Rajd rowerowy „Szlakiem niepodległości”

Na Rajd rowerowy „Szlakiem niepodległości” w dniu 3 V 2018 r. zaprasza Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Rajd rozpocznie się o godzinie 12.30 . Zbiórka przed tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego o godzinie 12.10. Regulamin rajdu do pobrania na stronie www.muzeum.wielun.pl; www.rowerowywielun.pl oraz na Facebooku MZW.