wiele ciepłych słów usłyszeli opiekunowie zajęć warsztatowych z ceramiki, makramy, malowania techniką purringu i tworzenia murali.

To co powstało w czasie realizacji projektu można było podziwiać na wystawie, na której znalazły się prace mieszkańców DPS w Skrzynnie, uczniów SP w Skrzynnie, uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gromadzicach, mieszkańców domu seniora w Wieluniu, Młodzieży z Międzyszkolnej Bursy w Wieluniu, wychowanków ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Wieluniu,  uchodźców wojennych z Ukrainy