Koncert plenerowy Viva Torreador!

28 sierpnia 2016 r. w parku dworskim w Ożarowie odbył się koncert, nazwany przez organizatorów koncertem trzech barytonów. Wzięli w nim udział: Aleksander Bardasov – baryton z Krakowa, Sebastian Gabryś – baryton z Katowic, Dominik Kujawa – bas – baryton z Wrocławia, Dominika Peszko – fortepian, Ewa Kafel – dyrektor Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia w Katowicach, słowo o muzyce.

Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Słuchacze koncertu. W głębi Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Słuchacze koncertu. W głębi Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Wykonawcy koncertu plenerowego to już uznani artyści.

Aleksander Bardasow, artysta pochodzący z Mińska na Białorusi, wychowanek Białoruskiej Akademii Muzycznej w Mińsku w klasie prof. Michaiła Żyluka (studiował śpiew) oraz Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie studiował śpiew na Wydziale Wokalno – Aktorskim w klasie dra Marka Rzepki, zwycięzca Międzyuczelnianego Konkursu Wokalnego w Hochschule (Lipsk), wyróżniony w Konkursie Wokalnym „Iuventus Canti” we Vrablach na Słowacji, współpracujący z uznanymi dyrygentami: Christophe Rousset, Paul Goodwin, Rafał Jacek Delek, Vincent Dumestre, Stanisław Krawczyński

Arię z opery "Aleko" wykonuje Aleksander Bardasov

Arię z opery „Aleko” wykonuje Aleksander Bardasov

Sebastian Gabryś, absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (klasa dra hab. Macieja Bartczaka), solista Czechowickiego Teatru Muzycznego MOVIMENTO, artysta Opery Śląskiej w Bytomiu, Chorzowskiego Centrum Kultury, współpracujący z takimi dyrygentami jak: Tadeusz Serafin, Agnieszka Kreiner, Krzysztof Dziewięcki, laureat II miejsca i Nagrody Specjalnej za interpretacje na XV Międzynarodowym Konkursie Wokalnym we Vrablach na Słowacji

Śpiewa Sebastian Gabryś

Śpiewa Sebastian Gabryś

Dominik Kujawa, student Akademii Muzycznej im. Karola Lipskiego we Wrocławiu, w klasie śpiewu prof. Bogdana Makala, uczestnik licznych kursów mistrzowskich m.in. z Teresą Żylis – Gara, Vladimirem Kuzienko, z prof. Rudolfem Piernay’em, laureat I nagrody na XII Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Franciszki Platówny, wykonawca partii solowych pod dyrekcją takich mistrzów jak: Benjamin Bayl, Rolf Beck, Tomasz Szreder…

Arię z opery "Demon" wykonuje Dominik Kujawa

Arię z opery „Demon” wykonuje Dominik Kujawa

Dominika Peszko, pianistka, kameralistka, korepetytorka. Studia ukończyła w klasie prof. Andrzeja Pikula, aktualnie doktorantka Akademii Muzycznej w Krakowie i laureatka wielu konkursów m.in.: I miejsce na uczelnianym konkursie Pianistycznym im. Prof. Tadeusza Żmudzińskiego (2007), I nagroda na V Concorso Musicale Europeo Premio Specjale „Paolo Serrao” we Włoszech w kategorii zespołów kameralnych z zespołem Blueberry Trio

Od lewej: Sebastian Gabryś, Dominik Kujawa, Aleksander Bardasov

Od lewej: Sebastian Gabryś, Dominik Kujawa, Aleksander Bardasov

Po koncercie. Od lewej: Jan Książek, Sebastian Gabryś, Dominik Kujawa, Dominika Peszko, Ewa Kafel, Aleksander Bardasow

Po koncercie. Od lewej: Jan Książek, Sebastian Gabryś, Dominik Kujawa, Dominika Peszko, Ewa Kafel, Aleksander Bardasow

Bis na zakończenie koncertu

Bis na zakończenie koncertu

Artyści zaprezentowali się, jako soliści i jako trio. W I części koncertu Aleksander Bardasov zaśpiewał arię Aleka z opery
S. Rachmaninowa „Aleko”, Dominik Kujawa wystąpił w roli Demona (zakochanego diabła) w arii z opery Antoniego Rubinsteina „Demon”, z kolei Sebastian Gabryś popisał się pieśnią „Core’ngrato, którą skomponował w 1911 roku Salwator Cardillow.

Część II koncertu to fragment mozartowski (dwie arie), przygotowany z racji Roku Mozarta, dwie pieśni neapolitańskie oraz „Hulanka” Fryderyka Chopina. Arię Figara z opery W.A. Mozarta „Wesele Figara” wykonał Dominik Kujawa, arię katalogową z opery „Don Giovanni, czyli rozpustnik ukarany” Sebastian Gabryś. Pieśni neapolitańskie: „Passione”, wykonał Aleksander Bardasov, „Non ti amo piu ” zaśpiewał Sebastian Gabryś. „Hulanka” to popisowy numer trzech barytonów.

W części trzeciej Aleksander Bardasow zaczarował słuchaczy białoruską pieśnią świętojańską, którą zaśpiewał i zagrał na akordeonie. Sebastian Gabryś wystąpił w popisowej roli policjanta, śpiewając partię z angielskiego musicalu filmowego Szelenberga „Nędznicy” opartego na powieści W. Hugo. Scena finałowa koncertu „Votre toast” z opery Carmen G. Bizeta to wspólny występ trzech barytonów, trzech „Les Toreadors”. Tą arię, barytonowe trio zaśpiewało na bis.

Koncert plenerowy, który odbył się w naturalnym amfiteatrze ożarowskiego parku, pozostanie w pamięci słuchaczy na długo. Długo też będą im towarzyszyć emocje związane ze zdradzoną, wzgardzoną i demoniczną miłością, wyśpiewane przez cudownych artystów przy wspaniałym akompaniamencie Dominiki Peszko.