Muzeum Ziemi Wieluńskiej ogłasza konkurs on-line na najładniejszą pisankę wielkanocną

Muzeum Ziemi Wieluńskiej ogłasza konkurs on-line na najładniejszą pisankę wielkanocną. W konkursie udział mogą wziąć całe rodziny. Zdjęcia pisanki oraz procesu jej tworzenia należy przesłać na adres mzw@poczta.onet.pl do dnia 11 kwietnia (Wielka Sobota). Podczas oceny prac będzie brane pod uwagę ogólne wrażenie artystyczne, uwzględnienie w pracy motywów regionalnych i tradycyjnych, kompozycja i kolorystyka. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone, jednak konkurs ma na celu przede wszystkim zachętę do twórczego działania.

– Wszystko wskazuje na to, że tegoroczne święta będą inne niż zazwyczaj. Ale to nie znaczy, że mają być smutne. Zachęcamy wszystkich, żeby wykorzystać ten czas twórczo, radośnie i rodzinnie. Pisanka symbolizuje rodzące się życie, jest przejawem naszej narodowej i chrześcijańskiej tradycji  – zachęca etnograf Tomasz Spychała.

Wszystkie nadesłane prace będą prezentowane w galerii na stronie internetowej muzeum oraz profilu fb. Regulamin konkursu dostępny na stronie www.muzeum.wielun.pl  (wraz z plakatem przesyłam go w załączniku).

Regulamin Konkursu

1. Postanowienia ogólne:
* organizatorem konkursu jest Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu;
* konkurs zasięgiem obejmuje historyczną ziemię wieluńską.
2. Celem konkursu jest:
* rozwój wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych;
* wzbudzanie inwencji twórczej z uwzględnieniem tradycji i ak centów regionalnych;
* kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji Świąt Wielkanocnych;
* prezentacja pisanki wielkanocnej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej
zachęta do wspólnego spędzania czasu i rodzinnych przygotowań do świąt.
3. Tematyka:
* uczestnicy konkursu wykonają ozdobne jajko wielkanocne dowolną techniką zdobniczą, uwzględniając przy tym elementy
tradycji świąt Wielkiej Nocy.
4. Warunki uczestnictwa:
* w konkursie wezmą udział Rodziny;
* każda Rodzina dostarcza w wersji elektronicznej na adres mzw@poczta.onet.pl zdjęcia jajka wielkanocnego (min. 6, max 8 zdjęć).
Wśród zdjęć muszą się również znaleźć fotografie ukazujące etap przygotowania „pisanki”;
* dostarczone prace muszą zawierać następujące dane uczestnika konkursu: imię, nazwisko, miejscowość, numer telefonu, e-mail.
5. Terminy:
* zdjęcia jajka wielkanocnego należy dostarczyć w terminie do 11 kwietnia 2020 r. (godz.12.00);
* po tym terminie prace nie będą rozpatrywane;
* nadesłane prace prezentowane będą w galerii internetowej na stronie: www.muzeum.wielun.pl oraz na Facebook/muzeum.ziemi.
wieluńskiej (na wystawie on-line prezentowane będą tylko!!! „pisanki” z podpisem zawierającym imię i nazwisko wykonawcy).
6. Rozstrzygnięcie konkursu:
* prace oceniać będzie Komisja Konkursowa, której decyzje będą mieć charakter nieodwołalny;
* jajka wielkanocne będą oceniane według następujących kryteriów:
– ogólne wrażenie artystyczne, – oryginalność pomysłu, – uwzględnienie motywów regionalnych i tradycyjnych, – walory
plastyczne (kompozycja, kolorystyka);
* dla najlepszych prac przewidujemy nagrody (wręczenie nagród, w zależności od sytuacji epidemiologicznej, nastąpi po indywidualnym ustaleniu ze zwycięzcami).
7. Prawa autorskie:
* Muzeum Ziemi Wieluńskiej zastrzega sobie prawo do bezpłatnego po wielania, publikowania i eksponowania prac konkursowych w celach wystawienniczych, promocyjnych i po pularyzatorskich we wszelkiego rodzaju wydawnictwach własnych (w tym
elektronicznych) oraz w środkach masowego przekazu;
* zgłoszenie pracy do konkursu oznacza wyrażenie zgody przez uczestników na prze twarzanie danych osobowych wyłącznie do
celów konkursu (w tym publikacji prasowej i przekazu telewizyjnego).
8. Sprawy różne:
* wysłanie przez uczestnika zdjęć do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu;
* wszelkich informacji związanych z konkursem udziela Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, ul. Narutowicza 13,
tel. 43 843 43 34 lub 601 929 303, drogą mailową: mzw@

Muzeum Ziemi Wieluńskiej/ Magdalena Kopańska