Zespołowi Szkół nr 1 w Wieluniu przybędzie nowe boisko piłkarskie

15 marca w sali konferencyjnej Warsztatów Budowlanych ZS nr 1 podpisano umowę z wykonawcą robót. Umowa jest pokłosiem dobrze przygotowanego i pozytywnie rozpatrzonego wniosku o dofinansowanie, w kwocie 310 tys. zł., jakie przyznano Powiatowi Wieluńskiemu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Program „Sportowa Polska”.

Przyznanie dotacji, miało na celu  budowę boiska piłkarskiego, o wymiarach 24×44 mi nawierzchni ze sztucznej trawy, przy ZS nr 1 w Wieluniu. Na budowę  tegoż boiska Powiat wyasygnował wkład własny. Całkowity koszt inwestycji to 862 tys. 948 zł. 25 gr. brutto.

Podpisana umowa przewiduje zakończenie prac, w tym również drenaż, wykonanie oświetlenia oraz wiaty rowerowej, do połowy września.  Wykonawca obiecał jednakże ich wcześniejsze zakończenie tak aby młodzież miała pełen dostęp do nowego boiska już od 1 września, czyli od rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Umowę podpisali: wykonawca robót budowlanych BELLSPORT Grzegorz Leszczyński z Bytomia oraz Starosta Powiatu Wieluńskiego Marek Kieler i Wicestarosta Krzysztof Dziuba. w obecności m. in. Posła na Sejm RP Pawła Rychlika oraz dyrektora placówki Elżbiety Urbańskiej –  Golec.

Wcześniej ZS nr 1 wzbogacił się o boisko do piłki siatkowej, do koszykówki oraz halę sportową, którą oficjalnie oddano do użytku 6 grudnia 2021 roku (o czym pisaliśmy wcześniej – tutaj). Nowa hala sportowa służy przede wszystkim uczniom Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu oraz klubom sportowym współpracującym z placówką. Odbywają się tu także duże wydarzenia kulturalne.

Wybudowanie nowoczesnej infrastruktury dla Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu, do której dostęp mają uczniowie,  z pewnością zaprocentuje zwiększeniem aktywności fizycznej i sprawności młodego pokolenia, a także osiąganiem sukcesów sportowych.

Projekt boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu przygotowała absolwentka placówki – Agnieszka Preś.

     

     

     

     

     

     

Ewa Misiak – Kocham Wieluń