25 maja 2022 roku, w 74. rocznicę śmierci rtm. Witolda Pileckiego, zapłoną znicze pamięci

Zgodnie z informacją od dyrektora Jana Książka z MZW, w dniu 25 maja 2022 r. o 21.30 – w godzinę śmierci rtm. Witolda Pileckiego, zamordowanego z wyroku komunistycznego sądu w więzieniu na warszawskim Mokotowie – w całym kraju zapłoną znicze pamięci. W Wieluniu uroczystość organizowana przez IPN odbędzie się przy popiersiu w parku im. rtm. Pileckiego.

Rotmistrz Witold Pilecki

Służbę Polsce rozpoczął w czasie wojny z bolszewikami w 1920 r. Walczył podczas kampanii wrześniowej 1939 r., a następnie w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego. W 1940 r., wykonując misję zleconą przez dowództwo ZWZ, dobrowolnie poddał się aresztowaniu i wywózce do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz, by zdobyć informacje o zbrodniach Niemców i zorganizować konspirację niepodległościową. Na skutek zagrożenia dekonspiracją podjął decyzję o ucieczce, którą udało mu się szczęśliwie przeprowadzić. W 1944 r. walczył w powstaniu warszawskim, w zgrupowaniu Chrobry II. Od 1945 r. służył w 2. Korpusie Polskim we Włoszech, skąd – decyzją gen. Władysława Andersa – wrócił do Polski, by odtworzyć rozbite po działaniach wojennych struktury wywiadowcze, działające dla Rządu RP na Uchodźstwie.

Został aresztowany w maju 1947 r., osadzony w areszcie śledczym przy ul. Rakowieckiej w Warszawie i poddany okrutnemu śledztwu. Mimo tortur do końca zachował żołnierską postawę. Pozostał wierny dewizie: Bóg, Honor, Ojczyzna. Pokazowy proces przed komunistycznym sądem trwał dwa tygodnie. Rtm. Pilecki i jego podwładni zostali skazani za „szpiegostwo”. Orzeczono trzy kary śmierci i kilka długoletniego więzienia. Ostatecznie Tadeuszowi Płużańskiemu i Marii Szelągowskiej kary śmierci zamieniono na dożywotnie więzienie. Rtm. Pilecki został zamordowany strzałem w potylicę, wieczorem 25 maja 1948 r. Ciało złożono w nieoznaczonym miejscu na warszawskich Powązkach.

Przed II wojną światową Witold Pilecki gospodarował w rodzinnym majątku w Sukurczach.  Organizował pomoc społeczną, kółka rolnicze i kursy przysposobienia wojskowego. Założył rodzinę. Rozwijał zdolności artystyczne: rysował, malował, pisał wiersze… Do 1989 r. wszelkie informacje o dokonaniach i losie Witolda Pileckiego podlegały w PRL ścisłej cenzurze. W lipcu 2006 r. prezydent Lech Kaczyński, w uznaniu zasług Witolda Pileckiego i jego oddania sprawom ojczyzny, odznaczył go pośmiertnie Orderem Orła Białego. , W 2013 r. został pośmiertnie awansowany na pułkownika.

 

 

Przedszkolaki z Chotowa i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieluniu gośćmi wieluńskiej komendy

Wieluńską komendę w ostatnim czasie odwiedzili uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieluniu oraz przedszkolaki z Chotowa.

Wizyty te była doskonałą okazją dla najmłodszych do zapoznania się z pracą policjantów. Nie zabrakło również tematów związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w domu i podczas zabaw oraz prawidłowych zachowań na drodze.

W mijającym tygodniu wieluńską jednostkę odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieluniu oraz przedszkola w Chotowie. Podczas tych wizyt najmłodsi mogli z bliska zobaczyć, jak wygląda praca policjantów na komendzie, zapoznały się ze sprzętem wykorzystywanym w ich codziennej służbie.

Duże zainteresowanie wzbudził policyjny radiowóz, za którego „sterami” mogły zasiąść. Spotkanie to było doskonałą okazją do utrwalenia podstawowych zasad bezpieczeństwa. Mundurowi przypomnieli najmłodszym, jak powinna wyglądać bezpieczna zabawa zarówno w domu, przedszkolu jak i na podwórku.

Mówili również o zachowaniu ostrożności w kontaktach z osobami obcymi, jak reagować w sytuacjach zagrożenia oraz do kogo zwrócić się o pomoc. W trakcie spotkania nie zabrakło tematów związanych z bezpiecznym poruszaniem się po drogach.

Dzieci dowiedziały się m.in. którą stroną jezdni należy się poruszać, gdy nie ma chodnika, a także w jakim miejscu należy przechodzić przez drogę oraz dlaczego warto nosić elementy odblaskowe.

– informuje rzecznik wieluńskiej policji st. asp. Katarzyna Grela

W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym mundurowi również przypomnieli o bezpieczeństwie nad wodą i w trakcie różnego rodzaju wyjazdów. Na koniec wszyscy uczestnicy spotkań otrzymali elementy odblaskowe.

     

     

     

     

źródło: KPP w Wieluniu

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Głównemu Komendantowi Policji Województwa Śląskiego insp. Józefowi Żółtaszkowi w Skomlinie

W niedzielę, 15 maja, w Skomlinie odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Głównemu Komendantowi Policji Województwa Śląskiego insp. Józefowi Żółtaszkowi.  Uroczystość rozpoczęła się Eucharystią w kościele pw. św. Ap. Filipa i Jakuba w intencji  wywodzącego się z ziemi łódzkiej  zasłużonego funkcjonariusza Policji Państwowej oraz zamordowanych w Katyniu policjantów Policji Państwowej.

Inspektor Żółtaszek od 1916 roku odgrywał ważną rolę w strukturach Polskiej Organizacji Wojskowej, czynnie uczestniczył w rozbrajaniu okupantów. Otrzymał liczne odznaczenia państwowe: Krzyż Niepodległości, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Walecznych.

Był zasłużonym funkcjonariuszem Policji Państwowej, zaś w latach 1928 – 1939 był Komendantem Głównym Policji Województwa Śląskiego. Pełnił też funkcję redaktora naczelnego dwumiesięcznika „Przegląd Policyjny”. Był jednym z pierwszych badaczy problematyki bezpieczeństwa.

– relacjonuje podkom. Adam Dembiński z KWP w Łodzi

Po Mszy św. uczestnicy wydarzenia, przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, przemaszerowali na plac przed Urzędem Gminy w Skomlinie gdzie odbył się uroczysty apel z udziałem kompanii honorowej łódzkiej policji, podczas którego odsłonięta została tablica  poświęcona insp. Józefowi Żółtaszkowi. Tablicę poświęcił Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi ks. ppor. Jacek  Syjuda.

Podczas uroczystości głos zabrał, m.in. Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik,  Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Sławomir Litwin oraz prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi Jarosław Olbrychowski.  Podczas tego  wydarzenia nie zabrakło Starosty Powiatu Wieluńskiego Marka Kielera, Wicestarosty Powiatu Wieluńskiego Krzysztofa Dziuby, Wójta Gminy Skomlin Grzegorza Marasa oraz I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusza Krzystyniaka.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycił także, wraz z towarzyszącym mu duchowieństwem, Kapelan KGP Kościoła Rzymskokatolickiego ks. dr Wojciech Juszczuk, komendanci z Łódzkiego Garnizonu Policji, reprezentanci pozostałych służb mundurowych, samorządowcy i zaproszeni goście.

Po salwie honorowej delegacje złożyły wieńce w barwach narodowych przed odsłoniętą tablicą upamiętniającą insp. Żółtaszka. Uroczystość zakończył występ Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. Na niedzielną uroczystość zaprosiła Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi oraz Urząd Gminy w Skomlinie.

Wśród licznie przybyłych na uroczystość gości nie zabrakło także rekonstruktorów ze Stowarzyszenia Historycznego „Gloria Victis” prezentujących sylwetki starszego posterunkowego Policji Państwowej oraz starszego strażnika Straży Granicznej.

     

     

     

     

     

     

     

       

     

     

Źródło: Ewa Misiak – Kocham Wieluń

Zaproszenie na promocję tomiku Niny Pawlaczyk „Szramy dni, stuki serca”

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu zaprasza  27 maja miłośników poezji p. Niny Pawlaczyk na promocję  nowego tomiku „Szramy dni – stuki serca”. Wydawcą tomiku jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna. Nowy tomik jest  jedenastym  wydanym tomikiem. Wiele wierszy p. Niny Pawlaczyk znalazło się  w wydawnictwach zbiorowych, wiele było czytanych na licznych spotkaniach autorskich, wiele można śledzić  na forach internetowych.

Autorka  jest animatorką i uczestniczką wielu  wydarzeń kulturalnych w Wieluniu i okolicy, jest  także laureatką wielu wyróżnień i nagród:

– Zasłużony dla ziemi Wieluńskiej, rok 2017

-Wieluńska Wieża Sukcesu w kategorii Kultura, rok 2018

-Wieluńska Perła Kultury

– nagrody dwukrotne i wyróżnienia w kategorii Literatura w wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dojrzałej: Przystanek 60+ przez Łódzki Dom Kultury w latach 2018; 2019

Chwała Ukrainie – Bohaterom Chwała

18 maja 2022 roku działające w Wieluniu Stowarzyszenie „ Po prostu żyj” zaprosiło przedstawicieli władz samorządowych, prezesa WSM, dyrektora Spółdzielczego Domu Kultury, dyrektorów placówek oświatowych, członków stowarzyszenia, zaprzyjaźnione KGW, przedstawicieli uchodźców ukraińskich na montaż słowno – muzyczny „Chwała Ukrainie – Bohaterom chwała”. Autorem scenariusza była emerytowana nauczycielka języka polskiego Maria Wilk. Oprawę muzyczną z piosenek polskich i ukraińskich (oryginalnych i tłumaczonych na język polski) przygotował Piotr Sitarski.

Przygotowany przez Stowarzyszenie montaż złożony z polskiej poezji, wierszy o miłości, wolności i potrzebie solidarności oraz ukraińskich i polskich piosenek miał na celu przywrócić nadzieję i wlać jej iskierkę w serca tych, co musieli uciekać ze swojej ojczyzny. Miał ponadto przynieść trochę optymizmu i wiary w to, że w tej walce nie są sami.

W klimat wieczoru wprowadził uczestników wiersz Wisławy Szymborskiej „Jacyś ludzie”, który zaprezentowała Grażyna Urbaniak – Kopczyńska, prezes Stowarzyszenia. Wizjonerski wiersz polskiej noblistki idealnie oddał klimat wydarzeń toczących się za polskimi granicami od 24 lutego 2022 roku.

Ja­cyś lu­dzie w uciecz­ce przed ja­ki­miś ludź­mi.

W ja­kimś kra­ju pod słoń­cem i nie­któ­ry­mi chmu­ra­mi.

Zo­sta­wia­ją za sobą ja­kieś swo­je wszyst­ko,

ob­sia­ne pola, ja­kieś kury, psy, lu­ster­ka,

w któ­rych wła­śnie prze­glą­da się ogień.

 

Mają na ple­cach dzban­ki i to­boł­ki,

im bar­dziej pu­ste, tym z dnia na dzień cięż­sze

Od­by­wa się po ci­chu czy­jeś usta­wa­nie,

a w zgieł­ku czy­jeś ko­muś chle­ba wy­dzie­ra­nie

i czy­jeś mar­twym dziec­kiem po­trzą­sa­nie.

 

Przed nimi ja­kaś wciąż nie tędy dro­ga,

nie ten, co trze­ba most nad rze­ką dziw­nie ró­żo­wą.

Do­ko­ła ja­kieś strza­ły, raz bli­żej, raz da­lej,

w gó­rze, sa­mo­lot tro­chę ko­łu­ją­cy.

Przy­da­ła­by się ja­kaś nie­wi­dzial­ność,

ja­kaś bura ka­mien­ność,

a jesz­cze le­piej nie­by­łość na pe­wien krót­ki czas albo i dłu­gi.

 

Coś jesz­cze się wy­da­rzy, tyl­ko gdzie i co.

Ktoś wyj­dzie im na­prze­ciw, tyl­ko kie­dy,

kto, w ilu po­sta­ciach i w ja­kich za­mia­rach.

Je­śli bę­dzie miał wy­bór, może nie ze­chce być wro­giem

i po­zo­sta­wi ich przy ja­kimś ży­ciu.

Kolejny wiersz „Chwała Ukrainie” (pozdrowienie ukraińskie) zaprezentowała Bożena Michałczyk.  Wierszowi towarzyszyła piosenka o tym samym tytule i z bardzo ważnym przesłaniem, że ”honor najważniejszy jest, Ukraina o tym wie (…) dziś pokazują jak się walczy o swój kraj”.

Wiele słów padło na temat wolności. Opowiedział o niej wiersz Kazimierza Wierzyńskiego „Wolność”, piosenki „Wolność” w wykonaniu Marka Grechuty, „Modlitwa za Ukrainę”, „Wolność” z repertuaru zespołu „Chłopcy z Placu Broni” wykonana przez Piotra Sitarskiego oraz fragment „Traktatu moralnego” Czesława Miłosza.

Szczególnie w czasie spotkania wybrzmiały dwa wiersze- wiersz K.I. Gałczyńskiego „Prośba o wyspy szczęśliwe”

A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź,

wiatrem łagodnym włosy jak kwiaty rozwiej, zacałuj,

ty mnie ukołysz i uśpij, snem muzykalnym zasyp,

otumań, we śnie na wyspach szczęśliwych nie przebudź ze snu.

 

Pokaż mi wody ogromne i wody ciche,

rozmowy gwiazd na gałęziach pozwól mi słyszeć zielonych,

dużo motyli mi pokaż,

serca motyli przybliż i przytul,

myśli spokojne ponad wodami pochyl miłością.

i wiersz „Gdy moja dusza” Bożeny Michałczyk nawołujący do miłości i solidarności z pokrzywdzonymi. Montaż zakończyła piosenka „Dziwny jest te świat”, wielki przebój Czesława Niemena.

Niespodzianką był występ dziewczynki z Ukrainy, która po polsku zaśpiewała o tym jak pokochała Polskę i wiersz „Ojczyzna” napisany przez członkinię KGW z Kamionki.

Wieczór zakończyło spotkanie przy kawałku ciasta, kawie i herbacie.  Pozostała refleksja nad życiem zwykłych ludzi, które  niszczą jednostki o imperialnych zapędach.  Pozostała także pewność, że „ludzi dobrej woli jest więcej”