Zaproszenie na promocję pokonferencyjnej książki ” Konopnica. Studia archeologiczno – historyczne”

Promocja pokonferencyjnej książki „KONOPNICA. Studia archeologiczno-historyczne pod redakcją Lubomiry Tyszler wydanej w 2018 roku przez Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Łódzki i Gminę Konopnica (Wieluń-Łódź-Konopnica) odbędzie się w sobotę 24 lutego 2018 roku o godzinie 10.00 w gmachu Urzędu Gminy Konopnica. Organizatorami spotkania są Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Urząd Gminy Konopnica i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Konopnickiej.