Zarząd Koła Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Wieluniu podsumował rok 2018

Podsumowania działalności dokonano podczas zebrania sprawozdawczo – informacyjnego, które odbyło się 12 czerwca w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Na zebranie przybyli:  członkowie Koła, członkowie Zarządu Koła, Przemysław Wieczorek – prezes Zarządu Okręgu z Sieradza, przedstawiciele władz samorządowych, media wieluńskie.

Początek zebrania to  wystąpienia zaproszonych Gości oraz patriotyczny koncert chóru  „Melodia” działającego przy Wieluńskim Domu Kultury. Chór pod dyrekcją Jana Sarowskiego, przy akompaniamencie Janusza Kawuli wykonał wiązankę refleksyjnych melodii: Marsz Sybiraków, O, Panie, który jesteś w niebie, Za Niemen, Bywaj dziewczę zdrowe, Nie noszą lampasów, Wieluń miastem pokoju, Marsz wojsk lądowych, Modlitwa o pokój.

Po występie chóru zostały wręczone odznaczenia dla zasłużonych w działalności na rzecz kombatantów.  Odznaczeniami „Zasłużony dla Kombatantów” uhonorowani zostali: Aniela Kupis, Halina Parzyjagła, Ignacy Kołaczek, Bożena Stępień. Odznaczenia wręczył Henryk Strózik – wiceprezes Zarządu Okręgu,  w asyście prezesa Przemysława Wieczorka.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła przedstawił prezes Henryk Szymański, z działalności Komisji Rewizyjnej przewodnicząca Bożena Stępień.

Ze sprawozdania dowiadujemy się następujących informacji: Koło Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Wieluniu na koniec 2018 roku liczyło 132 członków, z tego 71 zwyczajnych, 59 podopiecznych i 2 nadzwyczajnych. Wg przynależności środowiskowej: 2 członków to Żołnierze AK, 1 AL., 1 BCH, 2 Więźniów Obozów Koncentracyjnych, 1 Represjonowany w latach 1945 – 1989, inni (tajne nauczanie, dzieci obozów dla wysiedleńców) 64. W roku sprawozdawczym przybył 1 członek nadzwyczajny, ubyło 5 członków zwyczajnych i 5 podopiecznych. Zarząd odbył w tym czasie 1 zebranie sprawozdawczo – informacyjne i 5 protokołowanych.

Członkowie Zarządu uczestniczyli w kilku uroczystościach: Rocznica powstania Styczniowego, Rocznica Wyzwolenia Wielunia, rocznica Zbrodni Katyńskiej, Rocznica Konstytucji 3 Maja, Zakończenie II Wojny Światowej, Dzień Wojska Polskiego, Rocznica bombardowania Wielunia, Święto Niepodległości.

Przedstawiciele Zarządu uczestniczyli w VII Zjeździe Delegatów ZKRPiBWP w Sieradzu, na którym wybrano nowy Zarząd Okręgu. Prezesem został wybrany Przemysław Wieczorek. Członkami Zarządu Okręgowego zostali: Henryk Strózik, jako wiceprezes oraz Henryk Szymański i Bożena Stępień, jako członkowie. Henryk Strózik i Przemysław Wieczorek zostali delegatami na Zjazd Krajowy.

Po przedstawieniu sprawozdań prezes Henryk Szymański podziękował wszystkim, którzy życzliwie wspierali działalność Koła w Wieluniu. Wśród wspierających działalność Koła byli:

Andrzej Stępień – radny powiatu, były starosta wieluński, Marek Kieler-starosta wieluński, Wydział Organizacyjny Starostwa, Andrzej Chowis – Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Paweł Okrasa – burmistrz Wielunia, Magdalena Majkowska – sekretarz miasta, Dyrekcja Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza z dyrektorem Dariuszem Kowalczykiem, Włodzimierz Kamiński – kierownik warsztatów ZS nr 2, Jan Książek – dyrektor MZW z pracownikami, chór „Melodia” i wieluńskie media.