Wakacyjne czwartki w Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie

Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej aktywnie włączyło się w realizację wakacyjnego programu przygotowanego dla dzieci z Gminy Wieluń i nie tylko. W Ożarowie zajęcia typu warsztatowego prowadzono: w czwartek 5 lipca i były to zajęcia przyrodnicze zatytułowane „W zabytkowym parku” (kolejne pod tym samym tytułem przewidziano na dzień 23 sierpnia), i w czwartki 19 lipca i 16 sierpnia zatytułowane „Wycinanki i kwiaty z bibuły”. W czasie zajęć przyrodniczych dzieci poznawały gatunki drzew, uczyły się posługiwać mapą i kompasem. Podczas zajęć warsztatowych poświęconych bibułowym kwiatom i wycinankom, własnoręcznie, pod okiem instruktorek, tworzyły tradycyjne wycinanki i kwiaty z bibuły. Tak spędzony czas na pewno nie był czasem straconym.