Tag: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich

Zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie, Oddział MZW

28 kwietnia 2024 roku w Muzeum Ziemi Wieluńskiej odbyło się XXVII walne zebranie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie, Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Po dopełnieniu wszystkich formalności związanych z przyjęciem i realizacją programu zebrania przystąpiono do obrad. Zebranie poprowadziła Prezes Anna Nowakowska, jednogłośnie wybrana na Przewodniczącego zebrania. Pani Prezes odczytała sprawozdanie z działalności Towarzystwa …

Kontynuuj czytanie

Zaproszenie na koncert Iwony Karbowskiej „Piosenka moja po świecie chodzi”

Muzeum Ziemi Wieluńskiej  oraz Towarzystwo Przyjaciół Muzeum wnętrz Dworskich w Ożarowie zapraszają  miłośników talentu Iwony Karbowskiej na koncert kameralny „Piosenka moja po świecie chodzi…”. W repertuarze poezja Marii Konopnickiej w pieśniach polskich kompozytorów. Szczegóły na plakacie!

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie –zebranie sprawozdawczo – wyborcze

18 września odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie. Wybrany został nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna. Do Zarządu weszli: Halina Gniłka, Anna Nowakowska, Małgorzata Walczak, Ewa Pabisiak – Matuszczyk, Renata Mastalerz, Bogusław Nowak. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:  Bogusława Wiluś,    Anna Rozmarynowska,     Wacław Urbaniak. W roku 2021, mówiła Prezes Halina …

Kontynuuj czytanie

Zebranie sprawozdawcze TPMWD w Ożarowie

Zebranie sprawozdawcze za rok 2019 odbyło się 26 lipca w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Był to nowy termin wymuszony przez pandemię koronawirusa. Z tych samych przyczyn zebranie odbyło się przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Główna jego  część  to sprawozdanie z pracy Zarządu. Działalność Zarządu przedstawiła prezes Halina Gniłka. -Towarzystwo liczy obecnie 23 członków.  W okresie sprawozdawczym …

Kontynuuj czytanie

Walne zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie

Zebranie odbyło się 28 kwietnia w oficynie przy Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie. Zaprosił na nie Zarząd Towarzystwa. Ze względu na niewielką liczbę obecnych zebranie odbyło się w II terminie. Przewodniczącym zebrania wybrano p. Halinę Gniłkę – prezesa TPMWD w Ożarowie. Powołano też Komisję Uchwał i Wniosków oraz Komisję Skrutacyjną (jedna wspólna w składzie Włodzimierz …

Kontynuuj czytanie