Zrealizowany projekt „Ucieczka z wieluńskiego więzienia Antoniego Turkittiego, powstańca styczniowego”

20 maja, w Noc Muzeów,  Muzeum Ziemi Wieluńskiej zrealizowało projekt „Ucieczka z wieluńskiego więzienia Antoniego Turkiettiego, powstańca styczniowego”. Wydarzenie składało się z trzech elementów.

Pierwszy z nich to rekonstrukcja historyczna ukazująca obóz jednego z oddziałów powstańczych, których w pierwszych miesiącach 1863 r. na terenie ziemi wieluńskiej stacjonowało kilka. W ramach obozu powstańczego zaprezentowano m.in. stanowisko dowódcy, strzelnicę do nauki obsługi broni palnej, pokaz szkolenia kosynierów, kuźnię polową, gdzie miało miejsce kucie kos i prezentacja tradycyjnych narzędzi kowalskich, stanowisko stelmacha, który naprawiał wóz,  punkt opatrunkowo-medyczny oraz kuchnię powstańczą. W realizację tej części projektu zaangażowane było Stowarzyszenie Historyczne Bataliony Obrony Narodowej z Wielunia oraz Samodzielna Grupa Rekonstrukcji Historycznej z Widawy.

Drugim elementem projektu była  inscenizacja odwołująca się do historycznego wydarzenia z 1863 r. W wieluńskim więzieniu zorganizowanym w klasztorze ojców Pijarów był przetrzymywany i przesłuchiwany jeden z dowódców powstania styczniowego – Antoni Turkietti. Dzięki pomocy wieluńskiego mieszczanina udało mu się uciec. Tę historię zaprezentowano zgromadzonym widzom tego dnia dwukrotnie. Inscenizacje przeprowadzono w budynku dawnego klasztoru ojców Pijarów w Wieluniu przy ul. Królewskiej.

Trzecim elementem  były warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, w ramach których uczestnicy malowali otrzymane gipsowe odlewy herbu Powstania Styczniowego.

Projekt był dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

       

     

     

     

     

Muzeum Ziemi Wieluńskiej