Redaktorzy Radia ZW odwiedzili Dom Macierzysty Sióstr Karmelitanek w Sosnowcu

2 marca 2020 r. redaktorzy Radia ZW, Magdalena Jaroch i Grzegorz Nowak, odwiedzili Dom Macierzysty Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus i prowadzone przez siostry muzeum poświęcone Matce Teresie Kierocińskiej, Czcigodnej Słudze Bożej.  Odwiedziny w Sosnowcu to pokłosie współpracy nawiązanej w sierpniu 2019 roku z okazji odsłonięcia „Ławeczki Kierocińskiej”(autor rzeźby Łukasz Zabłocki), którego inicjatorem była Fundacja „Słowem Pisane ”i jej członek Grzegorz Nowak, redaktor Radia ZW. Ponadto jest to dalszy krok, po realizacji Projektu „Woźny”, przybliżania wielunianom postaci Janiny Kierocińskiej, wielunianki i współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, odznaczonej medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

Wizyta może stać się wstępem do uczczenia 135. rocznicy urodzin Matki Teresy, przypadającej 14 czerwca. W Wieluniu świętowano już 125. rocznicę jej urodzin i chrztu (2010 kolegiata) oraz 130. rocznicę (parafia św. Barbary 2015). Rocznica 125. połączona była z odsłonięciem i poświęceniem tablicy pamiątkowej przy ocalonej z wieluńskiej fary chrzcielnicy (poświęcił abp Stanisław Nowak). Inicjatorem uroczystości był ks. prałat Marian Stochniałek.

Rocznica 130, zainicjowana przez ks. Jarosława Borala i Stowarzyszenie „Razem możemy więcej im. Matki Teresy Kierocińskiej, połączona była z wystawą i sesją naukową w Muzeum Ziemi Wieluńskiej, wydaniem okolicznościowego medalu i okolicznościowej książeczki „Świadek miłości Boga i człowieka-500 lat kościoła św. Barbary” z rozdziałem poświęconym Matce Teresie Kierocińskiej (wydała parafia św. Barbary), spektaklem „Windą do nieba” autorstwa dr Doroty Eichstaedt, wystawionym trzykrotnie (premiera w czasie Wigilii szkolnej w Gimnazjum SPSK w Wieluniu, w Muzeum Ziemi Wieluńskiej w czasie sesji naukowej oraz w kościele w parafii św. Barbary) oraz wspaniałym koncertem Joanny Słowińskiej wraz z Zespołem „Muzykanci” z Krakowa. Momentem szczególnym tych wydarzeń była Eucharystia w Intencji beatyfikacji Matki Teresy odprawiona w kościele w parafii św. Barbary w niedzielę 7 czerwca przez ks. abpa Wacława Depo. Wydarzenia rocznicowe zakończyły lekcje katechezy w szkołach wieluńskich poświęcone Matce Teresie, prowadzone przez Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus.

Zwieńczeniem trzydniowych uroczystości jubileuszowych (6-8 czerwca) była książka „Wieluń miastem wzrastania. Materiały z sesji naukowej z okazji 500-lecia kościoła św. Barbary w Wieluniu oraz 130. rocznicy urodzin Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej. Wieluń, 6 czerwca 2015 roku” wydana przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej w 2017 roku.

W czasie wizyty Radia ZW, redaktor Magdalena Jaroch wysłuchała sióstr Bogdany Batog i Feliksy Dyduch. Siostra Bogdana Batog przybliżyła historię Zgromadzenia i klasztoru od założenia w grudniu 1921 roku po dzień dzisiejszy; siostra Feliksa Dyduch przybliżyła duchowość Matki Teresy i Zgromadzenia, mówiąc o apostolstwie wewnętrznym, wyrażającym się przez modlitwę i życie wypełnione ofiarą i pracą oraz zaangażowaniem sióstr w zbawienie świata.

 Relację z wizyty w Domu Macierzystym Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus zaprezentowano na antenie Radia ZW w programie „O krok bliżej wiary” w piątek 20 marca i w niedzielę 22 marca. Audycję poprowadziła Magdalena Jaroch.  Drugą audycję poświęconą Matce Teresie i Zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek usłyszymy w programie historycznym „Marszem przez historię” Grzegorza Nowaka i będzie to w czerwcu.

Zdjęcia: Archiwum Zofia Białas III 2016

 

 

Koronawirus. Oddział Rejonowy PCK w Wieluniu apeluje do krwiodawców

W tych trudnych czasach stanu zagrożenia epidemicznego, w trosce obawy braku krwi dla potrzebujących, których niestety nie ubywa, przyjdź #oddajkrew

Koronawirus. Akcja pomocy dla seniorów z Gminy Wieluń

Urząd Miejski w Wieluniu i strażacy z OSP Dąbrowa w ramach akcji „Seniorze zostań w domu” prowadzą akcję pomocy dla starszych, samotnych i chorych osób z Gminy Wieluń.  Swoją pomoc, szczególnie w załatwianiu najpotrzebniejszych zakupów, strażacy zadeklarowali już 18 marca. W ten sposób, nie bacząc na swoje bezpieczeństwo,  chronią najsłabszych przed zarażeniem się koronawirusem, który jak wiemy atakuje wszystkich, niezależnie od wieku.

Akcja pomocy dla seniorów z Gminy Wieluń trwa. Druhowie z OSP Dąbrowa, od poniedziałku do piątku, przyjmują zgłoszenia od seniorów potrzebujących pomocy w zakupach zarówno artykułów spożywczych jak i leków. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 43 886 02 28, od poniedziałku do piątku,  w godzinach 9.00 – 15.00 .Wyjazdy do sklepów oraz aptek, do których zwykli chodzić seniorzy, organizowane są każdego dnia.

Druhom strażakom z OSP Dąbrowa dziękujemy za  bezinteresowność i wielkie serce.

                             

Źródło: Ewa Misiak, fot. Bronisław Mituła, OSP Dąbrowa, UM w Wieluniu

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu organizuje konkurs na okładkę ulubionej książki

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym „Moja ulubiona książka” – projekt okładki

       

 

Koronawirus. Apel Burmistrza Wielunia do właścicieli lokali