Tag: projekt grantowy

Wystawa poprojektowa zakończyła projekt „Biblioteka nie wyklucza” realizowany w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wieluniu

Zamysłem projektu „Biblioteka nie wyklucza” było twórcze, artystyczne i czytelnicze uczestnictwo osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami w życiu kulturalnym. Projekt miał zwiększyć dostępność informacyjną wszystkim osobom, a jednocześnie rozwinąć kompetencje pracowników w obszarze dostępności współpracy z osobami ze szczególnymi potrzebami w tym niepełnosprawnościami.   Projekt „Biblioteka nie wyklucza” był wieloetapowy i obejmował: szkolenia …

Kontynuuj czytanie

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Informujemy, że Gmina Wieluń zamierza złożyć wniosek o wsparciem na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, dlatego też zwracamy się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych dziecka, które jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni, którzy pracowali niegdyś …

Kontynuuj czytanie