Tag: wykład

O odkryciach archeologicznych w podwieluńskiej Dąbrowie mówił prof. UŁ Radosław Janiak

28 lipca Muzeum Ziemi Wieluńskiej gościło dr hab. Radosława Janiaka, profesora Uniwersytetu Łódzkiego oraz grupę jego studentów, uczestniczących w badaniach archeologicznych na terenie podwieluńskiej Dąbrowy w 2021 roku. Wykład prof. Janiaka dotyczył  zamierzchłej przeszłości – osad kultury łużyckiej na szlaku handlowym między Widoradzem a Wieruszowem,  i przeszłości nieco bliższej dzisiejszym czasom – czyli badań prowadzonych …

Kontynuuj czytanie

Muzeum Ziemi Wieluńskiej – zaproszenie na spotkanie z archeologiem i koncert plenerowy

Muzeum Ziemi Wieluńskiej szykuje dla Państwa wiele wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Lipiec zamyka spotkaniem  z archeologiem dr hab. R. Janiakiem, profesorem UŁ (28.07), sierpień rozpoczyna koncertem plenerowym w sąsiadującym z Muzeum ogrodzie kościoła ewangelickiego w Wieluniu (07.08). Szczegóły na plakatach!         Wojciech Knaga Muzeum Ziemi Wieluńskiej    

Uniwersytet III Wieku rozpoczął cykl wykładów na temat segregacji odpadów

W czwartek, 25 listopada, Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu na zaproszenie Wieluńskiego Domu Kultury przeprowadziło wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podczas wykładu omówiono zasady oraz logikę, jaką należy się  kierować  podczas segregacji odpadów. Spotkanie pod tytułem „Zasady segregacji odpadów” zapoczątkowało serię wykładów ekologicznych, które Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu dla seniorów przeprowadzi w styczniu. Słuchacze UTW mieli okazję zobaczyć prezentację, w wyniku której …

Kontynuuj czytanie

Zaproszenie na wykład „Miód w życiu i w kuchni”

Muzeum Ziemi Wieluńskiej oraz Uniwersytet III Wieku zapraszają na wykład „Miód w życiu i w kuchni”. Wykład odbędzie się w ramach spotkań Uniwersytetu Trzeciego Wieku 21 października 2021 w Muzeum Ziemi Wieluńskiej.  Wygłosi go Przemysław Banaś, nauczyciel przedmiotów gastronomicznych w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu. Szczegóły na plakacie !

Wykład – O Polsce i Polakach w czasie II wojny światowej oczami Anglików i Amerykanów

26 sierpnia w Muzeum Ziemi Wieluńskiej odbyło się spotkanie z Aliną Nowobilską nt. tego jak historię Polski okresu II wojny światowej postrzegają Brytyjczycy i Amerykanie. Alina Nowobilska, brytyjski historyk młodego pokolenia, absolwentka Uniwersytetu w Birkbeck legitymuje się polskim pochodzeniem (30 lat w WB).  Jej pradziadek Władysław Langner w 1939 roku bronił Lwowa przed Armią Czerwoną, …

Kontynuuj czytanie