Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Zakończenie Roku Akademickiego 2018/2019 Uniwersytetu III Wieku w Wieluniu

23.05.2019 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego Wieluńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  Uroczystość rozpoczęła się od powitania  burmistrza Wielunia Pawła Okrasy i dr Iwony Wieczorek – dyrektora Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego z Łodzi oraz słuchaczy Uniwersytetu III Wieku przez Elżbietę Kalińską – dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury. Później były przemówienia burmistrza Pawła Okrasy i dr Iwony Wieczorek połączone z podziękowaniami za współpracę.

Zakończenie roku akademickiego 2018/2019 to  czas podsumowania osiągnięć słuchaczy i czas wyróżnienia osób zaangażowanych w działalność Uniwersytetu.  Wyróżnienia otrzymały: Danuta Parzyjagła, Ewa Głogowska, Bożena Rabikowska, Anna Szumowicz. Wszystkie wyróżnione panie obdarowano pięknymi storczykami. Szczególne podziękowania Rada Słuchaczy przekazała dyrekcji Wieluńskiego Domu Kultury za prowadzenie i wspieranie działalności Uniwersytetu III Wieku.

Spotkanie kończące Rok Akademicki 2018/2019 zakończyły wybory nowej  Rady Słuchaczy na kolejny rok działalności i najprzyjemniejsza część przedwakacyjnego spotkania –  występy artystów z Ukrainy. Wystąpił zespół wokalny z Tarnopola „Głosy Aniołów”, który wykonał m.in.:  Ave Maria, Panis Angelicus, Modlitwy Moniuszki, wiele arii operowych,  Poloneza Ogińskiego oraz piękny utwór Moja matko, ja wiem…

To był przysłowiowy „miód na serca słuchaczy”, za który bardzo serdecznie dziękowano organizatorom zakończenia kolejnego roku akademickiego Uniwersytetu III Wieku w Wieluniu.

Zdjęcia: Magdalena Wujec

Kierownik Promocji w Wieluńskim Domu Kultury i Kino – Teatrze Syrena

 

 

W drodze do samodzielności uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu

Od prawie roku uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu mają szansę pojawienia się na lokalnym rynku pracy. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu  dyrektora szkoły oraz rodziców uczniów udało się utworzyć Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, w której powstały dwa oddziały klasowe.

Każdy z nas marzy o samodzielności, o możliwości decydowania o sobie, o godnym życiu. Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną nie różni się tutaj zupełnie od swoich rówieśników. Ma swoje marzenia, plany, zamierzenia. Wśród nich, tak jak w przypadku wszystkich dorastających ludzi pojawia się chęć usamodzielnienia, realizacji własnych pasji i talentów oraz praca. W tym właśnie ma wspomóc naszych uczniów wspomniana szkoła.

Priorytetem w edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jest poszerzanie ich kompetencji osobistych, społecznych i komunikacyjnych, doświadczanie i rozumienie sytuacji związanych z dorosłym życiem, przygotowanie uczniów do zatrudniania wspomaganego lub innej formy zatrudniania albo do efektywnego funkcjonowania w dziennych placówkach aktywności dla osób dorosłych, w maksymalnej integracji z innymi członkami społeczności lokalnej. Ważne jest również przygotowywanie uczniów do samodzielnego lub grupowego mieszkania (w tym w mieszkalnictwie wspomaganym i chronionym).

Celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości, w tym w praktycznym przysposobieniu do podjęcia zatrudnienia na otwartym lub chronionym rynku pracy. Temu celowi służy przedmiot przysposobienie do pracy. O jego ogromnym znaczeniu dla uczniów świadczy tygodniowy wymiar nauki. W klasie pierwszej uczniowie mają na wspomniany przedmiot przeznaczone 18 godzin tygodniowo.

Przysposobienie do pracy ma na celu przygotowanie ucznia do aktywności przez pracę, czyli nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania w różnych dziedzinach pracy oraz poprawnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.

Co udało nam się osiągnąć przez mijający rok? Wydaje mi się, że bardzo wiele. Zaczęliśmy od kształtowania pozytywnej postawy wobec pracy w aspekcie motywacyjnym, kompetencyjnym i wykonawczym. Przyswajaliśmy podstawową wiedzę o pracy i poznawaliśmy typowe sytuacje związane z nią, uczyliśmy się rozumieć rynek pracy oraz prawa nim rządzące. Poznawaliśmy własne preferencje i predyspozycje.

Równolegle zaczęliśmy pracę w prawdziwych zakładach pracy. W ramach praktyk wspomaganych nawiązaliśmy stałą współpracę z: Zajazdem Boryna, sklepem z odzieżą używaną pani Agaty Pluty, kwiaciarnią Kamili Świątek. Dzięki wspaniałym pracodawcom nasza młodzież ma szansę doświadczania prawdziwej pracy.

Wiemy zatem co znaczą wymagania pracodawcy, zakres obowiązków pracownika, współpraca w wykonywanym zadania, ale i odpowiedzialność za to co nam zlecono. Zadania i umiejętności z zakresu gospodarstwa domowego realizujemy i doskonalimy w profesjonalnie wyposażonych pracowniach szkolnych.

Przy realizacji treści nauczania i wychowania oraz wyborze kierunku przygotowania do pracy cały czas mamy na względzie wykorzystanie możliwości, jakie stwarza lokalne środowisko społeczno-kulturowe, dzienne placówki aktywności dla osób dorosłych, miejscowy rynek pracy  oraz baza materialno-dydaktyczna szkoły.

Zdobyta przez uczniów wiedza, umiejętności, ukształtowane wartości, wzorce osobowe, zachowania i motywacje powinny ułatwiać im umiejętne pełnienie ról społecznych.

tekst: Patrycja Miśków Opiekun praktyk wspomaganych

Zdjęcia:  Ewa Misiak – Kocham Wieluń

Zaproszenie na promocję tomiku poezji “Chodzić po niebie”

Na promocję najnowszego   tomiku poezji  ks. Bogdana Blajera “Chodzić po niebie”  6 czerwca zaprasza Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu oraz Autor.

“Jak nie czytam jak czytam”

Do wspólnej zabawy z książką 7 czerwca  o godzinie 10.00 zaprasza Miejska I Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu. Wspólnie będziemy pobijać rekord w czytaniu!

Urząd Miejski w Wieluniu zaprasza

Urząd Miejski w Wieluniu zaprasza mieszkańców Wielunia i okolic na najbliższe imprezy majowe i czerwcowe: 26 maja na  Mistrzostwa  ESA AIRCOMBAT oraz   bubble day – dzień baniek mydlanych; 1 czerwca na imprezę z okazji Dnia Dziecka, 2 czerwca na V Rekreacyjny  Rajd  Pieszo – Rowerowy z Wielunia do Ożarowa Szlakiem Wieluńskiej Kolejki Wąskotorowej. Szczegóły na poniższych plakatach!

 

Źródło: Radosław Urbaniak – Kierownik Biura Burmistrza