Tag: publikacje

Nowe publikacje Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Muzeum Ziemi Wieluńskiej wydało dwie nowe publikacje, które tematycznie wiążą się z 1 września 1939 r. Pierwsza to książka prof. Tadeusza Olejnika „Szpital w Wieluniu – jego dzieje i zniszczenie 1 września 1939 roku. Pierwsza zbrodnia II wojny światowej”, druga to „1 IX 1939 Wieluń. Pamięć i przestroga”. Książka autorstwa prof. T. Olejnika „Szpital w Wieluniu. Jego dzieje i zniszczenie 1 …

Kontynuuj czytanie

Nowe publikacje Muzeum Ziemi Wieluńskiej -promocja

Muzeum Ziemi Wieluńskiej wydało dwie nowe publikacje, które tematycznie wiążą się z  1 września 1939 r. Pierwsza to książka prof. Tadeusza Olejnika „Szpital w Wieluniu – jego dzieje i zniszczenie 1 września 1939 roku. Pierwsza zbrodnia II wojny światowej”, druga natomiast „1 IX 1939 Wieluń. Pamięć i przestroga” pod red. Marka Gogoli, Wojciecha Knagi, Magdaleny Kopańskiej …

Kontynuuj czytanie

Nowa książka profesora Tadeusza Olejnika

Muzeum Ziemi Wieluńskiej wydało nową publikację autorstwa prof. T. Olejnika „Szpital w Wieluniu. Jego dzieje i zniszczenie 1 września 1939 roku: Pierwsza zbrodnia II wojny światowej”. Publikacja liczy 188 stron i stanowi dokumentację dziejów wieluńskiego szpitalnictwa w oparciu o źródła historyczne, w tym nieznane wcześniej materiały. Książkę można nabyć w muzeum w dwóch cenach – …

Kontynuuj czytanie

„Wieluń w czasach Piastów i Jagiellonów” – nowa publikacja Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Na wieluńskim rynku wydawniczym pojawiła się nowa książka  zatytułowana Wieluń w czasach Piastów i Jagiellonów.  Publikacja   pod redakcją Marka Gogoli i Jana Książka ukazała się w ramach Serii Wieluńskiej Biblioteki Regionalnej i zawiera  materiały z konferencji naukowych Wieluń 9 czerwca i 1 grudnia 2017, które odbyły się w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Konferencji czerwcowej Wieluń …

Kontynuuj czytanie

„Wielopolis” – nowa publikacja Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego

Wieluńskie Towarzystwo Naukowe 18 listopada 2019 r. świętowało jubileusz dwudziestolecia działalności. Na świętowanie jubileuszu ukazała się 50. publikacja wydana przez Wieluńskie Towarzystwo Naukowe.  Publikacje wydane w ciągu  dwudziestu lat  istnienia Towarzystwa zaprezentowano na wystawie w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.  Wystawa będzie czynna do 15 kwietnia 2020 r.  Wśród prezentowanych wydawnictw sztandarowe miejsce zajmują: Rocznik Wieluński oraz …

Kontynuuj czytanie