Wieluńskie uroczystości upamiętniające 160. rocznicę Powstania Styczniowego

22 stycznia 2023 roku, w 160. rocznicę  Powstania Styczniowego wielunianie uczcili pamięć poległych bohaterów. Obchody  rocznicowe odbyły się przed symboliczną mogiłą i pomnikiem postawionym w 1934 r. w Lasku Wieluńskim, gdzie na przełomie 1863/1864 roku wykonano egzekucje na powstańcach styczniowych, bohaterach sprawy narodowej. Wśród zamordowanych byli mieszczanie z Wielunia, Praszki, Złoczewa, Rosjanie i Ukraińcy, dezerterzy z wojska rosyjskiego.

Uroczystości przy pomniku były drugą odsłoną uroczystości upamiętniających to ważne wydarzenie w historii Polski. Pierwszą było otwarcie wystawy „Czas walki i nadziei – 160. rocznica  Powstania Styczniowego  w Muzeum Ziemi Wieluńskiej, połączone z prelekcją prof. Tadeusza Olejnika poświęconą Powstaniu Styczniowemu na Ziemi Wieluńskiej.

Podczas  otwarcia wystawy  „Czas walki i nadziei – 160. rocznica Powstania Styczniowego”, zbiory  Muzeum wzbogaciły się o dwa dary: List wójta gminy Wydrzyn – Antoniego Filipowa z 1878 r. – poświadczający śmierć przez powieszenie Antoniego Kobera powstańca styczniowego, który przekazał Michał Kober – prawnuk Antoniego oraz rosyjskojęzyczną metalową tablicę z herbem powiatu z okresu zaborów, pochodzącą ze wsi Faustianka, przekazaną przez pana Józefa Polaka.

Muzeum Ziemi Wieluńskiej ponadto, podsumowując zajęcia zorganizowane w czasie ferii zimowych, zakończyło ich cykl   spotkaniem zatytułowanym „Symbol wolności 1863” podczas którego uczestnicy poznali  przyczyny wybuchu Powstania, jego przebieg i skutki. Szczególną uwagę zwracano na herb powstania – symbol wiary w odzyskanie niepodległości,  wykorzystywany przez  naród polski, litewski i ruski zjednoczone w walce przeciw tyranii carów rosyjskich.

Na szczególną uwagę zasługują również wydarzenia z dnia 3 lutego: Marsz w Hołdzie Powstańcom 1863, promocja nowej książki wydanej przez Wieluńskie Towarzystwo Naukowe „Monastica Vielunensia i rozpoczynający się cykl lekcji muzealnych.

Marsz w hołdzie Powstańcom rozpoczął się w siedzibie II LO im. Janusza Korczaka, gdzie  uczniowie z Oddziału Przygotowania Wojskowego otrzymali mundury, później uczestniczyli w lekcji muzealnej w  Muzeum Ziemi Wieluńskiej podczas której wysłuchali prelekcji prof. Tadeusza Olejnika o Powstaniu na Ziemi Wieluńskiej. Marsz odbył się w Parku Miejskim im. mjr .pil  Mieczysława Kałuży.

Uroczystości  w dniu 3 lutego zakończyło złożenie kwiatów pod pomnikiem Powstańców 1863 r i defilada uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego.  Muzycznie uroczystości  uświetniły „Ogniki”- Młodzieżowa Orkiestra z Pątnowa. Wartę przy pomniku trzymali członkowie SH BON z Wielunia. Marsz i defiladę poprowadził ppłk. Jacek Jarzyna z Akademii Sztuki Wojennej z Warszawy.

 Podczas lekcji muzealnych , które odbywać się będą do 29 marca, uczestnicy zwiedzą wystawę „Czas walki i nadziei” a poprzez nowatorską formę  zajęć- inscenizacja zdarzeń -poznają wydarzenia, które miały miejsce w dawnym klasztorze pijarów przy ulicy Królewskiej w Wieluniu, gdzie w latach 1863-64 r.  mieścił się areszt, w którym przesłuchiwano schwytanych powstańców. Jednym z nich był Antoni Turketti, który dokonał brawurowej ucieczki z aresztu i ścigany był  listami gończymi w Imperium Rosyjskim.

Wszystkie odsłony upamiętnienia 160. rocznicy Powstania Styczniowego w Wieluniu przybliżyły mieszkańcom historię sprzed 160 lat i zmusiły do refleksji, w świetle współczesnych wydarzeń na Ukrainie, na temat  ciągle żywego imperializmu rosyjskiego i metod działania niewiele różniących się od tych, które już znamy z historii.