Wyruszyła 155. Pielgrzymka Piesza Ziemi Wieluńskiej na Jasną Górę

Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. kanonika Jacka Zielińskiego, sprawowaną w kolegiacie wieluńskiej, rozpoczęła się 155. Piesza Pielgrzymka Ziemi Wieluńskiej na Jasną Górę. Hasło tegorocznej Pielgrzymki, odbywającej się tradycyjnie w dniach 23 – 28 sierpnia, są słowa „W mocy Ducha Świętego”. Na pielgrzymi szlak, pod kierownictwem ks. Piotra Placka, wyruszyło 508 pielgrzymów, a wśród nich dorośli, młodzież, dzieci, kapłani, siostry zakonne, burmistrz miasta Wielunia, między nimi weterani pielgrzymkowi i nowicjusze. Wśród odprowadzających, pielgrzymi duchowi – starosta wieluński, radny sejmiku wojewódzkiego,  goście z Francji. W słowie Bożym, skierowanym do pielgrzymów, ks. Jacek Zieliński nawiązał do słów przeczytanej Ewangelii wg św. Łukasza o Nawiedzeniu św. Elżbiety przez Maryję (1, 39-56): „A Maryja wybrała się w tym czasie i wyruszyła z pośpiechem w góry do pewnego miasta [przynależącego do pokolenia] Judy”. Zastanawiamy się i pytamy, mówił, dlaczego Maryja wyruszyła w drogę? Napełniona duchem Świętym poszła odwiedzić swoją krewną, brzemienną Elżbietę, poszła by jej pomóc. My też wybieramy się w drogę, w drogę do Maryi na Jasnej Górze. Dlaczego idziemy? Czy dlatego, ze inni idą? Czy chcemy obudzić swą uśpioną wiarę? Czy może chcemy powierzyć Jej Sercu problemy, z którymi sobie nie radzimy? Pielgrzymujmy z wiarą i z ufnością, powierzmy Maryi wszystko, z czym idziemy, także swoje zmęczenie, spowodowane zmęczeniem roztargnienie podczas modlitwy … . Ona wysłucha i zrozumie