Gmina Wieluń i pandemia koronawirusa. Apel Przewodniczącego Rady Miejskiej do Burmistrza Wielunia

Koronawirus coraz bardziej groźny a wieluńska służba zdrowia, ubrana w dobre chęci niesienia pomocy, potrzebuje wsparcia również w postaci sprzętu i odzieży ochronnej.

Stąd inicjatywa Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieluniu Tomasza Akulicza by szukać środków finansowych we wszystkich możliwych miejscach oraz by w tym roku zrezygnować z niektórych uroczystości w mieście.

Tomasz Akulicz proponuje redukcję wydatków na promocję gminy a przeznaczenie ich na walkę z obecnym zagrożeniem.  Szuka ponadto możliwości pomocy obywatelom i przedsiębiorcom z terenu  gminy, którzy w związku z zaistniałą sytuacją i stanem zagrożenia epidemicznego, zostali pozbawieni przychodów ze swojej działalności.

W związku z istniejącym zagrożeniem Tomasz Akulicz wystosował pismo  do Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy z prośbą o rezygnację z tegorocznych Dni Wielunia  i by zdobyte w ten sposób środki zabezpieczyć i przygotować gminę do największego od lat dla nas wszystkich zagrożenia. Proponuje zakup respiratora, oraz środków ochrony osobistej dla personelu wieluńskiego szpitala.

Szanowny Panie Burmistrzu

W związku z wprowadzeniem na terenie RP stanu zagrożenia epidemicznego, zwracam się do Pana z wnioskiem o pilne dokonanie analiz dotyczących możliwości  udzielenia pomocy dla obywateli oraz przedsiębiorców z terenu naszej gminy , którzy ze względu na wprowadzone zarządzenia, zostali pozbawieni przychodów ze swojej działalności. Wszelkie ułatwienia dedykowane przedsiębiorcom mogą być kluczowe dla przetrwania wielu wieluńskich firm. Należy zaznaczyć, że gmina czerpie swoje dochody dzięki działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców oraz dzięki zatrudnionym w nich mieszkańcom. Proszę o rozważenie odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia podatku od nieruchomości przedsiębiorcom zagrożonych skutkami pandemii, oraz innych możliwych do zrealizowania działań.

Jednocześnie proszę o maksymalną redukcję wydatków na promocję gminy (w tym rezygnację z organizacji tegorocznych Dni Wielunia) . Środki zaoszczędzone w ten sposób proponuję przeznaczyć na zakup respiratora, oraz środków ochrony osobistej dla personelu wieluńskiego szpitala. Proszę również o przeanalizowanie budżetu pod kątem wydatków, które nie są konieczne do poniesienia w bieżącym roku. Jeżeli dzięki temu pojawią się środki, powinny one stanowić rezerwę na wypadek nieprzewidzianych  okoliczności, które mogą nastąpić w przyszłości.

Pozostaje z poważaniem

Tomasz Akulicz

Jednocześnie  mieszkańcy Wielunia biorą inicjatywę w swoje ręce. Stąd powstała zrzutka dla wieluńskiego szpitala na walkę z koronawirusem. zrzutka.pl/9wbfwm

fot. archiwum

Źródło: Ewa Misiak – Kocham Wieluń