Tag: Sołectwo na plus

Sołectwa województwa łódzkiego w nowej edycji programu „Sołectwo na plus”

Jednostki samorządu terytorialnego w  województwie łódzkim też mogą  liczyć na dotacje z programu „Infrastruktura sołecka na plus”. To całkiem nowy projekt, w ramach którego do podziału są 2 mln zł. „Sołectwo na plus” to pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy – małych projektów w sołectwach. Pula pieniędzy do podziału …

Kontynuuj czytanie