9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej uczciła 80. rocznicę powstania Armii Krajowej

14 lutego 1942 roku rozkazem Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego przekształcono Związek Walki Zbrojnej,  zbrojne struktury Polskiego Państwa Podziemnego w Armię Krajową. 14 lutego uznany jest za symboliczne powstanie Armii Krajowej.

W 80. rocznicę utworzenia Armii Krajowej  9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej uczciła  pamięć żołnierzy niezłomnych, którzy walczyli o wolną Ojczyznę. W przeddzień uroczystości terytorialsi porządkowali groby i miejsca pamięci poświęcone żołnierzom Armii Krajowej. Zapalili „Światełko Pamięci dla Bohatera AK” na mogiłach kombatantów i weteranów wojennych w województwie łódzkim.

„Szanowni Państwo, to od Was uczymy się czym jest patriotyzm, to w Armii Krajowej widzimy tradycje, które kultywujemy i z którymi się utożsamiamy.

Wojska Obrony Terytorialnej i Armię Krajową łączy: misja, struktura i terytorialność w działaniu. Podobnie jak żołnierze AK jesteśmy głęboko osadzeni w lokalnych społecznościach, z których wywodzą się nasi żołnierze.

Dzięki Wam wiemy, że naszym obowiązkiem jest bronić Ojczyzny oraz strzec jej granic. Jesteście wzorem do naśladowania dla młodych pokoleń Polaków” – powiedział podczas jednego ze spotkań on-line z żołnierzami Armii Krajowej dowódca 9ŁBOT płk Paweł Wiktorowicz.

   

   

Małgorzata Glińska 9 ŁBOT