Gala Piosenki Biesiadnej i Podwórkowej w Ożarowie

21 maja przed Domem Kultury w Ożarowie odbyła się  I Gala Piosenki Biesiadnej i Podwórkowej. zorganizowały ją: Gmina Mokrsko, Dom Kultury w Ożarowie i Starostwo Powiatowe w Wieluniu.

Pierwszy raz jesteśmy organizatorem Gali Piosenki Biesiadnej i Podwórkowej współorganizowanej ze Starostwem Powiatowym w Wieluniu. Wydarzenie daje początek czemuś, co było naszym marzeniem od dawna – przegląd kapel i zespołów  mających w swoim repertuarze muzykę biesiadną, taką do wspólnej zabawy. Miejscem spotkania stał się Ożarów. Na scenie wystąpią kapele z terenu powiatu wieluńskiego, w tym także te z Gminy Mokrsko. Oprócz przeglądu odbędzie się również wspólna biesiada i myślę, że wspólnie potańczymy, pobawimy się z mieszkańcami – 

Natalia Zwierz, Dyrektor Domu Kultury w Ożarowie)–

W Przeglądzie wzięło udział 11 ludowych zespołów śpiewaczo – obrzędowych:

Zespół śpiewaczo – Obrzędowy z Ożarowa

Zespół „Włościanie” z Chotowa

Zespół Śpiewaczo- Obrzędowy z Mierzyc

Zespół Śpiewaczo- Obrzędowy „Naramianki” z Naramic

Zespół Śpiewaczo – Obrzędowy „Czeremcha” z Rudy

Zespół Śpiewaczo – Obrzędowy z Białej

Zespół Śpiewaczy „Nadwarcianki” z Konopnicy

Zespół Śpiewaczy „Dworzanki” z Mokrska

Zespół Pieśni Ludowej „Prosna” z Praszki

Grupa Wokalna i Orkiestra Dęta z Ożarowa

Wieluńska Kapela Folkowa

Wspólną zabawę połączoną z biesiadą i tańcami zainaugurowała kończąca  Przegląd Wieluńska Kapela Folkowa w składzie Jerzy Kaszuba, Jagoda Wojewódka,  Anita Kokot, Kamil  Kokot.