Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych w I LO im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu

W I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Wieluniu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych.

Uroczystość w dniu 28 kwietnia rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego i wprowadzeniem Sztandaru Szkoły. W kolejnym etapie dyrektor placówki Zbigniew Wiśniewski przywitał uczestników, w tym nauczycieli emerytów i przede wszystkim abiturientów.

W imieniu maturzystów głos zabrał i podziękował za wszystko nauczycielom i dyrekcji przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Michał Szczęsny, który życzył maturzystom sukcesów, odwagi w realizacji marzeń oraz jak najwyższych wyników z egzaminu maturalnego.

Po przemówieniach nastąpiło symboliczne wręczenie nagród maturzystom, którzy zasłużyli się swojej szkole szczególnie. Nagrody za szczególne osiągnięcia oraz świadectwa ukończenia szkoły  otrzymali oni z rąk dyrektora Zbigniewa Wiśniewskiego, przewodniczącego Rady Rodziców Zbigniewa Giełzaka i wychowawców klas maturalnych.

Wszyscy abiturienci, kończący czteroletnią naukę w I LO, zostali  pożegnani przez młodszych kolegów czerwonymi różami. Pożegnanie uczniów klas maturalnych uświetniły występy muzycznie uzdolnionych koleżanek.