Podsumowanie akcji charytatywnej „Wizyta świętego Mikołaja na Kresach” w powiecie wieluńskim

4 marca w Warsztatach Budowlanych Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu  uroczyście podsumowano  akcję  „Wizyta Świętego Mikołaja na  Kresach”.  W podsumowaniu uczestniczył ks. Ryszard Umański, proboszcz parafii NMP Częstochowskiej, od 15 lat koordynujący tą szczytną charytatywną i patriotyczną akcję oraz Wicestarosta Wieluński Krzysztof Dziuba, który także mocno zaangażował się w niesienie pomocy Polakom na Kresach. Akcję od lat organizują:Towarzystwo Patriotyczne Kresy i Akcja Katolicka.

Uroczystości podsumowującej akcję towarzyszyły występy artystyczne uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kraszkowicach, której dyrektorka,  Elżbieta Jajczak,  akcję  na terenie powiatu wieluńskiego zainicjowała. Do akcji włączyło się 17 szkół i placówek oświatowych.

 Dzięki zbiórkom na terenie powiatu, szczególnie w szkołach, zebrano pokaźne ilości materiałów piśmiennych, artykułów spożywczych i zabawek. Wszystkie zebrane rzeczy przekazano dzieciom ze szkół i środowisk polskich na Litwie, Białorusi i Ukrainie.

W akcję szczególnie zaangażowały się dzieci. To one przekazały swoim rówieśnikom najbliższe sercu maskotki, podzieliły się tym co miały, sprawiając radość dzieciom i ich rodzicom, którzy uwierzyli, że w Ojczyźnie nie zapomina się o nich. Wszyscy cieszyli się z najdrobniejszego  daru serca.

Dary  w akcji „Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach”, zbierane były w listopadzie,  tak aby akcja wsparła materialnie Polaków mieszkającym na Kresach i pozwoliła im godnie przeżyć Święta Bożego Narodzenia. W tym roku 695 szkół z Polski zebrało ponad 20 ton artykułów szkolnych i żywnościowych.

             

         

        

         

        

Zdjęcia: Kocham Wieluń