Tag: zebranie

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie –zebranie sprawozdawczo – wyborcze

18 września odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie. Wybrany został nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna. Do Zarządu weszli: Halina Gniłka, Anna Nowakowska, Małgorzata Walczak, Ewa Pabisiak – Matuszczyk, Renata Mastalerz, Bogusław Nowak. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:  Bogusława Wiluś,    Anna Rozmarynowska,     Wacław Urbaniak. W roku 2021, mówiła Prezes Halina …

Kontynuuj czytanie

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych

Członkowie Koła Związku Kombatantów RP i BWP w Wieluniu spotkali się 7 lipca 2022 roku na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym. Zebranie odbyło się w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu.. Przybyli na nie Andrzej Stępień – były starosta wieluński, Andrzej Chowis – radny Sejmiku Wojewódzkiego, Jan Książek – dyrektor Muzeum Ziemi wieluńskiej, …

Kontynuuj czytanie

Doroczne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Przyjaciół Wielunia

17 czerwca w czytelni Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu odbyło się Walne Zebranie  Sprawozdawcze Towarzystwa Przyjaciół Wielunia. Doroczne spotkanie członków Stowarzyszenia było okazją do podsumowania działalności TPW za okres 25 czerwca 2020 – 16 czerwca 2021 r. Najważniejsze obszary działalności Towarzystwa w mijającym okresie sprawozdawczym przedstawiłaprezes TPW Iwona Podeszwa. Najbardziej spektakularne przedsięwzięcia to: 1. …

Kontynuuj czytanie

Zebranie sprawozdawcze TPMWD w Ożarowie

Zebranie sprawozdawcze za rok 2019 odbyło się 26 lipca w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Był to nowy termin wymuszony przez pandemię koronawirusa. Z tych samych przyczyn zebranie odbyło się przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Główna jego  część  to sprawozdanie z pracy Zarządu. Działalność Zarządu przedstawiła prezes Halina Gniłka. -Towarzystwo liczy obecnie 23 członków.  W okresie sprawozdawczym …

Kontynuuj czytanie

Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Wielunia

25 czerwca w czytelni Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Wielunia. Doroczne spotkanie członków Stowarzyszenia stało się okazją do podsumowania działalności Towarzystwa Przyjaciół Wielunia za 2019 r. Najważniejsze obszary działalności Towarzystwa w mijającym okresie sprawozdawczym przedstawiła prezes  Iwona Podeszwa. Najbardziej spektakularne przedsięwzięcia 2019 r. to: Rajdy rowerowe Sekcji …

Kontynuuj czytanie