Obchody katyńskie w Wieluniu

 

Warta honorowa przy Pomniku Katyńskim poświęconym pomordowanym nauczycielom z Ziemi Wieluńskiej i Wielunia

Warta honorowa przy Pomniku Katyńskim poświęconym pomordowanym nauczycielom z Ziemi Wieluńskiej i Wielunia

Część oficjalną uroczystości pod obeliskiem upamiętniającym zamordowanych w Katyniu nauczycieli oraz pod pomnikiem katyńskim na wieluńskim cmentarzu poprzedziła Msza św. w wieluńskiej kolegiacie i złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II. Mszę św. w intencji zamordowanych w Katyniu w roku 1940 i w intencji ofiar katastrofy lotniczej z kwietnia 2010 roku odprawił ks. kanonik Jacek Zieliński. On też wygłosił krótkie słowo do licznie zgromadzonych pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz samorządowych i administracyjnych, harcerzy, kombatantów, przedstawicieli stowarzyszeń, księży i sióstr zakonnych, członków Rodzin Katyńskich oraz Sybiraków.

Na pierwszym planie kombatanci. Od lewej Henryk Strózik, Tadeusz Patyk, Tadeusz Szymański

Na pierwszym planie kombatanci. Od lewej Henryk Strózik, Tadeusz Patyk, Tadeusz Szymański

Cytując wiersz Z. Herberta ”Guziki” mówił o tym, że tylko dzięki nim – guzikom, jedynej pamiątce po zamordowanych, na grobach których wyrósł celowo zasadzony las, zaczęła się przerzedzać katyńska zmowa milczenia i pojawiać prawda o wydarzeniach z kwietnia 1940 roku. Jednakże w imię poznania prawdy, rozluźniły się dyplomatyczne stosunki polsko – radzieckie, a epilogiem była śmierć generała Władysława Sikorskiego w lipcu 1943 roku. I znów mgła…

Dziś wiele wiemy o Katyniu, znamy tzw. Listę Katyńską. Lista Katyńska jednakże się wydłużyła… Dołączyli do niej Ci, co zginęli pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku, w drodze do Katynia na uroczystości  upamiętniające wydarzenia sprzed 70 lat.

Dziś pamięcią i modlitwą obejmujemy nie tylko ich, ale wszystkie ofiary okupacji radzieckiej i niemieckiej. Modlimy się także o jedność wśród Polaków i o pokój, dodał.  Swoje słowo ks. Jacek Zieliński zakończył fragmentem wiersza Zbigniewa Herberta „Przesłanie Pana Cogito”.

Podczas uroczystości pod pomnikiem zamordowanych w Katyniu nauczycieli powiatu wieluńskiego (zginęło ich 150-ciu, w tym 40-tu z samego Wielunia), po odśpiewaniu Hymnu Narodowego, słowo do zgromadzonych wygłosili Jan Książek – dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Andrzej Stępień – starosta wieluński, Paweł Okrasa – burmistrz Wielunia.

Poczty sztandarowe szkół wieluńskich przy Pomniku Katyńskim

Poczty sztandarowe szkół wieluńskich przy Pomniku Katyńskim

Po ich wystąpieniach obecne na uroczystości delegacje złożyły wiązanki kwiatów czemu towarzyszył śpiew połączonych chórów Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Wieluniu pod kierunkiem Jakuba Jurdzińskiego.  Zapadły w pamięć piosenki Żołnierskie buty, Biały krzyż i Modlitwa o pokój.

Po zakończeniu uroczystości pod pomnikiem nauczycieli przedstawiciele władz udali się na wieluński cmentarz, gdzie pod Pomnikiem Katyńskim złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pamięci.