Sołectwa województwa łódzkiego w nowej edycji programu „Sołectwo na plus”

Jednostki samorządu terytorialnego w  województwie łódzkim też mogą  liczyć na dotacje z programu „Infrastruktura sołecka na plus”. To całkiem nowy projekt, w ramach którego do podziału są 2 mln zł.

„Sołectwo na plus” to pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy – małych projektów w sołectwach. Pula pieniędzy do podziału to 6 mln zł, sołectwa mogą starać się o dofinansowanie do 12 tys. zł.

Samorząd województwa łódzkiego chce w ten sposób wspierać i promować ciekawe inicjatywy społeczności lokalnej, inspirować do działania mieszkańców, ale również budować świadomość obywatelską i tożsamość lokalną. Program „Sołectwo na plus” to także świetny sposób na poznanie potrzeb mieszkańców małych miejscowości Łódzkiego.

Więcej informacji o programie – kliknij tutaj!

Nowym programem naszego samorządu jest „Infrastruktura sołecka na plus”. Pula pieniędzy do podziału w tym przypadku to 2 mln zł. Sołectwa mogą starać się o dofinansowanie do 100 tys. zł.

Wszystkie realizowane dzięki tym pieniądzom pomysły łączy jedno – żaden z nich nie powstaje w urzędzie. Powstają wśród ludzi, w Waszych domach, sołectwach. To Wy, mieszkańcy województwa łódzkiego jesteście ich autorami.

To Wy każdego roku pokazujecie, co Wam jest potrzebne i z tymi pomysłami przychodzicie do nas. My tylko przekazujemy środki, abyście mogli realizować marzenia. Chcemy inspirować Was, by takich pomysłów było jak najwięcej.

– mówi marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber

Chodzi o realizację zadań innowacyjnych i unikatowych nie tylko w skali sołectwa, ale i całej gminy. W ramach naboru wniosków „Infrastruktura sołecka na plus” można realizować inwestycje, które poprzez wykorzystanie kreatywnych pomysłów, zastosowanie nowych rozwiązań lub nowoczesnych technologii, wprowadzą nową jakość i podniosą poziom życia mieszkańców województwa łódzkiego i zintegrują środowisko wiejskie.

Więcej informacji – kliknij tutaj!

opracowanie: Ewa Misiak – Kocham Wieluń

źródło: lodzkie.pl

fot. archiwum KW: Sołectwo na plus 2021