„Wielopolis” – nowa publikacja Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego

Wieluńskie Towarzystwo Naukowe 18 listopada 2019 r. świętowało jubileusz dwudziestolecia działalności. Na świętowanie jubileuszu ukazała się 50. publikacja wydana przez Wieluńskie Towarzystwo Naukowe.  Publikacje wydane w ciągu  dwudziestu lat  istnienia Towarzystwa zaprezentowano na wystawie w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.  Wystawa będzie czynna do 15 kwietnia 2020 r.  Wśród prezentowanych wydawnictw sztandarowe miejsce zajmują: Rocznik Wieluński oraz Wieluński Słownik Biograficzny. Ostatnią i najnowszą publikacją Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego jest książka autorstwa Jarosława Petrowicza  „Wielopolis”, o której   Prezes Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego Zdzisław Włodarczyk mówił w wywiadzie do Radia ZW: (wysłuchał Grzegorz Nowak)

„Wielopolis” to zbiór szkiców, esejów literackich, które przygotował znany już wieluńskiej czytającej publiczności dr Jarosław Petrowicz. Zawiera 10 tekstów, z których wiodący, pierwszy, zatytułowany właśnie „Wielopolis” dotyczy Wielunia. Jest to taka wędrówka po mieście, po zabytkach, po wydarzeniach, wędrówka w czasie. Dalej Jarosław Petrowicz poświęcił wiele swojej uwagi swojemu mentorowi, nauczycielowi, profesorowi Andrzejowi Zawadzie, znanemu prozaikowi i poecie, który ma swoje wieluńskie korzenie. Tutaj uczeń napisał kilka słów o wielunianach w twórczości Andrzeja Zawady. Dalej razem z Jarosławem Petrowiczem możemy się przenieść do kraju jego dzieciństwa, a więc mamy Głuchołazy, są też teksty o Kluczborku czy o Oleśnie.