Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu organizuje konkurs na okładkę ulubionej książki

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym „Moja ulubiona książka” – projekt okładki

       

 

Koronawirus. Apel Burmistrza Wielunia do właścicieli lokali

Koronawirus. Propozycje pomocy dla lokalnych przedsiębiorców Gminy Wieluń

W związku z trudną sytuacją wielu przedsiębiorców związaną z pandemią koronawirusa Gmina Wieluń proponuje lokalnym przedsiębiorcom rozwiązania zgodne z obecnie obowiązującym prawem.

Propozycje gminy są następujące:

1) Czasowe obniżenie czynszów w lokalach użytkowych należących do zasobów Gminy, które są zamknięte lub prowadzą ograniczoną działalność gospodarczą do kwoty 1zł miesięcznie. Obniżenie obowiązywać będzie od 1 kwietnia do 31 maja i może zostać przedłużone, jeżeli ograniczenia będą się przedłużać.

2) Na indywidualny wniosek przedsiębiorcy, Gmina umorzy podatek od nieruchomości za okres, w którym działalność operacyjna była ograniczona lub nie była prowadzona.

3) Zwolnienie z opłaty rezerwacyjnej za II kwartał 2020 r. na Targowisku Miejskim w Wieluniu

Czekamy z niecierpliwością na zapisy nowej specustawy związanej z zagrożeniem epidemicznym, która także w innych obszarach umożliwi pomoc przedsiębiorcom, po to by polska gospodarka szybko stanęła na nogi. Zachęcam  wszystkich Państwa do patriotyzmu lokalnego, abyście szczególnie w tym czasie dokonywali zakupów i korzystali z usług naszych lokalnych przedsiębiorców, oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia

 

 

Koronawirus. Respirator dla wieluńskiego szpitala

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zwrócił się z prośbą do Rady Miejskiej w Wieluniu o przekazanie kwoty 75.000 zł z budżetu Gminy Wieluń na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu,  z przeznaczeniem na zakup respiratora. Sprawa zakupu respiratora dla wieluńskiego szpitala została skonsultowana z dyrekcją SP ZOZ.  Środki pochodzą z budżetu promocji (35 tys. zł) oraz ze środków pozostałych po rozstrzygnięciu przetargu na budowę drogi do żłobka (40 tys. zł).

Wniosek zostanie rozpatrzony na najbliższej sesji Rady Miejskiej we wtorek 31 marca.

Z wyrazami szacunku,
Radosław Urbaniak
Kierownik Biura Burmistrza

Koronawirus. Targowisko Miejskie w Wieluniu

Informujemy, że od dnia 31 marca 2020 roku Targowisko Miejskie w Wieluniu przy ulicy Broniewskiego wznowi swoją działalność w obszarze handlu artykułami spożywczymi, tj. warzywami, owocami, jajkami itp.

W celu zapobiegania zagrożeniu zarażeniem koranowirusem zalecamy, aby przestrzegać wymagań sanitarnych i higienicznych w sposób szczególny.

Przypominamy o zachowywaniu bezpiecznej odległości min. 1,5 m pomiędzy osobami znajdującymi się na targowisku czy to sprzedawcami czy klientami, stosowaniu właściwej higieny rąk, zachowaniu higieny kaszlu, w miarę możliwości korzystaniu z płatności bezgotówkowych, używaniu rękawiczek ochronnych oraz unikaniu dotykaniu okolic ust i oczu.

Pamiętajmy, aby czas spędzony poza domem służył załatwianiu najpilniejszych potrzeb. Bądźmy odpowiedzialni za siebie nawzajem! Dbajmy o zdrowie swoje i innych!

UM Wieluń