Powiatowe uroczystości z okazji DEN w Gromadzicach

W dniu 13 października, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gromadzicach, odbyły się tegoroczne, powiatowe uroczystości Dnia Edukacji Narodowej które, po powitaniu przez dyrektora placówki Mirosława Kubiaka, rozpoczął piękny i niesamowicie zsynchronizowany występ przygotowany przez wychowanków placówki.

     

Podczas wydarzenia głos zabrali, m.in. Starosta Powiatu Wieluńskiego Marek Kieler, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji w Starostwie Powiatowym Zenon Kołodziej, Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Andrzej Chowis oraz wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatury w Sieradzu Irena Wydmuch.

     

     

Przed nami Dzień Edukacji Narodowej – święto jak żadne inne, doceniające wasz trud i wysiłek włożony w edukację młodych pokoleń. Ktoś kiedyś powiedział, że nauczyciel musi mieć coś z dziecka, aby mógł podołać tej trudnej profesji.

Myślę, że należy zgodzić się z tymi słowami, ponieważ praca w edukacji to nie tylko przekazanie dla uczniów w interesującej formie wiedzy, aby pobudzić ich ciekawość ale to również szeroki proces wychowawczy, mający na celu kształtowanie osobowości.

Bo przecież w wychowaniu chodzi o to, aby dorastający człowiek stawał się bardziej człowiekiem i o to, aby bardziej był a nie tylko miał. Dlatego czasem trzeba myśleć jak dziecko, aby bardziej zrozumieć jego potrzeby, jego problemy i w tym wszystkim starać się mu pomóc.

– powiedział podczas uroczystości Starosta Powiatu Wieluńskiego Marek Kieler

Dzień Edukacji Narodowej pierwotnie nazwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem oświaty i szkolnictwa wyższego upamiętniającym rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Ten dzień jest świętem wszystkich pracowników oświaty.

W październiku przypada także 116 rocznica powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego, pierwotnie nazywany Związkiem Nauczycieli Ludowych, który powołano w dniu 1 października 1905 roku podczas tajnego zjazdu nauczycieli z zaboru rosyjskiego w Pilaszkowie k. Łowicza.

Tak jak w poprzednich latach Dzień Edukacji Narodowej był świetną okazją do wręczenia nagród, wyróżnień i podziękowań za pracę dla wybitnych nauczycieli, pedagogów i pracowników placówek oświatowych.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2021 r uhonorowano:

Nauczyciele:
I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Wieluniu:

 1. Iwona Zadworna,
 2. Mariola Jureńczyk,
 3. Aleksandra Antosik-Karasek,

II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu:

 1. Ewelina Idczak-Majda,
 2. Edyta Bury,
 3. Karolina Belica,

Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu:

 1. Aleksandra Warczak,
 2. Mariusz Bącela,
 3. Henryk Chrobot,

Zespół Szkół nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu:

 1. Pani Alicja Ingram,
 2. Pani Dorota Morchel,
 3. Włodzimierz Kamiński,

Zespół Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu:

 1. Monika Włodarczyk,
 2. Ilona Ratajczyk-Piwnicka,

Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu:

 1. Edyta Cichalewska-Grabowska,
 2. Anna Woszczyk,
 3. Piotr Owczarek,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadzicach:

 1. Marzena Kaczmarek,
 2. Joanna Majda,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieluniu:

 1. Renata Puchalskia,
 2. Dominika Pichlińska,

Dyrektorzy:

II Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Wieluniu:

 1. Renata Tatara,

Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu:

 1. Elżbieta Urbańska – Golec,

Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu:

 1. Katarzyna Wyrębak,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieluniu:

 1. Barbara Puchała,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadzicach:

 1. Mirosław Kubiak,

Nagroda Dyrektora I LO i podziękowanie za pracę:

 1. Bożena Smyrd specjalista ds. kadrowych,

Medale Komisji Edukacji Narodowej:

 1. Beata Majda – Łazińska – Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu,
 2. Anna Woszczyk – Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu,
 3. Wacław Witkowski – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Wieluniu,
 4. Dariusz Gajewski – I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Wieluniu,

Medal Złoty za Długoletnią Służbę:

 1. Zenona Stojecka – I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Wieluniu,

Nagroda Łódzkiego Kuratora Oświaty

 1. Anna Mazur – I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Wieluniu,

Podziękowania za współpracę:

 1. Grażyna Urbaniak – Kopczyńska,
 2. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Wieluniu – Wacław Witkowski,
 3. Marek Stasiak – Przewodniczący Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Wieluniu.

Uroczystość w Gromadzicach zakończyło zaproszenie wszystkich gości na uroczysty obiad i słodki poczęstunek.

     

     

     

     

     

Ewa Misiak – Kocham Wieluń

 

 

Dyskusyjny Klub Książki zaprasza na spotkanie z Ałbeną Grabowską

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu zaprasza na spotkanie Dyskusyjnego Klubu książki. Gościem spotkania będzie Ałbena Grabowska, autorka książki „Stulecie Winnych”.

Dzień Dziecka Utraconego

15 października to Dzień Dziecka Utraconego. Obchodzony jest on  na świecie od 1988 roku, w Polsce od roku 2004,  w Wieluniu  od roku 2012.  Idea tego dnia narodziła się w Stanach zjednoczonych. Tam obchodzi się go pod nazwą Dzień Pamięci Dzieci Nienarodzonych i Zmarłych. W archidiecezji częstochowskiej Dzień Dziecka Utraconego objął patronatem honorowym abp Wacław Depo

 W Wieluniu, od 2016 roku,  miejscem szczególnej modlitwy za dzieci utracone jest kościół św. Mikołaja u wieluńskich Bernardynek. Pochówek dzieci utraconych odbywa się natomiast w Godzinie Miłosierdzia na cmentarzu komunalnym w Wieluniu.  Do udziału w wydarzeniu w dniu 15 października, zarówno rodziców doświadczonych stratą dziecka jak i wszystkich pragnących modlić się w ich intencji, na swoim FB zachęca Nowa Ewangelizacja Wielunia.

W programie:

O godz. 15:00  pochówek dzieci utraconych na cmentarzu w Wieluniu, o godz. 17.30  Różaniec w Kościele Sióstr Bernardynek w Wieluniu, o godz. 18:00 Eucharystia w Kościele Sióstr Bernardynek w Wieluniu

Zaproszenie na spotkania z Joanną Gradowską

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu zaprasza na cykl spotkań jesiennych z Joanną Gradowską, autorką książki  „Jak powstał Wieluń. Legenda”.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu

12 października w kościele św. Marii Magdaleny w Ożarowie zainstalowano relikwie św. Jana Pawła II

Do odnowionego kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Ożarowie w dniu 12 października uroczyście wprowadzono relikwie św. Jana Pawła II.  Wprowadzenia dokonał ks. bp senior Antoni Długosz. Wspólnie z ks. biskupem Mszę św. celebrował ks. prałat Paweł Kostrzewa.

Parafianie przygotowali się na przyjęcie Relikwii św. Jana Pawła II poprzez rekolekcje, które głosili ks. dr Adam Fogelman i ks. dr Konrad Kościk,  niedzielne nabożeństwo różańcowe połączone z konferencją, poniedziałkowe nabożeństwo różańcowe i wieczorny Apel Jasnogórski połączony z Koronką do Miłosierdzia Bożego oraz spowiedź.  Przygotowaniom towarzyszyła myśl Jana Pawła II: „Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka ” oraz prośba: „ Święty Janie Pawle II módl  się za nami”.

W homilii nawiązującej do przeczytanego fragmentu Ewangelii z pytaniem „ Piotrze, czy Ty Mnie miłujesz” trzykrotnie skierowanym przez Jezusa do Piotra ks. Biskup Antoni mówił o pokorze św. Piotra wyrażonej słowami: „Panie, przecież Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham” i odpowiedzi Jezusa: „Paś owce Moje, paś baranki Moje”. 16 października 1978 roku na podobne pytanie odpowiedział ks. kardynał Karol Wojtyła, wyrażając zgodę na przewodniczenie Kościołowi Chrystusa, stając się biskupem Rzymu i 264 papieżem i następcą św. Piotra.

Już następnego dnia, mówił kaznodzieja,  cały świat mówił o papieżu pochodzącym z Polski, o Polsce i jej historii, o miejscu gdzie Bóg przygotował nowego papieża do nowej roli w Kościele przez doświadczenie sieroctwa, pracę fizyczną w kamieniołomie, doświadczenia teatralne w teatrze rapsodycznym, pracę naukową i dydaktyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Dziś, kontynuował, Jego Relikwie zostały uroczyście wniesione do waszego kościoła. Został świętym. Jan Paweł II, jako następca św. Piotra, przez 27 lat swojej posługi na stolicy Piotrowej udowadniał, że kochał Chrystusa i Jego krzyż. Nigdy też nie zapomniał, że jest Polakiem, co udowodnił w czasie 9 pielgrzymek do swego rodzinnego kraju, w czasie, których wołał by Polacy nigdy nie odeszli od Chrystusa. A dziś?  Kilka lat po Jego śmierci i kanonizacji wielu z nas zapomniało o Jego nauczaniu i dołącza się do nienawistnej fali krytyki, zauważył.

Trzeba nam sobie dzisiaj przypomnieć  Jego katechezy i słowa głoszone podczas pielgrzymek na całej kuli ziemskiej: nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie można zrozumieć człowieka bez Chrystusa, drogą Kościoła jest człowiek, człowiek ma prawo do życia od początku aż do naturalnej śmierci, młodzi wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali, bądźcie ludźmi sumienia, patrzcie na drugiego człowieka sercem, nigdy nie jesteście sami, pamiętajcie, że jest Bóg, który was kocha, Bóg miłosierny, do którego zawsze możesz powrócić poprzez sakrament pojednania i szczery zal za grzechy.

Ks. biskup przypomniał, jak ważny w nauczaniu papieskim był aspekt ekumeniczny i maryjny. Modlił się o jedność między kościołami chrześcijańskimi i uczył jak wielkie znaczenie ma modlitwa Anioł Pański i Różaniec Święty.

Nie mniej ważnym stał się także aspekt cierpienia spowodowany chorobą. Cierpienie, które wpisało się w Jego życie nigdy jednak nie oddzieliło Go od Chrystusa i Jego krzyża.

Kończąc, mówił: Niech Relikwie św. Jana Pawła II przypominają wam następujące prawdy: w centrum waszego życia niech zawsze będzie Chrystus; miejcie otwarte ręce, oczy i serce na drugiego człowieka; jednoczcie a nie dzielcie; niech trudne doświadczenia życia nie prowadzą do depresji; pamiętajcie, że jest miłosierny Bóg i Jego Matka; wracajcie w trudnych chwilach do modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu i pokornie mówcie tak jak On: Ojcze, nie Moja, lecz Twoja wola niech się dzieje.

Po Komunii Świętej ks. biskup pobłogosławił wiernych Relikwiami św. Jana Pawła II i dokonał ich uroczystego przeniesienia do relikwiarza. Tu w pokornej pozie, wspólnie z wiernymi, odmówił Litanię do św. Jana Pawła Ii i wyśpiewał pieśń dziękczynną do Matki Bożej za dar św. Jana Pawła II..

W uroczystej Eucharystii uczestniczyli: kapłani z Dekanatu Mokrsko z ks. dziekanem Pawłem Marczewskim, przedstawiciele władz samorządowych z Wójtem Gminy Mokrsko, strażacy, siostry Antoninki, poczty sztandarowe KGW, OSP i Zespołu Szkoły i Przedszkola w Ożarowie.