Zaproszenie na otwarcie wystawy poplenerowej „Z biegiem Warty – Kamion 2018”

Odbył się kolejny Plener „Z biegiem Warty Kamion 2018”. Plenerowi jak zwykle patronował Jerzy Duda Gracz. Pokłosiem Pleneru będzie wystawa poplenerowa w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Otwarcie wystawy już 7 kwietnia!