XI Powiatowy Konkurs Piosenki Poetyckiej

Tradycją II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu są organizowane od dwudziestu dziewięciu lat wieczory poezji przy świecach, od jedenastu lat to Powiatowy Konkurs Piosenki Poetyckiej.  Finał konkursu odbył się 16 lutego w sali gimnastycznej II LO, a zaprosili na niego organizatorzy: II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu, Starosta Wieluński. Przybyli na niego rodzice uczestników, przedstawiciele władz powiatowych z panem starostą Andrzejem Stępniem, dyrektorzy wieluńskich szkół i wieluńskich instytucji kultury oraz Zofia Szpikowska z PMDKiS (pedagog, trener wokalny, animatorka kultury, wokalistka) i Irena Siorek – opiekunka Sekcji  Muzycznej w GOKiS w Białej.

Koncert poprzedziły przesłuchania wstępne uczestników w PMDKiS w Wieluniu (28 stycznia) zakończone wyłonieniem uczestników do II etapu konkursu i koncertu finałowego. II etap konkursu to dwudniowe warsztaty wokalne, które poprowadziła Kinga Zygmunt – absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu, absolwentka Szkoły Aktorstwa i Musicalu w Krakowie, Studium Aktorskiego Doroty Pomykały w Katowicach, aktualnie studentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu oraz praca z akompaniatorem Piotrem Sitarskim – absolwentem Studium Nauczycielskiego w Wieluniu, nauczycielem muzyki, liderem i instruktorem zespołu muzycznego „Gwiazdy po osiemnastej” działającego w Wieluńskim Domu Kultury.

Popisy wokalistów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych, wychowanków PMDKiS w Wieluniu, GOKiS w Białej, uczestników koncertu finałowego, oceniało jury w składzie: Elżbieta Kalińska ( przewodnicząca), Karolina Szymańska, Dorota Staszak, Iwona Kania, Grażyna Ryczyńska, Kinga Zygmunt, która wcześniej wykonała dla publiczności kilka piosenek ze swojego repertuaru.  Ocenie jury podlegały: zgodność piosenek z tematyką konkursu, muzykalność, walory głosowe, interpretacja tekstu poetyckiego i ogólne wrażenia artystyczne.

Do koncertu finałowego zakwalifikowano 15 wykonawców, 14 wokalistek i jednego wokalistę, w wykonaniu, których przybyli na spotkanie usłyszeli 15 różnych piosenek o miłości, a wśród nich: Strój (słowa Bolesław Leśmian), Szyba (z musicalu Metro), Odkryjemy miłość nieznaną (tekst Wojciech Młynarski), Do kogo idziesz z repertuaru Miry Kubasińskiej, Czas nas uczy pogody z repertuaru Grażyny Łobaszewskiej, Na brzozowej korze (tekst Agnieszka Osiecka), Walc Domino z repertuaru Marii Koterbskiej ( tekst Jeremi Przybora), Kochankowie z ulicy Kamiennej (tekst Agnieszka Osiecka), Czerwone korale z repertuaru zespołu Brathanki, Idź w swoją stronę ( tekst Jonasz Kofta, repertuar Edyty Geppert), Tango Tardes, Przedostatni walc (tekst Wojciech Młynarski), Boję się z musicalu Romeo i Julia, Uciekaj, moje serce (tekst Agnieszka Osiecka), Klucz do szczęścia (z repertuaru Seweryna Krajewskiego).

XI Konkurs Piosenki Poetyckiej pokazał talenty wokalne już ukształtowane i talenty nowe. Wszyscy wykonawcy piosenek sprostali wymogom konkursu i każdy z nich zasłużył na dyplom i nagrodę rzeczową.

Nagrody i wyróżnienia

Pierwsze miejsce – Katarzyna Panaszek piosenką Na brzozowej korze do tekstu Agnieszki Osieckiej. Uczennica II LO w Wieluniu została przygotowana przez p. Zofię Szpikowską.

II miejsce – Antonina Sołtysiak, uczennica Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieluniu, Piosenką o walcu Domino z repertuaru Kabaretu Starszych Panów.

III miejsce – Wiktoria Cieślak z GOKiS w Białej z piosenką Boję się, przygotowana przez p. I. Sikorek.

Wyróżnienia:

1) Julia Ciborska z piosenką Do kogo idziesz Miry Kubasińskiej, reprezentująca II LO w Wieluniu i   MDKiS w Wieluniu – I wyróżnienie,

2) Kamila Krawczyk z KLO w Wieluniu z piosenką Uciekaj moje serce S. Krajewskiego – II wyróżnienie,

3) Adrianna Wąsik z piosenką Szyba, reprezentująca GOKiS w Białej – III wyróżnienie,

4) Sandra Stochmiałek z piosenką Idź w swoją stronę, reprezentująca GOKiS w Białej –IV wyróżnienie,

5)Martyna Szlawska z II LO w Wieluniu z piosenką Czerwone korale z repertuaru zespołu Brathanki – V wyróżnienie.

Nagroda Publiczności – Jakub Wawrzyniak z I LO w Wieluniu piosenką Seweryna Krajewskiego Klucz do szczęścia.

Nagroda Kingi Zygmunt – gościa XI Wieczoru Poezji przy Świecach – Paulina Jarząb za piosenkę Strój, reprezentująca GOKiS w Białej, przygotowana przez p. I. Sikorek.