Promocja tomiku wierszy Julii Chudeckiej „Odłamki dorastania”

22 września 2021 r. w czytelni Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu odbyła się promocja tomiku wierszy „Odłamki dorastania” autorstwa wielunianki Julii Chudeckiej.  W wydarzeniu  udział wzięli koledzy Autorki z I liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Technikum SPSK w Wieluniu.

                                          

Spotkanie poprowadziła Iwona Podeszwa, dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu. W rozmowie z prowadzącą,   Julia Chudecka opowiedziała o początkach swojej przygody literackiej i o poetach, którzy ją inspirowali.  Odpowiedziała także na pytania: –  czy wiąże swoją przyszłość z pisaniem, co ją inspiruje, do kogo adresuje swoją twórczość.

 

Miłym akcentem spotkania było podkreślenie przez młodą poetkę roli jaką odegrała miejska książnica w Wieluniu w kształtowaniu jej gustów czytelniczych. Uczestnicy spotkania, mieli okazję wysłuchania kilku wierszy z tomiku „Odłamki dorastania”.

     

     

Na zakończenie wydarzenia, Julia Chudecka, dziś studentka prawa na Uniwersytecie Opolskim, przekazała młodzieży to, co jak sama mówi chciałaby usłyszeć jeszcze kilka lat temu.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu

 

Dekanalny Dzień Chorych w Wieluniu

21 września do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Wieluniu pielgrzymowali chorzy, niepełnosprawni i starsi wiekiem z Dekanatu Matki Bożej Pocieszenia, z Dekanatu św. Wojciecha i Dekanatu Osjaków by uczestniczyć w Dekanalnym Dniu Chorych.

W ich intencji modlili się: ks. bp Antoni Długosz, ks. prałat senior Marian Stochniałek, ks. prałat kustosz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Jacek Zieliński i ks. Mariusz Sztaba, proboszcz z Masłowic, kapelan niepełnosprawnych. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Antoni Długosz.

Podstawą do rozważań stały się słowa zaczerpnięte z przeczytanego fragmentu Ewangelii o modlitwie Jezusa w Ogrójcu: „Ojcze, jeśli chcesz, weź ode Mnie ten kielich, lecz niech się dzieje Twoja wola, nie moja”.

Usłyszeliśmy w homilii słowa o tajemnicy Chrystusowego Krzyża, Krzyża, na którym Chrystus umarł dla naszego zbawienia. Dwie przecinające się belki dla jednych są znakiem zmartwychwstania, dla innych symbolem przegranej, mówił kaznodzieja.  Dla nas, którzy tu dziś jesteśmy, krzyż jest znakiem wielkiej miłości. Nie zwątpiliśmy, że Bóg jest Miłością.

Kontynuując, mówił: – każde cierpienie, którego doświadczamy jest tajemnicą. Nie cierpimy dlatego, że popełniliśmy grzech, że ciążą na nas jakieś winy. Inaczej uważali jednak faryzeusze z Ewangelii o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia. Jezus potępił ich myślenie, mówiąc, że nikt nie był winien ślepoty uzdrowionego, a stało się tak, aby przez niego objawiły się sprawy Boże. Tak naprawdę wszyscy boimy się cierpienia, modlitwy w Ogrójcu, krzyża i umierania na nim, boimy się doświadczenia śmierci. Pragniemy, by te krzyże nas nie dotykały

Mówiąc o cierpieniu , dodał, stajemy wobec problemu, który nie jest beznadzieją w świetle wiary w Chrystusa. Pamiętajmy, że człowiek cierpiący ciągle uczestniczy w zbawieniu świata. Dane nam cierpienie, choroba, to dla każdego z nas wielka szansa, jeżeli tylko przeżywamy je w łączności z Jezusem Chrystusem. Człowiek chory to niejednokrotnie człowiek święty. Przykłady z ostatnich lat i dni to święty Jan Paweł II, błogosławiony kard. Stefan Wyszyński, błogosławiona siostra Elżbieta Róża Czacka. Znamy ich biografie, znamy krzyże, które ich dotykały i które nieśli wspólnie z Jezusem i Maryją. Trwali przy Jezusie i Jego Matce mimo wszystko. Stąd wołanie św. Jana Pawła II podczas wizyty na Kubie i spotkania z trędowatymi: – mimo wszystko, trwajcie przy Chrystusie.

Przypatrzmy się chorym dzieciom. One wierzą Bogu, nie buntują się, lecz cierpliwie znoszą swoje cierpienie. Wierzą i ufają.  Piękne jest zawołanie dzieci z Lasek: „Przez krzyż do nieba”. My też pamiętajmy, że     fundamentem wszystkiego jest Jezus Chrystus.

Eucharystię i krótkie nabożeństwo przy wystawionym Najświętszym Sakramencie zakończyło błogosławieństwo lurdzkie, w czasie, którego Jezus Eucharystyczny pochylił się nad każdym z chorych.

     

     

     

     

     

100 – lecie OSP w Raczynie

W dniu 12 września odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 100-lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczynie. Jednostka otrzymała też akt włączenia do KSRG z wraz z gratulacjami.

Jubileusz rozpoczął się od zbiórki pododdziałów i przemarszu do Kościoła Parafialnego p.w. św. Tekli w Raczynie, gdzie celebrujący Mszę św., w intencji druhów z Raczyna, miejscowy proboszcz ks. Tomasz Krawczyk w homilii przywołał trud poświęcenia i społecznej pracy strażaków.

Po Mszy św. poczty sztandarowe, zaproszeni goście oraz druhowie w rytm marsza odgrywanego przez orkiestrę dętą z Naramic, udali się pod miejscową remizę gdzie rozpoczęła się oficjalna część uroczystości. Po powitaniu przez Prezesa jednostki OSP w Raczynie dh Tomasza Kuźnika został przedstawiony rys historyczny jednostki oraz  kolejno odczytano fragmenty kroniki jednostki z okresu jej powstania oraz 100-letniej działalności.

Dla upamiętnienia  pięknego jubileuszu na murach remizy została zamontowana tablica pamiątkowa z napisem : „W hołdzie strażakom założycielom i kontynuatorom działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczynie”. Uroczystego aktu odsłonięcia tablicy dokonał Wójt Gminy Czarnożyły Andrzej Modrzejewski.

Wójt Gminy Czarnożyły Andrzej Modrzejewski złożył serdeczne gratulacje i podziękowania dla wszystkich osób związanych z jednostką, którzy przyczynili się do jej rozwoju i działalności na rzecz społeczeństwa. Ponadto przywołując słowa hymnu Ochotniczych Straży Pożarnych dla wszystkich „Rycerzy Floriana” i ich rodzin złożył życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Podczas uroczystości słowa gratulacji i podziękowań wygłosił także Poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak, Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, Radny Sejmiku Województwa Andrzej Chowis, Radny Sejmiku Województwa Edward Kiedos, Starosta Wieluński Andrzej Stępień, przyjaciel jednostki Wojciech Szczęsny-Zarzycki oraz Sołtys Raczyna Wiesław Dera.

Uroczystość zbiegła się z uzyskaniem decyzji Komendanta Głównego PSP o włączeniu jednostki w Raczynie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Akt włączenia z gratulacjami przekazał Komendant KP PSP w Wieluniu bryg. Tomasz Lewiński.

W dniu dzisiejszym (1 września – dop. red.) nasza jednostka została włączona do Krajowego Systemu Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych w rocznice 100 lecia powstania jednostki. Serdeczne podziękowania dla osób, które widziały poświęcenie i zaangażowanie naszych druhów w dążeniu i doskonaleniu umiejętności podczas odbywanych licznych szkoleń.

Cieszymy się bardzo z docenienia naszej jednostki przez Komendanta Głównego PSP nadbrygadiera Andrzeja Bartkowiaka, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu brygadiera Tomasza Lewińskiego, wójta gminy Czarnożyły Andrzeja Modrzejewskiego.

Dziękujemy w szczególności Posłowi na Sejm RP Tadeuszowi Woźniakowi, który wspierał nas w dążeniu do KSRG merytorycznie, duchowo, dobrym słowem i całym serduchem. „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

– czytamy na FB jednostki OSP Raczyn

Podczas uroczystości wręczono także odznaczenia i wyróżnienia wręczono najbardziej zasłużonym strażakom.

Złoty Medal Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał:

 • dh Rafał Rösner,

Brązowe medale otrzymali:

 • dh Janusz Dworak,
 • dh Paweł Olejnik,
 • dh Piotr Szremski,

Odznaki „Strażak Wzorowy” otrzymali:

 • dh Paulina Olejnik,
 • dh Weronika Stępień
 • dh Karolina Woźniak
 • dh Dominik Bednarek,
 • dh Łukasz Grabowski,
 • dh Adam Szczepański,
 • dh Damian Szczepański,
 • dh Patryk Urbaniak,
 • dh Wojciech Urbaniak,
 • dh Adam Wierzba,
 • dh Dawid Wierzba,
 • dh Sławomir Wojewoda,
 • dh Piotr Woźniak,

Odznakę za wysługę lat otrzymali:

 • dh Tadeusz Grabowski,
 • dh Tomasz Kuźnik,
 • dh Marek Marczak,
 • dh Paweł Olejnik,
 • dh Rafał Rösner.

Dla zaproszonych gości oraz osób współpracujących i wspierających działalność jednostki ochotnicy z Raczyna przygotowali i wręczyli pamiątkowe statuetki. Jubileuszowe obchody zakończyły się biesiadą strażacką w takt muzyki orkiestry dętej z Naramic oraz wyśmienitym poczęstunkiem przygotowanym przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Raczynie.

opracowanie Ewa Misiak – Kocham Wieluń

źródło: Gmina Czarnożyły

Narodowy Spis Powszechny wciąż trwa

W dniach 21   i  24 września zapraszamy mieszkańców Gminy Wieluń na  Targowisko Miejskie gdzie będzie przygotowane stoisko  Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.  Wszystkim chętnym pomogą spisać się  rachmistrzowie. Do wypełnienia formularza spisowego niezbędne są  numery pesel wszystkich domowników. Szczegóły na plakacie!

Rusza XXIII edycja Programu Stypendialnego „Równe Szanse”

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego przypomina o rozpoczynającej się XXIII edycji Programu Stypendialnego „Równe Szanse” na rok szkolny 2021/2022. Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.fundacja.wielun.pl