SPSK i Akcja „Szkoła z Sercem”

Szkoły katolickie SPSK w Wieluniu (szkoła podstawowa, liceum i technikum) przystąpiły do akcji „Szkoła z SERCEM”, zainicjowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, nasz organ założycielski. W  akcji promującej znaną formę pomocy, jaką jest zbieranie plastikowych nakrętek, chodzi o wykorzystanie i wzmocnienie naturalnej chęci pomagania innym.

Wśród celów, jakie poprzez udział w Akcji „Szkoła z Sercem” stawiają sobie nasze szkoły są:   uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych,  kształtowanie umiejętności ukonkretniania miłości wobec bliźniego poprzez małe gesty takie jak:  budzenie autorefleksji nad swoją rolą w społeczności klasy, miejscowości,  środowiska szkolnego, rodzinnego i lokalnego,  wokół idei czynienia dobra i   zaangażowanie się społeczności szkolnej  na rzecz czynienia dobra w najbliższym środowisku

Pojemnik do zbierania  kolorowych nakrętek –  kosz w kształcie wielkiego serca, podarowany szkole przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich,  jest już czwartym koszem zainstalowanym w powiecie wieluńskim.

Inicjatywa spotkała się z entuzjastycznym odzewem wśród uczniów i Rodziców, co widać w postaci ilości nakrętek już umieszczonych w koszu.

Mamy też konkretny cel – jest nim pomoc dla małego Krzysia, cierpiącego na dziecięce porażenie mózgowe.

                        

Monika Krzemińska

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
im. bp. Teodora Kubiny & TECHNIKUM SPSK w Wieluniu

Konkurs na „Tradycyjny Mazurek Wielkanocny”

Z migdałami, makiem, pomarańczowy czy różany – mazurek, to tradycyjne ciasto na Wielkanoc. Mieszkańców województwa łódzkiego, którzy są przekonani, że potrafią zrobić ten najsmaczniejszy, zapraszamy do wzięcia udziału w wojewódzkim konkursie kulinarnym. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Uczestnicy konkursu, który zaczynamy dziś i potrwa do 15 marca, do godziny 12.00, powinni zacząć od wykonania mazurka wielkanocnego. Gotowe ciasto należy sfotografować, a zdjęcie przesłać do nas razem z przepisem i sposobem wykonania. Sfotografować należy również produkty lokalne i tradycyjne użyte do wypieku.

Najładniejsze, najciekawsze i najbardziej „lokalne” wypieki zostaną nagrodzone.

Konkurs na „Tradycyjny Mazurek Wielkanocny” przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Celem zabawy jest zachęcanie do wykorzystywania przy robieniu wypieków nie tylko wielkanocnych, produktów tradycyjnych i lokalnych, pochodzących z województwa łódzkiego.

Informacje dotyczące konkursu oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/konkurs-na-tradycyjny-mazurek-wielkanocny

źródło: lodzkie.pl

Konkurs – Przywróćmy blask najcenniejszym zabytkom regionu łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs na przywracanie świetności najcenniejszym zabytkom znajdującym się w regionie łódzkim. Pula środków do wykorzystania z budżetu województwa wynosi pięć milionów złotych.

W poniedziałek15 lutego Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę dotyczącą pierwszego konkursu na udzielenie dotacji na wykonanie w 2021 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach. O środki może się ubiegać każdy, kto posiada zabytek wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

Dotacje będą mogły być przeznaczone między innymi na prace budowlane; remontowe; projektowe; wykonanie ekspertyz technicznych bądź konserwatorskich; przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych; opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich. Maksymalna kwota o którą można będzie się ubiegać to 100 tysięcy złotych.

Szczegółowy regulamin konkursu oraz wzór wniosku do pobrania dostępny jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lodzkie.pl, w zakładce: konkursy.

Wnioski o udzielenie dotacji można składać do 12 marca 2021 roku w Biurze Podawczym (parter) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w godzinach 8.00-16.00.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać także w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego pod numerami telefonów: 42 291 98 27; 42 291 97 20; 42 291 97 79; 42 291 98 20

       

fot. archiwum Zofia Białas

źródło: lodzkie.pl

Wystawa „Kobieta jest jak kwiat” na Dworcu Kulturalnym Wieluń – Dąbrowa

Wieluński Dom Kultury zaprasza na wystawę prac grupy Akwarelek . Otwarcie wystawy zatytułowanej „kobieta jest jak kwiat” przewidziano na dzień 8 marca 2021 roku o godz. 12.00. Wernisaż będzie skromny ze względu na panującą pandemię.

                     

 

Dzień Dinozaura w Filii Bibliotecznej w Turowie

26.02.2021 r. w Filii Bibliotecznej w Turowie odbył się Dzień Dinozaura. Na spotkanie z wielkimi prehistorycznymi zwierzętami do Biblioteki przyszli mali czytelnicy. Dzieci poznały historie tych fascynujących zwierząt, ich nazwy, życie i zwyczaje. Dowiedziały się co jadły te prehistoryczne gady i jakie zamieszkiwały terytoria.

Na zakończenie, uczestnicy zajęć zbudowali ogromne dwa dinozaury.

Zabawa była wyśmienita.

                          

Filia Biblioteczna w Turowie