Wystawa „Kłosy pełne chleba” w Muzeum Ziemi Wieluńskiej

W sobotę 16 września w Muzeum Ziemi Wieluńskiej otwarto wystawę czasową „Kłosy pełne chleba” . Jest to  fascynująca opowieść o procesie powstawania chleba, począwszy od zasiewu ziarna do otrzymania rumianego pieczywa.  Otwarcie wystawy poprzedził koncert pieśni ludowych w wykonaniu Zespołu Obrzędowo-Śpiewaczego z Mierzyc pod kierunkiem Danuty Urbanek i Piotra Sitarskiego.

W słowie o koncercie, przygotowanym przez panią Danutę, pojawił się oracz przygotowujący ziemię pod zasiew, siewca wrzucający ziarno w oczekującą na zasiew ziemię, (piosenka „Zasiał Jasiu owiesek”) i kolejne etapy w drodze do bochenka chleba: młocka (piosenka „Z wozu żytko z wozu”), mielenie ziarna (piosenka „Młyn”), pieczenie chleba (piosenka „Chleb”), dożynki z piosenką o tym samym tytule i na koniec „Błogosławiony chleb oraz „Oj ziemio”. Przed każdą piosenką pojawiała się barwna opowieść o zwyczajach związanych z poszczególnymi etapami cyklu roku obrzędowego.

Uzupełnieniem opowieści o powstawaniu chleba była bardzo emocjonalna prelekcja przygotowana przez Tomasza Spychałę, kierownika Działu Etnograficznego Muzeum Ziemi Wieluńskiej, jednocześnie kustosza wystawy. Prelekcja wprowadziła przybyłych gości w przygotowaną wystawę i jej myśl przewodnią.

Po prelekcji wszyscy zostali zaproszeni do sali ekspozycyjnej, do której prowadził zapach świeżo upieczonego chleba,  przygotowanego na potrzeby ekspozycji przez piekarnię w Pątnowie.  Ta sama piekarnia przygotowała stół z wypiekami do degustacji.

Wystawa będzie czynna do 31 grudnia 2023roku