Światowy Dzień Zespołu Downa

 Dzień 21 marca, to nie tylko pierwszy dzień wiosny, ale też Światowy Dzień Osób z trisomią 21 chromosomu czyli Światowy Dzień Zespołu Downa, nazywany też Dniem Figlarnego Chromosomu albo Dniem Figlarnej Skarpetki. Wszyscy integrujący się w tym dniu z osobami z Zespołem Downa zakładają skarpetki nie do pary, głównie w kolorze czerwono-granatowym. Kolorowe skarpetki nie do pary są symbolem odmienności i niepowtarzalności, nie zawsze akceptowanej przez innych.

W 21 parze chromosomów osób z Zespołem Downa są trzy chromosomy zamiast dwóch, stąd właśnie świętem ustanowiono dzień 21 marca, pierwszy dzień wiosny. Święto  ustanowione w 2005 roku, od roku 2012 obchodzone jest pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Mimo trudnej sytuacji , mimo ogłoszonego 20 marca stanu epidemii, wiele osób z  powiatu wieluńskiego nie poddało się.  Wiele z nich, w swoich domach, w myśl hasła „Każdy jest równy, inny i wyjątkowy”, symbolicznie okazało solidarność z osobami z tą wadą genetyczną  i założyło skarpetki w kolorach czerwonym i granatowym.

Uczestniczące w tej pięknej akcji dzieci, wraz z rodzeństwem i rodzicami, zachęcały  w ten sposób społeczeństwo do okazywania zrozumienia, tolerancji dla osób z zespołem Downa. To z tego powodu, na kilku portalach społecznościowych, można zobaczyć ich prywatne zdjęcia w kolorowych, figlarnych skarpetkach.

             

             

             

Fot. Archiwum Kocham Wieluń