Trwają zapisy na semestr wiosenny 2024 Muzealnego Uniwersytetu Rodzinnego

Muzeum Ziemi wieluńskiej zaprasza uczniów szkół do zapisów na wiosenny semestr 2024 Muzealnego Uniwersytetu Rodzinnego. MUR to wspaniała przygoda dla całej rodziny, a także szansa aby dowiedzieć się więcej o ziemi wieluńskiej i spojrzeć na dobrze znane nam miejsca w zupełnie nowym świetle. Inauguracja semestru już 15 marca 2024 roku.

 

Indonezja- kadry z podróży po Jawie, Bali, Gili Air i Lombok Tomasza Wolniaczyka

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu zaprasza do oglądania wystawy fotograficznej „Indonezja. Kadry z podróży po Jawie, Bali, Gili Air i Lombok” autorstwa wielunianina Tomasza Wolniaczyka. Zdjęcia obejmują mały wycinek ze zdjęć z podróży po Indonezji w maju 2016 roku. Wystawa będzie czynna do 30 kwietnia 2024 roku.

INDONEZJA – Ponad siedemnaście tysięcy wysp po dwóch stronach równika, Kilkaset lokalnych języków. Wulkany, wodospady, pola ryżowe, lasy równikowe, morza i dwa oceanGili Air i Lomboky. Największy pod względem ludności kraj muzułmański z wieloma meczetami ale także bogaty w świątynie hinduistyczne, buddyjskie i chrześcijańskie. Niezwykle różnorodny kraj z bogata przyroda i kulturą, który trudno ogarnąć podczas krótkiego wyjazdu.

 

Drugi dzień otwarty w kościele poewangelickim w Wieluniu

Wraz z Gminą Wieluń Muzeum Ziemi Wieluńskiej zaprosiło 7 lutego wszystkich zainteresowanych pracami  archeologicznymi prowadzonymi w dawnym kościele pobernardyńskim i poewangelickim w Wieluniu na dzień otwarty. Na zaproszenie odpowiedziało ponad 200 zainteresowanych.

Pierwszy dzień otwarty przyniósł niedosyt tym, którzy nie mogli w nim uczestniczyć. Dlatego w odpowiedzi na liczne prośby o możliwość zwiedzania poza tygodniem roboczym i w związku z olbrzymim zainteresowaniem badaniami archeologicznymi w dawnym kościele pobernardyńskim i poewangelickim, Muzeum Ziemi Wieluńskiej wspólnie z Gminą Wieluń dało mieszkańcom zainteresowanym poznawaniem  historii tego pięknego zabytku drugą szansę,  w sobotę 17 lutego. Tym razem zwiedzającym towarzyszyła zastępca  burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk. Wnętrze zabytkowego kościoła zwiedziły kolejne dwie grupy

W trakcie zwiedzania, kierownik prac archeologicznych Waldemar Golec mówił:

-Najważniejsze prace nadal przed nami – dotarliśmy do warstwy z XVII wieku i dopiero zaczynamy odkrywać tajemnice naszego kościoła. Pod dziś widoczną na powierzchni warstwą z czasów Anny Koniecpolskiej kryją się krypty grobowe oraz relikty renesansowego i średniowiecznego Wielunia. Dziękujemy Burmistrzowi Wielunia Pawłowi Okrasie za wspieranie procesu rewitalizacji zabytkowych budynków i możliwość wspólnego zwiedzania.

     

     

     

Źródło: Muzeum Ziemi Wieluńskiej FB

 Zdjęcia Magdalena Kopańska

 

 

 

Uroczystości w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu – włączenie do KSRG

10 lutego, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu odbyła się szczególna uroczystość dla jednostki OSP w Wieluniu. Wydarzenie rozpoczęto od walnego zebrania sprawozdawczego podsumowującego działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieluniu w bardzo ważnym dla jednostki 2023 roku. W ciągu minionego roku strażacy zostali wezwani do akcji aż 61 razy, aby stawić czoła różnorodnym zagrożeniom w naszej okolicy.

Ich zadania obejmowały reagowanie na wypadki drogowe, usuwanie powalonych drzew, likwidację plam oleju na drodze, a także działania w sytuacjach pożarowych. Dodatkowo, nie tylko reagowali na istniejące zagrożenia, lecz także brali udział w ćwiczeniach dbając o swoje ciągłe doskonalenie i gotowość do szybkiego działania w sytuacjach kryzysowych.

Dzięki ich poświęceniu i profesjonalizmowi, nasza społeczność może czuć się bezpieczniej w obliczu różnych niebezpieczeństw. Jednostka OSP KSRG w Wieluniu działała nie tylko w celu zwalczania pożarów, ale także angażowała się w życie społeczności lokalnej i organizowała różnego rodzaju wydarzenia i akcje.

Druhowie z OSP KSRG Wieluń zorganizowali dla mieszkańców wspaniałą majówkę na pl. Legionów z pokazami działań ratowniczych, konkursami dla najmłodszych czy loterią fantową. W ubiegłym roku strażacy również ochrzcili imieniem „Mietek” nowy, średni wóz ratowniczo-gaśniczy Renault D16, zakupiony za kwotę 911 tys. 676 zł.

W ubiegłym roku nastąpiło także włączenie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, pozyskano dużą ilości dofinansowań oraz reaktywowano Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, która równie prężnie nadal się rozwija. Jak podkreślił druh Sasin historia OSP Wieluń to historia walki, poświęceń i determinacji, która przyczyniła się do utrzymania bezpieczeństwa mieszkańców Wielunia przez wiele dziesięcioleci.

Następnie po podsumowaniu działań druhów ochotników w 2023 roku nastąpiło uroczyste, oficjalne przekazanie decyzji w sprawie włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieluniu w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Uroczystość, oprócz druhów OSP Wieluń, zaszczycił swoją obecnością m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi i jednocześnie Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Adam Nowak oraz Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi, koordynator ds. OSP Paweł Malinowski, Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, Radni Sejmiku Województwa Łódzkiego: Andrzej Chowis i Edward Kiedos oraz Komendant Powiatowy PSP w Wieluniu st. bryg. Karol Bednarski.

Podczas tak ważnego wydarzenia nie zabrakło Prezesa Zarządu ZOSP RP w Wieluniu dha Andrzeja Stępnia, Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP dha Bronisława Mituły, Komendanta Gminnego ZOSP dha Andrzeja Szczepańskiego oraz samorządowców, w tym Wicestarosty Powiatu Wieluńskiego Krzysztofa Dziuby, Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy, Zastępcy Burmistrza Wielunia Joanny Skotnickiej-Fiuk, Przewodniczącego Rady Gminy Wieluń Piotra Radowskiego oraz Radnych Gminy Wieluń: Wojciecha Psuji i Roberta Kaji.

Od 1995 roku Państwowa Straż Pożarna kieruje Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym, którego głównym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia oraz środowiska, a także koordynacja działań ratowniczych. System ten skupia się na różnorodnych zagrożeniach, takich jak pożary, katastrofy naturalne czy sytuacje awaryjne, oferując kompleksowe wsparcie w zakresie ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, medycznego i współpracy z innymi jednostkami ratowniczymi.

W ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego działają liczne instytucje i organizacje, takie jak Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Straż Miejska, Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Agencja Atomistyki, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a także organizacje pozarządowe, w tym Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR), Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR), Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR), Podhalańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (POPR), Polski Czerwony Krzyż (PCK) i inne.

Współpraca między tymi podmiotami jest kluczowa dla skutecznej reakcji na różnego rodzaju zagrożenia i zapewnienia szybkiej pomocy w sytuacjach kryzysowych. Dzięki koordynacji i wsparciu ze strony KSRG, działania ratownicze są skuteczniejsze i bardziej efektywne, co przekłada się na większe bezpieczeństwo społeczności lokalnych oraz środowiska naturalnego.

       

       

       

       

       

     

     

     

Ewa Misiak – Kocham Wieluń

3.edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Marii Ewy Aulich „Śladami dotyku”

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu oraz Towarzystwo Przyjaciół Wielunia zapraszają chętnych do udziału w  III Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim  im.  Marii  Ewy Aulich, Wieluń 2024.  Celem konkursu jest: zachowanie w pamięci osoby i dorobku poetki i dziennikarki Marii Ewy Aulich, zauważenie talentów poetyckich, prezentacja twórczości poetyckiej młodych poetów i publikacja wierszy, doskonalenie warsztatu poetyckiego uczestników i wymiana doświadczeń.

 Organizatorami konkursu są:  Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu, Towarzystwo Przyjaciół Wielunia. Patronat nad konkursem sprawuje Związek Nauczycielstwa Polskiego,  Patronat Honorowy:  Burmistrz Wielunia. Sponsoruje: Zasada Bikes

 Regulamin:

1. Zasady ogólne

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby  w wieku od 15 do 30 lat (decyduje rok a nie data urodzenia), piszące w języku polskim, zamieszkałe na terenie dowolnego kraju.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie w formie drukowanej dwóch egzemplarzy zestawu od jednego do trzech wierszy, które nie były nigdzie publikowane (także w Internecie na ogólnodostępnych forach), nie były nagradzane w innych konkursach i nie zostały wysłane na inne, równoległe czasowo konkursy poetyckie.

Tematyka i forma wierszy jest dowolna. Każdy wiersz powinien być opatrzony godłem (pseudonimem).  Do korespondencji  należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną godłem zawierającą:

  1. imię i nazwisko autora, rok urodzenia,
  2. adres, e-mail, numer telefonu,
  3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych
    w celach związanych z Konkursem, według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu Konkursu.
  4. oświadczenie autora, że wiersze są jego oryginalnym dziełem i ze nie zostały opublikowane, nagrodzone i wysłane na inne konkursy o zazębiającym się terminie, według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu konkursu.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych wierszy.

Termin nadsyłania prac: 25 marca 2024 r.

 Ocena prac konkursowych

Oceny prac dokonuje jury powołane przez Organizatora. Przy ocenie wierszy są brane  pod uwagę: warsztat poetycki, umiejętność posługiwania się językiem, wrażliwość poetycka, walory artystyczne, intelektualne i estetyczne wiersza.  Nagrodzone wiersze są recenzowane. Recenzja stanowi element uzasadnienia nominacji  do przyznania nagrody lub wyróżnienia.

  1. Nagrody i wyróżnienia

Jury przyznaje jedną nagrodę główną: rower ufundowany przez firmę Zasada Bikes.

Koło Przyjaciół Marii Ewy Aulich funduje specjalną nagrodę w wysokości 500 zł za wiersz w kategorii: „Niezwykle o rzeczach zwykłych”, najbliższy stylowi poezji Marii Ewy Aulich. Nagroda  jest przeznaczona na sfinansowanie wydania tomu poetyckiego laureatowi tej nagrody. Uczestnicy wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe (głównie książki). Wiersze nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane w okolicznościowym wydawnictwie.

Laureaci są zawiadomieni  o nominacji do nagrody, ale warunkiem jej przyznania jest osobisty odbiór (podobnie wyróżnienia). W przypadku uzasadnionej nieobecności nagroda lub wyróżnienie są  przyznawane. Uzasadnieniem nieobecności może być sytuacja w kraju, ważne przyczyny natury osobistej oraz działanie siły wyższej. Wręczenie nagród następuje w siedzibie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu w terminie wyznaczonym przez Organizatora, wymienionym w p. 5. niniejszego regulaminu. W ramach gali konkursowej odbędzie spotkanie poetów (nie tylko laureatów, także pozostałych uczestników i zaproszonych gości)  i warsztaty poetyckie o ustalonej wcześniej tematyce. W czasie warsztatów można również porozmawiać o swoich wierszach i wymienić się doświadczeniami. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz do ich wykorzystania w ramach prowadzonych warsztatów poetyckich.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu

Towarzystwo Przyjaciół Wielunia