Wielkopostny Wieczór Modlitewny w Wieluniu

19 marca, w niedzielny wieczór, przy pomniku św. Jana Pawła II zebrali się wielunianie by modlić się i wspominać postać świętego, który dla Wielunia zapisał się jako kardynał z Krakowa uczestnictwem  w koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia we wrześniu1981 roku. Pomnik został wzniesiony i odsłonięty 3 IX 2006 roku, w 35 rocznicę tamtego wydarzenia. Pomnik wieluński, dzieło krakowskich artystów,  przedstawia papieża błogosławiącego dwoje dzieci, dziewczynkę z obrazem Matki Bożej w dłoniach i chłopca.

To tutaj zebrali się mieszkańcy Wielunia – przedstawiciele czterech wspólnot parafialnych ze swoimi pasterzami oraz  księżmi biskupami Andrzejem Przybylskim i Antonim Długoszem by odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia i wyśpiewać Apel Jasnogórski.

Obecni wśród modlących się księża biskupi w krótkich słowach, słowach pełnych prawdy,  przypomnieli postać świętego Jana Pawła II. Były to  wspomnienia,  często bardzo osobiste. Wynurzyła się z nich postać Jana Pawła II, którą wielu  poznało  osobiście dzięki pielgrzymkom do Watykanu, dzięki uczestnictwu w koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia  i dzięki spotkaniom podczas kolejnych Jego odwiedzin w Polsce.

Wszyscy  modlący się widzieli w nim człowieka zatroskanego o rodzinę, dzieci, chorych i niepełnosprawnych, biednych i ubogich,  o Kościół, niosącego Chrystusa na krańce świata. Widzieli w nim człowieka dialogu i ekumenizmu , ale przede wszystkim   papieża sprzeciwiającego się eutanazji i aborcji, papieża głoszącego Boże Miłosierdzie.

Swoją modlitwą Wieluń włączył się w ogólnopolski akt obrony świętości Papieża Polaka przeciwstawiający się  programowemu szerzeniu nienawiści wobec Jego osoby..

Spotkanie zakończyło się odśpiewaniem papieskiej „Barki” i pasterskim błogosławieństwem.