Ekopracownia w Zespole Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika-kolejna ekopracownia w Wieluniu

Nowa ekopracownia w Wieluniu powstała dzięki dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi .

W 2022 roku WFOSiGW w Łodzi ogłosił konkurs na dotacje z projektu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” – edycja 2022. Celem konkursu było polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie nowych, kreatywnych i pomysłowych  pracowni edukacyjnych w szkołach. Taka pracownia miała zostać wyremontowana, wyposażona w pomoce dydaktyczne, meble, a także sprzęt audiowizualny.

Napłynęło sporo projektów. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi dokonał ich oceny formalnej i merytorycznej i podjął decyzje dotyczące przyznania dofinansowania. Jeden z projektów, który otrzymał wsparcie, przygotował Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu.

Uroczyste otwarcie ekopracowni w „Koperniku”, wraz z przecięciem wstęgi, miało miejsce  3 marca. Wszystkich uczestników wydarzenia, w którym uczestniczył opiekun pracowni, nauczyciel geografii Damian Łacina, powitał dyrektor ZS nr 3 w Wieluniu Mariusz Wróbel.

 Ekopracownia to kolejna inwestycja, którą zrealizowaliśmy w naszej szkole. Powstała  ona dzięki dofinansowaniu w wysokości blisko 60 tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie” oraz dzięki współfinansowaniu Starostwa Powiatowego w Wieluniu. Całkowity koszt inwestycji to kwota 82019 złotych.

Całkowity koszt zadania to 82 tys. złotych. W ramach pozyskanych funduszy udało nam się gruntowanie wyremontować salę dydaktyczną i dostosować do najnowszych standardów. Zakupiono nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Jestem przekonany, że praca uczniów z funkcjonalnymi, nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi zwiększy ich zainteresowanie otaczającym ich światem. Myślę, że walory estetyczne nowej pracowni łączące komfort, estetykę i bezpieczeństwo wpłyną na efektywność pracy nauczycieli i uczniów.

– powiedział dyrektor ZS nr 3 w Wieluniu Mariusz Wróbel

Nowoczesna ekopracownia wyposażona została m. in. w nowe meble, pomoce dydaktyczne służące realizacji programu edukacyjnego, sprzęt komputerowy i nagłaśniający, urządzenie umożliwiające monitorowanie stężenia pyłów zanieczyszczających powietrze, stację pogodową umożliwiającą bezprzewodowe wysyłanie danych ze szkoły do wybranych serwisów pogodowych.

W nowej ekopracowni  zainstalowano specjalnie podświetlaną mapę świata, zakupiono do niej materiały interaktywne, filmy, animacje, modele 3D oraz rośliny doniczkowe. Wydarzenie zakończył, przygotowany dla uczniów i zgromadzonych gości, wykład dr. hab. Łukasza Przybyłowicza „Mój Madagaskar – motyle, lemury i życie w drodze” z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt w Krakowie.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycił m. in. Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu Cezariusz Mostowski, Wicestarosta Powiatu Wieluńskiego Krzysztof Dziuba, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Zenon Kołodziej, Skarbnik Powiatu Wieluńskiego Przemysław Krężel, Przewodnicząca Rady Rodziców w ZS nr 3 Jadwiga Koper oraz dr. hab. Łukasz Przybyłowicz z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Każda taka uroczystość oddania czegoś nowego w szkołach powiatu wieluńskiego to jest dla nas ogromna radość, bo taki też stawialiśmy sobie cel na początku tej kadencji, która powoli dobiega końca, żeby poprawiać infrastrukturę w szkołach, żeby tworzyć jeszcze lepsze warunki dla naszej młodzieży.

Przy współpracy ze szkołami, też z Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców udaje nam się to robić i jest to kolejny dowód na to, że warto się starać i warto korzystać z tych możliwości, które gdzieś na zewnątrz zostają utworzone i tylko dać ten wkład własny.

Gdybyśmy mieli robić takie inwestycje tylko i wyłącznie ze swoich środków to była by to pewnie jedna pracownia zrobiona w ciągu roku, a tak mamy ich kilka.

– mówił Wicestarosta Powiatu Wieluńskiego Krzysztof Dziuba

       

           

     

     

     

     

Ewa Misiak – Kocham Wieluń