Rozpoczyna się nabór wniosków w konkursie „Lider Szkoły 2020”

Zarząd Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego ogłosił nabór wniosków w konkursie „Lider Szkoły 2020”. Konkurs skierowany jest do uczniów powiatu wieluńskiego. Wnioski należy składać w terminie od 20 maja do 3 czerwca 2020 r.

Celem programu jest wyróżnianie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej oraz wzmacnianie więzi społecznych uczniów szkół z powiatem wieluńskim. Komplet dokumentów zawiera: wniosek, zaświadczenie ze szkoły o średniej z półrocza, kserokopię legitymacji szkolnej oraz kserokopię osiągnięć z pkt II, ust. 2 Regulaminu (jeżeli posiada).

Kompletne wnioski, umieszczone w kopertach zaadresowanych do Fundacji, należy wrzucać do skrzynki na korespondencję w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieluniu (plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń) tel. (043) 843 79 32.

W bieżącej edycji konkursu, w porozumieniu z fundatorem nagród Firmą Zasada Bikes zostaną przyznane 2 rowery, jeden w kategorii „Absolwent” oraz jeden w kategorii „Uczeń Szkoły Ponadpodstawowej”. Wyniki zostaną ogłoszone 8 czerwca 2020 roku.

Pliki są do pobrania na stronie Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego: www.fundacja.wielun.plregulamin – tutajwniosek – tutaj.

 

Tekst: Ewa Misiak – Kocham Wieluń

Noc Muzeów 2020 w Wieluniu pod hasłem”Noc Muzeów 2020. Spotkajmy się on-line.

Noc Muzeów 2020 z powodu pandemii koronawirusa przeniosła się do sieci. Tegoroczna edycja nosiła tytuł: „Noc Muzeów 2020. Spotkajmy się on-line”. W miniony weekend (16-17 maja) na stronie internetowej placówki  www.muzeum.wielun.pl oraz profilu fb https://www.facebook.com/muzeum.ziemi.wielunskiej/ zamieszczone zostało kilka filmików, w których muzealnicy opowiadali o wystawach w MZW i o historii Wielunia. Muzealnicy zachęcali także do oglądania wirtualnej wystawy podsumowującej 20 lat Ogólnopolskich Plenerów Malarstwa Figuratywnego im. Jerzego Dudy-Gracza w Kamionie.

               

Źródło: Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Nowe połączenie autobusowe na trasie Wieluń-Wrocław

Szanowni klienci, PKS Wieluń Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw zainteresowaniu pasażerów kursami do Wrocławia uruchamia od dnia 18 .05. 2020 r. dodatkowe połączenia o na trasie Wieluń – Wrocław (od poniedziałku do piątku) o godz. 5:00 oraz 8:50 i niedzielny kurs o godz. 16:30. Kursy powrotne Wrocław- Wieluń o godz. 9:00 i 15:30 oraz niedzielny 19:50.

Ze względu na bezpieczeństwo pasażerów kursy będą wykonywane autobusami klasy turystycznej o większej ilości miejsc z zachowaniem obowiązujących norm.

Kurs wykonywany częściowo trasą S 8. Czas przejazdu 2 godziny 20 minut.

Krzysztof Husar

Specjalista w Dziale Przewozów Osobowych

PKS Wieluń Sp. z o.o.

Konkurs on-line „Booktalking czyli mówiona recenzja książki” – rozstrzygnięty!

12 maja 2020 roku w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu obradowała Komisja w składzie:

Iwona Podeszwa – przewodnicząca, Maria Wardęga – członek, Anita Kuś – członek.

Zadaniem Komisji Konkursowej była ocena filmów zawierających recenzje książek nadesłanych przez uczestników konkursu na adres : biblioteka.miejska.wielun@op.pl oraz opracowanie werdyktu końcowego.

Na konkurs pocztą elektroniczną wpłynęło 8 filmów. Przy ocenie prac, Komisja kierowała się następującymi kryteriami: zgodność prac z tematem konkursu, właściwy dobór słownictwa, mówienie z pamięci, modulacja głosu,  przekazywanie napięcia, tworzenie właściwej atmosfery, oryginalność , dojrzałość i spójność prezentacji. W ocenie jury wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużym zaangażowaniem w powstanie bardzo ciekawych filmów.

Decyzją Komisji, zwyciężczynią konkursu „Booktalking czyli mówiona recenzja książki” została Joanna Petrowicz autorka recenzji książki Eleny Ferrante  „Czas porzucenia”. Laureatka pierwszego miejsca ujęła jury bardzo ładnym literackim językiem, odniesieniem się zarówno do stylu  jak i treści książki, intrygującym początkiem i zakończeniem recenzji, spójnością i dojrzałością wypowiedzi.

Wręczenie nagrody głównej – roweru ufundowanego przez Firmę Zasada Bikes odbyło się 15 maja 2020 r.  w siedzibie MiGBP w Wieluniu. W uroczystości uczestniczyli:  Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk, Sponsor nagrody głównej Jan Zasada – Firma Zasada Bikes, Dyrektor MiGBP w Wieluniu Iwona Podeszwa oraz zwyciężczyni konkursu Joanna Petrowicz.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Księgarnię  Globus Jarosław Rozmarynowski. Dyplomy i książki będą przekazywane indywidualnie, codziennie w godz. 8.00 – 15.00. w siedzibie MiGBP w Wieluniu, zapraszamy!

Prace konkursowe będą dostępne na facebooku Biblioteki od 15 maja 2020 r. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i zaangażowanie w powstanie bardzo ciekawych i wartościowych prac.

Szczególne podziękowania składamy na ręce sponsora Firmy Zasada Bikes za ufundowanie nagrody  głównej –  roweru. Dziękujemy Księgarni Globus Jarosław Rozmarynowski za ufundowanie nagród książkowych

                                       

 

60. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu

14 maja 2020 roku, po dłuższej przerwie, w odmienionych warunkach, w  rzeczywistości stworzonej przez pandemię koronawirusa,  odbyło się 60. spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu. Dyskusja toczyła się wokół książki Moniki Sznajderman „Fałszerze pieprzu. Historia rodzinna”.

Książka odtwarza historię rodziny Autorki. Splatają się w niej losy żyjących obok siebie dwóch rodzin – polskiej i żydowskiej. Na podstawie zdjęć, starych dokumentów, okruchów wspomnień i cudzych świadectw Autorka odtworzyła historię obydwu rodzin. Zrobiła to z miłością i pietyzmem, uświadamiając czytelnikowi złożoność polskich tożsamości oraz wartość i znaczenie pamięci.

Podczas spotkania członkinie Klubu odbyły niezwykłą podróż przez historię czasów, ludzi, kultury i religii.

        

Źródło: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu