Tag: Muzeum

Koncert plenerowy Viva Torreador!

Słuchacze koncertu. W głębi Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej

28 sierpnia 2016 r. w parku dworskim w Ożarowie odbył się koncert, nazwany przez organizatorów koncertem trzech barytonów. Wzięli w nim udział: Aleksander Bardasov – baryton z Krakowa, Sebastian Gabryś – baryton z Katowic, Dominik Kujawa – bas – baryton z Wrocławia, Dominika Peszko – fortepian, Ewa Kafel – dyrektor Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki …

Kontynuuj czytanie

Promocja książki „Archeologia barbarzyńców 2014”

Jan Książek - dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej i dr Lubomira Tyszler kończa spotkanie promocyjne

Promocja książki Archeologia Barbarzyńców 2014 odbyła się 30 czerwca w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Publikacja ta jest pokłosiem X. Międzynarodowej Protohistorycznej Konferencji Archeologia Barbarzyńców 2014, Wieluń  21–24 października 2014, zatytułowanej Barbari Superiores et Inferiores. Procesy integracji środkowo – europejskiego Barbaricum. Polska – Czechy – Słowacja – Morawy, wydanej przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, …

Kontynuuj czytanie

Noc Muzeów w Ożarowie

Od lewej Jan Książek i Maciej Rydel

Wiejski dwór w Ożarowie, Muzeum Wnętrz Dworskich Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej, województwo łódzkie, pow. wieluński, gmina Mokrsko znalazł się w przewodniku dr Macieja Rydla zatytułowanym Wiejskie dwory i pałace (otwarte dla turystów) rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Ziemiańskie (Wiadomości Ziemiańskie, 2015) wśród 63 obiektów: 42 dworów (w tym 10 przeniesionych do skansenów), 17 pałaców oraz 4 …

Kontynuuj czytanie

Z życia Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie

Zebranie sprawozdawcze TPMWD w Ożarowie W Muzeum Ziemi Wieluńskiej 30 kwietnia odbyło się doroczne zebranie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie. Jednym z najważniejszych punktów porządku obrad było sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od maja 2015 r. do kwietnia 2016 r. Przedstawiła je prezes Halina Gniłka. Działalność statutowa TPMWD w Ożarowie oparta jest …

Kontynuuj czytanie

Wieluńska Noc Muzeów

Zaproszenie na Noc Muzeów

Przed nami Wieluńskie Noce Kulturalne Wieluńska Noc Muzeów   Już po raz ósmy Muzeum Ziemi Wieluńskiej zaprasza na Noc Muzeów. Imprezy towarzyszące Nocy Muzeów będą odbywały się 14 i 15 maja. 14 maja, w godzinach 1700–2400 swoje podwoje otworzy Muzeum Ziemi Wieluńskiej, a 15 maja w godzinach 1700–2300 Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie. Nocy Muzeów …

Kontynuuj czytanie