Folklor ziemi wieluńskiej doceniony w Baranowie Sandomierskim

XXVI Ogólnopolski Festiwal Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej „Dziecko w Folklorze” przyniósł kolejne sukcesy młodym wykonawcom zespołów folklorystycznych ziemi wieluńskiej. Wzięło w nim udział prawie 350 artystów wraz z opiekunami z całej Polski.

Przez dwa festiwalowe dni w MGOK-u oglądać można było występy grup śpiewaczych,  solistów śpiewaków,  grup obrzędowych, kapel,  instrumentalistów i zespołów pieśni i tańca. Przyjechali z całej Polski, ale najliczniejszą była reprezentacja Podkarpacia.

W komisji zasiadali: prof. dr hab. Jan Adamowski – językoznawca, kulturoznawca, folklorysta, Kierownik Zakładu Kultury Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dr hab. Tomasz Nowak – etnomuzykolog, adiunkt w Zakładzie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, dr Kinga Strycharz-­Bogacz – etnomuzykolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, autorka wielu  publikacji z zakresu muzyki ludowej, tradycji muzyczno­-religijnej, dyrygentka, mgr Jolanta Dragan – kustosz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, badaczka kultury ludowej. Pula nagród wynosiła w tym roku 11 tys. zł. Każdy ze zwycięzców otrzymał drewnianego Ptoka Klepoka.

W KATEGORII ZESPOŁÓW OBRZĘDOWYCH: Nagrodę Główną dużego drewnianego  klepoka przyznano Dziecięcemu Zespołowi Obrzędowemu z Ożarowa  za wykonanie widowiska „Majowe” w reżyserii Wandy Majtyki i opiekuna zespołu Haliny Gniłki.

W KATEGORII SOLISTOW ŚPIEWAKÓW III nagrodę wyśpiewała Klaudia Pawlak
z Dziecięcego Zespołu Obrzędowego z Ożarowa.
W KATEGORII GRUP ŚPIEWACZYCH:  II nagrodę i  małego drewnianego  klepoka otrzymał: Wokalny Zespół Ludowy z PMDKiS z Wielunia przygotowany przez Jagodę Majtykę.
III nagrodę Dziecięcy Zespół Ludowy „Dębina” z Osjakowa pod okiem Tomasza Majtyki.

Gratulacje dla młodych artystów i opiekunów zespołów, dzięki którym tradycja i zwyczaje ziemi wieluńskiej przekazywana jest kolejnym młodym pokoleniom.

Źródło: Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie