Ekopracownia w ZS nr 3

W dniu 18 czerwca przy Zespole Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu została uroczyście otwarta ekopracownia.

W ubiegłym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił konkurs na dotacje z dziedziny „Edukacja Ekologiczna” pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”.

Celem konkursu był wybór najlepszych projektów do wsparcia finansowego w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach bloków tematycznych polegających na zagospodarowaniu wybranego miejsca na terenie należącym do placówki oświatowej w celu utworzenia punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej.

Celem konkursu było również polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkołach. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi dokonał oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków oraz podjął decyzje dotyczące przyznania dofinansowania w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie”.

Decyzję o przyznaniu dofinansowania na punkt dydaktyczny nazwany „Zieloną Strefą Kopernika”, w kwocie 42 546 zł., otrzymał Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika. „Zielona Strefa Kopernika” powstała nie tylko dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ale także dzięki Powiatowi Wieluńskiemu jako organowi prowadzącemu szkołę.

Na pracownię WFOSiGW w Łodzi przeznaczył 85% kosztów zadania, tj. to 42 546 złotych a wkład własny Powiatu Wieluńskiego wyniósł 7 440 zł. Realizacją zadania i zagospodarowaniem terenu, przeznaczonego punkt dydaktyczny według projektu, zajęła się firma AK – pracownia ogrodu Aneta i Paweł Kleszcz.

Na terenie pracowni znajdują się hotele dla owadów, budki lęgowe dla ptaków, poidełko i karmniki dla ptaków, tablice informacyjne o segregacji odpadów, kosze do segregacji odpadów, zegar słoneczny, ławki, kompostownik i zbiornik na wodę opadową.

Wśród nasadzeń roślin zielonych, krzewów i drzew mamy: tawułę japońską, jarzęby szwedzkie, bluszcz pospolity, leszczynę, grab pospolity, brzozę brodawkowatą, hortensje krzewiaste, buk pospolity, żywotnik Thuja ocidentalis, żywopłot z cisu, grupę lawendy i pęcherznicę kalino-listną.

Elementem głównym jest altana, na której znajdują się tablice informacyjne; za altaną znajduje się boisko do gry w bule.

– czytamy na stronie internetowej Powiatu Wieluńskiego

Po uroczystym otwarciu „Zielonej Strefy Kopernika”, przy altanie, w 100. rocznicę III Powstania Śląskiego, symbolicznie posadzono drzewo pamięci – „dąb śląski” upamiętniający zaangażowanie ludności Rzeczpospolitej w pomoc Górnemu Śląskowi.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycił Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Wojciech Miedzianowski, Łódzki Kurator Oświaty Waldemar Flajszer, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu Cezariusz Mostowski, Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, a także radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Andrzej Chowis.

Podczas wydarzenia nie zabrakło także Starosty Wieluńskiego Marka Kielera, Wicestarosty Wieluńskiego Krzysztofa Dziuby, wójtów z terenu powiatu wieluńskiego oraz nauczycieli wraz z delegacją uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu.

Ewa Misiak – Kocham Wieluń