Tag: 9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej

9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej uczciła 80. rocznicę powstania Armii Krajowej

14 lutego 1942 roku rozkazem Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego przekształcono Związek Walki Zbrojnej,  zbrojne struktury Polskiego Państwa Podziemnego w Armię Krajową. 14 lutego uznany jest za symboliczne powstanie Armii Krajowej. W 80. rocznicę utworzenia Armii Krajowej  9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej uczciła  pamięć żołnierzy niezłomnych, którzy walczyli o wolną Ojczyznę. W przeddzień uroczystości terytorialsi …

Kontynuuj czytanie

Porozumienie między Kuratorium Oświaty a 9 Łódzką Brygadą Obrony Terytorialnej

Dowódca 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Paweł Wiktorowicz i Łódzki Kurator Oświaty Waldemar Flajszer podpisali  17 marca porozumienie o współpracy.  Porozumienie jest zwieńczeniem wspólnej działalności, której celem jest krzewienie tradycji i historii oręża polskiego a także propagowanie patriotycznych postaw wśród młodzieży. Porozumienie, które podpisano w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w obecności Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego  …

Kontynuuj czytanie

Terytorialsi z 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej oddali 14,85 litra krwi

9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej nieustannie koordynuje działania przeciwkryzysowe na terenie województwa łódzkiego. Jednym z obszarów działań przeciwkryzysowych żołnierzy są także donacje krwi. Łódzcy Terytorialsi cyklicznie organizują zbiórki krwi w batalionach i w sztabie Brygady, a także włączają się indywidualnie w akcje prowadzone przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Rok 2020 żołnierze 9ŁBOT zakończyli z mocnym akcentem ponad 180 litrów oddanej krwi. Nie chodzi tu …

Kontynuuj czytanie

Świąteczne paczki dla seniorów

Żołnierze 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej dostarczyli świąteczne podarunki dla potrzebujących. Od kilku dni Terytorialsi dostarczali paczki dla seniorów i pensjonariuszy domów pomocy społecznej w województwie łódzkim. Wszystkie paczki trafiły już do odbiorców. Żołnierze tuż przed Wigilią dowieźli do osób samotnych, seniorów i kombatantów wigilijne potrawy i podarunki. W paczkach oprócz tradycyjnych świątecznych potraw przygotowanych …

Kontynuuj czytanie