II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zabytkach Ziemi Wieluńskiej

Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Urząd Gminy w Czarnożyłach, Gminny Ośrodek Kultury w Czarnożyłach, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe i Ochotnicze Hufce Pracy organizują II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zabytkach do którego zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wieluńskiego.

Cele konkursu to: rozbudzanie zainteresowania zabytkami ziemi wieluńskiej, zachęcenie młodzieży szkolnej do samodzielnego ich zwiedzania i poznawania, popularyzacja wiedzy z zakresu ochrony zabytków oraz zaznajomienie młodzieży szkolnej z pracą i realizowanymi zadaniami Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

  1. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wieluńskiego.
  2. Każdą szkołę ponadpodstawową reprezentuje zespół składający się z 3 uczniów.
  3. Ustalenia zasad wyłaniania składu ww. zespołu oraz jego zgłoszenia do konkursu dokonuje dyrektor szkoły.
  4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
  5. Zgłoszenia zespołu reprezentującego szkołę można dokonać do dnia 10 marca 2023 r., przesyłając informację drogą elektroniczną na adres: mmalicinska@powiat.wielun.pl

Konkurs zostanie przeprowadzony w budynku Gminnego Ośrodku Kultury w Czarnożyłach w dniu 13 kwietnia i rozpocznie się o godz. 10:00. Zgłoszenia zespołu reprezentującego szkołę można dokonać do dnia 10 marca, przesyłając informację drogą elektroniczną.

Konkurs odbywa się w formie pracy zespołowej, podczas której uczestnicy rozwiązują zadania oraz odpowiadają na pytania zamknięte i otwarte dotyczące ogólnej wiedzy o zabytkach powiatu wieluńskiego. Szczegółowe zasady konkursu znajdują się w regulaminie, który można znaleźć na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wieluniu – tutaj.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają dyplomy i upominki okolicznościowe. Trzy zespoły z najwyższą liczbą punktów otrzymają nagrody rzeczowe.

opracowanie Ewa Misiak- Kocham Wieluń,

źródło: Powiat Wieluński