„Wisła – Królową Polskich Rzek, symbol polskości i patriotyzmu”

Pod takim tytułem 12 maja w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu otwarto wystawę. Wystawa jest przedostatnim wydarzeniem z bogatego programu przygotowanego przez bibliotekę z racji Tygodnia Bibliotek (8-15 maja).  Wydarzenie wpisało się w idee trwającego Roku Wisły (Rok 2017 – Rokiem Rzeki Wisły”. Otwarciu wystawy towarzyszyły: prezentacja na temat Rzeki Wisły, przygotowana przez pracownika Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej, występ wokalno – muzyczny z motywem Wisły przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Bełzy w Bieniądzicach, widowisko „O rybaku i rybce” z refleksją o ekologii i konieczności dbania o Królową Polskich Rzek, otwarcie wystawy i oglądanie wystawy.  Wystawę można oglądać na górnym holu biblioteki.

Poprzez prezentację, ujmującą wiedzę o Rzece Wiśle całościowo ( aspekt geograficzny, historyczny, turystyczny, literacki, kulturowy, gospodarczy), uczestnicy spotkania wyszli przekonani, że Rzeka Wisła jest rzeczywiście Królową Polskich Rzek.

Prezentacja o Rzece Wiśle (archiwum biblioteki)

Prezentacja o Rzece Wiśle (archiwum biblioteki)

Inscenizacja poświęcona Rzece Wiśle (archiwum biblioteki)

Inscenizacja poświęcona Rzece Wiśle (archiwum biblioteki)

Widowisko "O rybaku i rybce" (archiwum biblioteki)

Widowisko „O rybaku i rybce” (archiwum biblioteki)

Wystawa poświęcona Rzece Wiśle (archiwum biblioteki)

Wystawa poświęcona Rzece Wiśle (archiwum biblioteki)

Fragment wystawy o Rzece Wiśle (archiwum biblioteki)

Fragment wystawy o Rzece Wiśle (archiwum biblioteki)