Promocja książki „Archeologia barbarzyńców 2014”

Promocja książki Archeologia Barbarzyńców 2014 odbyła się 30 czerwca w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Publikacja ta jest pokłosiem X. Międzynarodowej Protohistorycznej Konferencji Archeologia Barbarzyńców 2014, Wieluń  21–24 października 2014, zatytułowanej Barbari Superiores et Inferiores. Procesy integracji środkowo – europejskiego Barbaricum. Polska – Czechy – Słowacja Morawy, wydanej przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi. Na prezentację zaprosili Jan Książek – dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej (współorganizator konferencji), dr Lubomira Tyszler z Uniwersytetu Łódzkiego (redaktor tomu), dr hab. Eduard Droberjar – prof. Uniwersytetu Hradec Kralowe oraz Uniwersytetu Opolskiego (redaktor tomu), dr Aldona Andrzejewska ze Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział w Łodzi.

Na promocję przybyli: Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia, muzealnicy z Piotrkowa, Praszki, Sieradza, dr Zdzisław Włodarczyk – prezes Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego, pastor Szymon Czembor, dr Piotr Lewik, dr Zbigniew Szczerbik, dr Bogusław Abramek, Adam Ustyniak – członek Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego, Jan Kępiński – przedstawiciel Rady Miasta, media wieluńskie.  Spotkanie rozpoczęto minutą ciszy, którą uczczono pamięć profesora Piotra Kaczanowskiego z UJ w Krakowie, uczestnika konferencji, który zmarł 2 miesiące po spotkaniu w Wieluniu.

Spotkanie rozpoczął Jan Książek. Konferencję z 2014 r., jej przebieg i zajęcia towarzyszące przypomniał Waldemar Golec – szef Działu Archeologicznego Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Przypomniał on także, że patronat honorowy nad konferencją wieluńską sprawowali: JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel i Burmistrz Wielunia Janusz Antczak.

Promocja wieluńska była pierwszą promocją książki, druga, przewidziana na październik, odbędzie się na Uniwersytecie Łódzkim. Publikacja, mówiła dr Lubomira Tyszler, upamiętnia  70. rocznicę powstania Uniwersytetu Łódzkiego (24 V 1945), 50. rocznicę istnienia odrodzonego Muzeum Ziemi Wieluńskiej (1964) oraz jubileuszowe X. międzynarodowe spotkanie z cyklu „Archeologia barbarzyńców” na którym obecni byli naukowcy z Czech, Słowacji, Polski, Rumunii, Austrii.

Dr Lubomira Tyszler prezentuje książkę Archeologia barbarzyńców

Dr Lubomira Tyszler prezentuje książkę Archeologia barbarzyńców

Na konferencji w Wieluniu wygłoszono 45 referatów, z których 37 w formie artykułów stało się zasadniczą częścią prezentowanej publikacji. Artykuły zostały uporządkowane w  5.blokach tematycznych:

Bloki tematyczne opracowane w publikacji

Bloki tematyczne opracowane w publikacji

Każdy artykuł opatrzony jest bibliografią. Do książki dołączono także wykaz miejscowości i tematykę wszystkich dotychczasowych konferencji z cyklu „Archeologia barbarzyńców”.

Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej zaprasza do dyskusji nad publikacją

Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej zaprasza do dyskusji nad publikacją

Jan Książek - dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej i dr Lubomira Tyszler kończa spotkanie promocyjne

Jan Książek – dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej i dr Lubomira Tyszler kończą spotkanie promocyjne

Książka dla zainteresowanych i znawców tematyki jest kopalnią uporządkowanej wiedzy, dla innych może też okazać się ciekawą lekturą. Jej walory poznawcze podnosi bogata ikonografia…