Wieluń przyłączył się do akcji” Niepodległa do hymnu”

Z okazji Święta Niepodległości 11 listopada w całym kraju zorganizowano wiele uroczystości. Centralnym miejscem obchodów 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości była Warszawa. Przed Grobem Nieznanego Żołnierza w ramach akcji „Niepodległa do hymnu!” Prezydent RP Andrzej Duda wraz z towarzyszącymi mu uczestnikami uroczystości wspólnie odśpiewali „Mazurek Dąbrowskiego”.

Jesteśmy Polakami, bośmy wyrośli z tych ponad tysiąc pięćdziesięcioletnich korzeni, z tej naszej wielkiej tradycji. Jesteśmy Polakami, bośmy wyrośli z tej ziemi, niezależnie od tego w szczegółach, jakiej narodowości jesteśmy. Jesteśmy Polakami, gdy mieszka w nas Polska. I gdy mieszka w nas polskość tej właśnie tradycji.

Czasem różnych religii, ale jednak wszystko obrośnięte na tym jednym pniu, wyrastające z tego jednego historycznego korzenia: tradycji, kultury ukształtowanej przez różne prądy, ale jakże cennej i jakże zażarcie bronionej przez kolejne pokolenia, które nie dały sobie jej odebrać.

mówił Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Warszawie

W akcji „Niepodległa do hymnu!”, zainicjowanej przez Biuro Programu „Niepodległa” w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w 2018 roku, wzięli udział rodacy w kraju i w wielu miejscach na świecie.

Zarówno do ubiegłorocznej, jak i obecnej akcji przyłączyli się również mieszkańcy Wielunia. W samo południe 11 listopada, podczas oficjalnych uroczystości państwowych, na placu Legionów wspólnie odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”.

Na tegoroczną akcję zaproszenie rozesłali wieluńscy harcerze, którzy przygotowali także biało – czerwone flagi

Ewa Misiak – Kocham Wieluń

Powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości w Skomlinie

Na Powiatowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Skomlinie zaprosił mieszkańców  Skomlina i powiatu Starosta Wieluński Marek Kieler oraz Wójt Gminy Skomlin Grzegorz Maras.

Uroczystości 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęła zbiórka zaproszonych gości i pocztów sztandarowych przy Urzędzie Gminy Skomlin.

Spod Urzędu korowód przemaszerował do kościoła p.w. Św. Ap. Filipa i Jakuba gdzie została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny. Po Eucharystii wszyscy uczestnicy przeszli na cmentarz parafialny.

Przy miejscowym cmentarzu nastąpiła część oficjalna uroczystości rocznicowych. Po powitaniu zebranych  przez Wójta Gminy Skomlin Grzegorza Marasa głos zabrali kolejno: Starosta Wieluński Marek Kieler oraz Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik.

Po przemówieniach i okolicznościowym referacie uczestnicy uroczystości złożyli biało – czerwone wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą podporucznika 9 Pułku Ułanów Małopolskich Konrada Bąkowskiego, który zginął w 1920 roku broniąc Polski przed bolszewicką agresją.

Po złożeniu kwiatów uroczystości przeniosły się do sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Skomlinie, gdzie odbyła się część artystyczna zatytułowana „Pieśń o tej co nie zginęła” w wykonaniu dzieci i młodzieży z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie oraz Zespołu Ludowego „Skomliniacy”.

Zdjęcia: Ewa Misiak – Kocham Wieluń

Zaproszenie na XXVII Wieluński Przegląd Piosenki Religijnej

Na XXVII Przegląd Piosenki Religijnej “Dawid’2019 zapraszają szkoły Katolickie w Wieluniu. Przegląd odbędzie się 22 listopada . Szczegóły na plakacie!

Zaproszenie na koncert ” Znasz – Li Ten Kraj” do Dworku w Parku Wiejskim w Mokrsku

Na koncert poświęcony twórczości Stanisława Moniuszki zapraszają KGW i Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku. Koncert odbędzie się 24 listopada. Szczegóły na plakacie!

Narodowe Święto Niepodległości w Wieluniu

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone corocznie 11 listopada upamiętnia dzień odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli i życia pod zaborami (1795 – 1918), jednocześnie dzień zakończenia I wojny światowej (układ w Compiegne 11 XI 1918).  Ustanowiono je ustawą z dnia 23 IV 1937r.. Przed wybuchem II wojny światowej obchodzono je dwa razy. Po II wojnie światowej zostało skasowane ustawą Krajowej Rady Narodowej na rzecz upamiętnienia uchwalenia Manifestu Lipcowego 22 VII 1944. Narodowe Święto Niepodległości przywrócono w 1989 roku. Od roku 1997, zgodnie z uchwałą Sejmu RP z dnia 11 XI 1997  nazwane jest  Narodowym Świętem Niepodległości.

Rocznicę odzyskania niepodległości w II RP w latach 1919 – 1936 świętowano, jako rocznicę wojskową. Zdarzyło się tylko jeden raz, 14 XI 1920 roku, czcić rocznicę niepodległości i związane to było z wręczeniem Józefowi Piłsudskiemu buławy marszałkowskiej. Od 8 XI 1926 roku święto stało się dniem wolnym od pracy, a od 1932 roku także od nauki. O jego ważności mówią ustanowione 29 X 1930 roku odznaczenia Krzyż i Medal Niepodległości dla osób czynnie zasłużonych dla niepodległej Polski.

Dzień 11 listopada 1918 roku był dniem wielkiej radości i euforii (10 listopada powrócił z Magdeburga do Warszawy Józef Piłsudski). O tej wielkiej radości i entuzjazmie pisał w swoich wspomnieniach pierwszy premier, socjalista Jędrzej Moraczewski: „ Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysnęły kordony. Nie ma ich. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne Państwo! Na zawsze. Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów w czapkach z bączkiem, będziemy sami rządzili (…). Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało (…)”

Dziś, w 101 rocznicę odzyskania niepodległości, też byliśmy pełni radości i entuzjazmu. Spotykaliśmy się na uroczystościach patriotycznych, śpiewaliśmy pieśni na Ogniskach Patriotyzmu, próbowaliśmy być razem ponad wszelkimi podziałami.

W Wieluniu, w tym świątecznym dniu, odbyła się uroczystość religijno – patriotyczna. Rozpoczęła się ona późnym popołudniem zbiórką pocztów sztandarowych, orkiestry OSP z Kurowa, kombatantów, harcerzy, delegacji związków i stowarzyszeń. W świątecznym pochodzie wszyscy zebrani przybyli do kościoła p.w. NMP w Wieluniu gdzie została odprawiona uroczysta Msza święta koncelebrowana w intencji Ojczyzny. Eucharystii przewodniczył ks. prałat Jacek Zieliński, w koncelebrze z ks. dziekanem Jarosławem Boralem, ks. seniorem Marianem Stochniałkiem i ks. Januszem Parkitnym, proboszczem parafii św. Stanisława w Wieluniu. Homilię wygłosił ks. Konrad Cygan, zwracając szczególną uwagę na wewnętrzną wolność człowieka, wolność, która prowadzi do dobrych czynów wobec bliźniego i wobec Ojczyzny, bo człowiek prawdziwie wolny jest otwarty na drugiego człowieka i jest gotów uczynić  dla niego dar z siebie. Szczytem wolności, mówił kaznodzieja, jest Miłość i tylko ona zmienia świat na lepsze.

Po Mszy świętej zakończonej pieśnią „Boże coś Polskę i modlitwą w intencji Ojczyzny wszyscy udali się najpierw pod pomnik św. Jana Pawła II by złożyć wiązanki kwiatów, później pod tablicę poświęconą Józefowi Piłsudskiemu i wielunianom, którzy w latach 1919 – 1921 oddali życie w obronie wywalczonej niepodległości. Tu odbyła się część oficjalna uroczystości. Poprowadził ją dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej Jan Książek.

Uroczystość rozpoczęła się wciągnięciem biało – czerwonej flagi na maszt i odegraniem Hymnu Narodowego oraz krótkimi okolicznościowymi przemówieniami burmistrza Wielunia Pawła Okrasy i posła na Sejm RP Pawła Rychlika. Momentem szczególnym było złożenie wiązanek kwiatów pod tablicami, przy których pełnili wartę harcerze i członkowie Stowarzyszenia Historycznego „Bataliony Obrony Narodowej”.

Część oficjalną zakończyło wyprowadzenie sztandarów i wspólny polonez rozpoczęty przez dzieci z grupy uczących się tańców narodowych. Do poloneza włączyli się harcerze. Taneczny korowód doszedł na pl. Legionów gdzie harcerze rozpalili „Ognisko patriotyzmu” i rozpoczęło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Narodowe Święto Niepodległości, 11 listopada, w Wieluniu czci coraz więcej młodych ludzi, o czym świadczy ich obecność podczas oddawania hołdu bohaterom niepodległości, trzymanie wart przy tablicach wielunian i Józefa Piłsudskiego, składanie wiązanek kwiatów … Oni wybierają  polskość!