Wystawa „Historia Gaszyna i Polski w postaciach zapisana” w sali OSP Gaszyn

W niedzielę 17 września w sali OSP Gaszyn otwarto wystawę „Historia Gaszyna i Polski  w postaciach zapisana”. Wystawa jest uzupełnieniem historii wsi opisanej w książce z 2018 roku „Szkice z dziejów wsi”, dopełnia   pamięć o mieszkańcach wsi, którzy współtworzyli historię Rzeczypospolitej.

Ekspozycja składa się 7 tablic z biogramami zasłużonych dla wsi postaci. Rozpoczyna ją  tablica poświęcona  Janowi i Jakubowi Gaszyńskim,  którym wieś zawdzięcza szesnastowieczny kościół.  Pozostali  uhonorowani biogramami mieszkańcy Gaszyna to ludzie XX wieku, bohaterowie, patrioci polscy, żołnierze, więźniowie obozów, społecznicy i wychowawcy kolejnych pokoleń  mieszkańców Gaszyna.  Są to: Józef Zając ( 1898 -1977), Zofia Piradoff (1892 -1955), Feliks Sitny ( 1900 -1968), Stefan Choczaj ( 1911 -1942 ); Tomasz Nowak (1910 -1971), Stanisława i Jan Jarczakowie – twórcy szkoły, wychowawcy wielu pokoleń.

Wystawa  jest wystawą mobilną, co oznacza, że może być pokazywana w dowolnym miejscu i czasie. Po zakończeniu cyklu prezentacji przewidzianych na  październik i listopad 2023 roku zostanie przekazana Szkole Podstawowej im. Jana Jarczaka w Gaszynie.

Autorami biogramów są: Anna Gorzkowska – Owczarek (Jan, Jakub Gaszyńscy, Stefan Choczaj,  Tomasz Nowak); Magdalena Kopańska (Zofia Piradoff, Feliks Sitny); Jan Książek (Józef Zając); Krzysztof Owczarek (Stanisława i Jan Jarczakowie).

Wystawie towarzyszy katalog opracowany przez Annę Gorzkowską- Owczarek i Krzysztofa Owczarka.

Zadanie jest realizowane ze środków finansowych Powiatu Wieluńskiego zgodnie z umową o realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju, promocji Powiatu Wieluńskiego oraz aktywizacji lokalnych społeczności w zakresie edukacji, kultury, sportu i turystyki, a także aktywizacji lokalnych społeczności w zakresie realizacji zadań publicznych w obszarze społecznym i prozdrowotnym w 2023 roku

Realizatorem zadania jest Ochotnicza Straż w Gaszynie