Wieluńscy policjanci przyłączyli się do akcji zorganizowanej przez Szkolny Wolontariat Szkoły Podstawowej w Wieluniu

Wieluńscy policjanci przyłączyli się do akcji zorganizowanej przez Szkolny Wolontariat Szkoły Podstawowej w Wieluniu.

 

Główne hasła, które jej przyświecają to: Misie w obronie dzieci!, Nie krzycz na mnie, nie bij mnie, ale kochaj i wspieraj! Stop przemocy wobec dzieci! Akcja ta wzorowana jest na przedsięwzięciu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „ Historia Misia”.

Głównym celem tej akcji jest zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec dzieci. Wskazanie całej społeczności, iż nie można obojętnie przechodzić obok dzieci krzywdzonych. Jeśli jesteśmy świadkami przemocy w rodzinie zwłaszcza wobec dzieci, nie bądźmy obojętni, reagujmy powiadamiając odpowiednie służby.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieluniu do 14 czerwca 2021 roku przynosiły do szkoły swoje misie, aby przekazać je na wspomnianą akcję. Każda z maskotek została symbolicznie zabandażowana przez wolontariuszy z klasy ósmej obrazując w ten sposób skrzywdzone dziecko.

Do misia przyczepiono karteczki z hasłami akcji. Obecnie w ramach tej inicjatywy misie są przekazywane do instytucji, zakładów pracy. Misie umieszczane są w miejscach dostępnych dla większych liczb osób, tak aby widok misia spowodował większe zainteresowanie otoczenia problemem przemocy wobec dzieci.

Jedna z maskotek trafiła również do wieluńskich policjantów, którzy niejednokrotnie podejmują działania związane z przeciwdziałaniem przemocy wobec najmłodszych.