Z życia Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego

 

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

W dniu 22 kwietnia odbyło się zebranie sprawozdawcze Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego (Societas Scientiarum Wielunensis), przewodniczył mu prezes dr Zdzisław Włodarczyk. Sprawozdanie, połączone z prezentacją, przygotowaną przez Adama Ustyniaka, obejmowało bogaty w wydarzenia okres działalności 20.02.2015-22.04.2016.

Ważną częścią zebrania było wręczenie nagród im. Jana Długosza. Otrzymali je w tym roku: mgr inż. Jerzy Maciejewski z Wieruszowa, dr Tomasz Nowak z Radomska oraz mgr Damian Langner z Wielunia. Laudacje wygłosili: dr Zdzisław Włodarczyk, dr Zbigniew Szczerbik, mgr Jan Książek.

Szczególnym momentem było omówienie przez dr hab. Tadeusza Grabarczyka kulisów powstania i zawartości 15 tomu „Rocznika Wieluńskiego” (red. tomu). Emocje wzbudziły słowa dotyczące przyszłości periodyku oraz sugestie na temat, co należy zrobić by „Rocznik Wieluński” znalazł się na liście czasopism ministerialnych (mowa o parametryzacji). Jedno jest pewne, że w przyszłym roku Wieluńskie Towarzystwo Naukowe będzie się ubiegać o takowy wpis, a przemawiają za tym: 15 lat istnienia periodyku, 22 publikacje książkowe (promocja dwóch ostatnich odbyła się już w nowej formule) i 15 numerów „Rocznika Wieluńskiego”, ilość członków WTN z tytułem dr hab. oraz działanie strony internetowej Towarzystwa (działa od 2003 roku i do tej pory miała 18232 wejścia), która po niewielkim retuszu może sprostać nakładanym standardom.

Ciekawym punktem zebrania było wystąpienie dr Lubomiry Tyszler, która reprezentowała WTN na I Sejmiku Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Łódzkiego w Uniejowie w dniu 16 kwietnia br. i uczestniczyła w dyskusji na temat Stan i perspektywy ruchu regionalnego w województwie łódzkim.

Wszystkich ucieszyła zapowiedź wycieczki do Wschowy i Trzebnicy w dniu 18 czerwca. Myśl o wycieczce do Wschowy zrodziła się w czasie Zjazdu Regionalistów w dniu 15.10.2015 r. w Praszce, odbywającego się pod hasłem Blisko i Daleko, gdzie nawiązano współpracę z panią Martą Małkus, prezesem Stowarzyszenia Czas A.R.T.. Pani Marta Małkus, historyk sztuki i prezes Stowarzyszenia, zgodziła się pełnić obowiązki gospodarza i przewodnika po zabytkach Wschowy.