Stowarzyszenie Po prostu żyj – Eucharystia w intencji uzdrowienia w kościele św. Mikołaja w Wieluniu

19 maja  w kościele św. Mikołaja w Wieluniu została odprawiona Msza święta z prośbą o uzdrowienie dla  trzech  członków Stowarzyszenia. Mszę świętą odprawił ks. Andrzej Walaszczyk, kapelan sióstr bernardynek. Muzycznie liturgię ubogaciły siostry bernardynki i panowie Kokocińscy

Każda Eucharystia dla członków Stowarzyszenia jest szczególnym elementem wzajemnego wspierania się poprzez modlitwę i wynika z założonych celów statutowych, a są to: wszechstronne działanie na rzecz osób z problemem choroby nowotworowej, ich rodzin i opiekunów; wszechstronne reprezentowanie interesów osób z problemem choroby nowotworowej a także osób niepełnosprawnych po przebytej chorobie, pomoc w leczeniu i rehabilitacji oraz udzielanie innej potrzebnej pomocy. Szczególną formą wzajemnego wspierania się są działania integracyjne poprzez rekreację, sport, udział w wydarzeniach kulturalnych i wspólne Msze Święte.

Zwracając się do uczestników Eucharystii  ks. Andrzej mówił: Pierwsza reakcja na informację o chorobie jest bardzo trudna. Cierpi dotknięty diagnozą i cierpią rodziny, które muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości.  Jak dobrze, gdy w tych doświadczeniach wspiera nas Matka Boża, która niesie nasze prośby przed Boży tron. To Ona każdemu zwracającemu się do Niej mówi – „uczyńcie wszystko, co Syn Mój wam powie”.  Wspomnijcie scenę, w której chora kobieta dotknęła się płaszcza Jezusa i została uzdrowiona.  Rozmawiaj z Bogiem o swojej chorobie, nie zostawaj z nią sam i chciej  z ufnością dotknąć się Jezusa , tak jak tamta kobieta z Ewangelii.

Msza Święta zakończyła się uroczystym błogosławieństwem chorych.