Warsztaty wydawnicze z Magdaleną Kapuścińską w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu

(…)” Książka jest bytem z pogranicza świata organicznego i duchowego. W drukarni te dwa światy się spotykają. Od tej chwili nie ma już papieru i druku, nie ma słów i ilustracji – jest książka. Przedmiot, który w szczególny sposób łączy w sobie wysiłek wielu osób”  (Aleksandra Cieślak „Książka do zrobienia”)

19 kwietnia 2018 roku w MiGBP, Magdalena Kapuścińska, w ramach projektu Książka niezmiennie ważna sfinansowanego ze środków Fundacji PZU przeprowadziła warsztaty wydawnicze, w których udział wzięli młodzi czytelnicy, uczniowie szkoły podstawowej w Wieluniu.   Pani Magdalena Kapuścińska, poetka, malarka , z literaturą związana jest od wielu lat, aktywnie ją propaguje poprzez udział w promocjach tomików wierszy, prowadzenie klubu satyryka czy warsztatów wydawniczych. Na warsztatach wydawniczych w dniu 19 kwietnia przekazała uczestnikom wiedzę dotyczącą ścieżki, jaką trzeba przejść od pomysłu do fizycznie istniejącej książki, która zainteresuje, zyska sympatię i zostanie z czytelnikiem na lata. Twórcza praca sprawiła młodym uczestnikom warsztatów dużo przyjemności i wywołała uśmiech a efekt końcowy wykonanych prac – okładka do książki – dała uczestnikom ogromną satysfakcję. Na zakończenie zajęć wszyscy „otrzymali mianowanie” na Młodszego Specjalistę do Spraw Publikacji.

Na podstawie informacji z  Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej